Site logo

Ainespetsialistid

Ainespetsialist – õppejõu ja teadlase kontakt- ja tugiisik raamatukogus

 Teenused:

  • vastame päringutele

  • viime läbi raamatukogu infoallikaid tutvustavaid koolitusi

  • võtame vastu õppe- ja teaduskirjanduse tellimusi ja anname tagasisidet tellitud raamatute kohta

  • nõustame e-teadusinfole juurdepääsul ja teaduspublikatsioonide hindamisel 

  • nõustame e-kataloogi ESTER ja e-ressursside portaali Primo kasutamisel

  • koostame raamatukogu galeriis kirjanduse teemanäitusi

Maie Pihlakas

Maie Pihlakas

 

Inseneriteaduskond
- materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut

Loodusteaduskond
- keemia ja biotehnoloogia instituut

 

LIB-221, tel 620 3589
maie.pihlakas@taltech.ee


 Küllike Märtmaa

Küllike Märtmaa

 

 

Infotehnoloogia teaduskond

arvutisüsteemide instituut
- tarkvarateaduse instituut
- Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut
- IT kolledž
 

LIB-221, tel 620 3689
kullike.martmaa.@taltech.ee

 


Marje Võrk

Marje Võrk

 

 

Majandusteaduskond

- majandusanalüüsi ja rahanduse instituut
- ärikorralduse instituut
- Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut
- õiguse instituut
- keelte- ja kommunikatsiooni keskus

 

LIB-221, tel 620 3589  
marje.vork@taltech.ee


 Katri Mägi

Katri Mägi

 

Infotehnoloogia teaduskond
- tervisetehnoloogiate instituut

Loodusteaduskond
- küberneetika instituut
- meresüsteemide instituut

Raamatukogu Digikogu: TalTechi dissertatsioonid, digiteerimine

 

LIB-221, tel 620 3689
katri.magi@taltech.ee


Alla Žukova

Alla Žukova

 

 

Inseneriteaduskond
- elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
- energiatehnoloogia instituut
- mehhaanika ja tööstustehnika instituut
- Virumaa kolledž

Loodusteaduskond
- geoloogia instituut

 

LIB-221, tel 620 3690
alla.zukova@taltech.ee


Mare Soidla

Mare Soidla

 

 

Inseneriteaduskond
- ehituse ja arhitektuuri instituut
- Eesti inseneripedagoogika keskus
- Tartu Kolledž

Raamatukogu teatmekogu, kaardikogu, digikogu: TalTechi lõputööd

LIB-221, tel 620 3690
mare.soidla@taltech.ee


Taimi Nurmiste

Taimi Nurmiste

 

 

Eesti Mereakadeemia  
Erialainfo talituse juhataja  

 

Infovajaduste väljaselgitamine, teaduskirjanduse ja andmebaaside tellimise koordineerimene, koolituste ja teemanäituste korraldamine, veebilehe arendus ja sisuloome,  raamatukogu teenuste reklaam ja kommunikatsioon ülikooliga
  

LIB-221,tel 620 3554
taimi.nurmiste@taltech.ee


 

Lugege ka blogi ainespetsialistide tegemistest