Site logo

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Ehitusinseneri töö on kodude ja töökohtade rajamine. Ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise eriala lõpetajana saad hakkama kõigega: väikeelamutest pilvelõhkujate ning keerukate tööstushooneteni. Kui sind tõmbab ehitusvaldkonna poole ja sulle meeldib näha oma mõtteid realiseerumas siis sellele erialale õppima tulek on kindel ja tulus investeering sinu tulevikku. Uuri lähemalt!

Sisseastumine

Konkursi tingimused:

Riigieksamid:

 1. lai matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse
 2. eesti keel / eesti keele kirjand või eesti keel teise keelena
 3. erialane katse
 4. vestlus, essee, loominguline portfoolio

Lävend:

Õppekoha saamiseks nõutav tulemus: kahe riigieksami summa vähemalt 100 punkti, kusjuures matemaatika eksami tulemus vähemalt 50 punkti ning eesti keele oma vähemalt 50 punkti. Erialase katse tulemus vähemalt 5 punkti. Vestluse, essee ja loomingulise portfoolio tulemus vähemalt 5 punkti.

Eriala sisu

Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuriõpe pöörab võrdselt tähelepanu nii loomingulisusele kui tugevatele praktilistele oskustele. Viieaastase õppe järel antakse sulle arhitektuurimagistri kraad.

Õpingud koonduvad kolme stuudio ja kahe meistriklassi ümber. Nende raames teed mitmeid praktilisi töid, kus saad teoorias õpitut ellu rakendada.

Elamute projekteerimise stuudio projekte tehes saad praktikas kasutada teadmisi, mida oled õppinud ainetes nagu puit -ja kivikonstruktsioonid, tehnosüsteemid ja välistrassid.

Ühiskondlike hoonete projekteerimise stuudio projektid nõuavad sinult teadmisi teras- ja betoonkonstruktsioonide, ehitusakustika, energiatõhususe, sisekliima jm valdkondades.

Linnaehituse projektide stuudio raames tehtavaid töid toetavad näiteks linnaplaneerimise teooriad ja 21. sajandi linnaehituse arengusuunad, linna- ja eluasemesotsioloogia, ehitusõigus, keskkonnapoliitika ja liikluse erialaained.

Lõpukursustel (4. ja 5. kursusel) läbid kaks süvendatud meistriklassi: arhitektuurses projekteerimises ja linnaehituslikus projekteerimises. Õppimise ajal käid ka praktikal mõnes arhitektuuribüroos või asutuses.

Selleks, et saada diplomeeritud arhitektiks (7. kutsetase), peab sul olema läbitud kogu õppekava, tehtud ettenähtud praktika või praktilised tööd ning sooritatud edukalt lõpueksam või kaitstud lõputöö.

Peamised õppeained

 • filosoofia
 • esteetika
 • arhitektuuriajalugu
 • kunstiajalugu
 • joonistamine
 • kompositsioon
 • 3D- projekteerimine
 • matemaatiline analüüs
 • kujutav geomeetria
 • ehitusmehaanika ja ehitusfüüsika
 • energiatõhusus ja sisekliima
 • ehitusökonoomika, geodeesia

TUTVU ARHITEKTUURI ÕPPEKAVAGA

Arhitektuuri ajalugu I, Kunstiajalugu I, Geodeesia põhialused, Arhitektuurne alustusprojekt ÜI. Arhitektuursed ruumid, Õpingukorraldus, Matemaatiline analüüs I, Kompositsioon I, Joonistamine I, Kujutav geomeetria, Arhitektuuri ja linnaehituse ajalugu 19.saj. teisest poolest tänapäevani, Kunstiajalugu II, Arhitektuurne mudelprojekteerimine (BIM) I, Joonistamine II, Arhitektuurne projekt ÜII. Väike ühiskondlik hoone - paviljon, Värv ja taju, Hoonete osad. Valikained: Eesti keele väljendusõpetus, Teadusvõõrkeel, Filosoofia, Maalimise stuudio

Arhitektuurne BIM modelleerimine Revitis, Ehitusmaterjalid, Geodeesia õppepraktika, Esteetika, Tehniline mehaanika I, Joonistamine III, Arhitektuurne projekt EI. Eramu, Linnaruumi dimensioonid, Joonistamise ja maalipraktika, Tehniline mehaanika II arhitektidele, Ehitusfüüsika, Arhitektuurne projekt EII. Tüüpkorterelamu, Linnaehituse projektide stuudio. Planeerimisprojekt LI. Madaltihe elamukvartal. Valikained: Ehituskonstruktsioonid arhitektidele, puit, Geotehnika alused, Arhitektuurne mudelprojekteerimine (BIM) II, Joonistamise stuudio, Ehituskonstruktsioonid arhitektidele, kivi

Linnaehituse projektide stuudio. Planeerimisprojekt LII. Avaliku ruumi, väljaku planeering, Ehituskonstruktsioonid arhitektidele, raudbetoon, Energiatõhusus ja sisekliima hoonete planeerimisel, Vorm ja ruum, Arhitektuurne projekt III. Rekonstrueerimisprojekt, Ehitusmehaanika arhitektidele, Elektervalgustus arhitektidele, Eesti arhitektuuri ja linnaplaneerimise ajalugu, Vaatluspraktika praktika, Maastiku kujundus, Linna- ja eluasemesotsioloogia, Ehituskonstruktsioonid arhitektidele, metallkonstruktsioonid, Arhitektuurne projekt ÜIII. Avaliku kasutusega hoone, Planeerimisprojekt LIII. Linnaehituslik analüüs, üldplaneering. Valikained: Parameetriline projekteerimine, Kultuuriajalugu, Fotograafia, Ehitusettevõtluse alused, Interdistsiplinaarne ruumiprojekt

Arhitektuurne projekt I. Ühiskondlik hoone - saalehitis, Hoonete tehnovõrgud ja -seadmed, Ehitusakustika, Linnaehituslik planeerimine. Planeerimisprojekt I. Energiatõhus linnakvartal, Vertikaalplaneerimine, Kaasaegse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise teooriad, Praktika, Arhitekt, arhitektuur ja eetika, Arhitektuurne projekt II. Olulise linnaehitusliku tähtsusega objekt, Linnaehituslik planeerimine. Planeerimisprojekt II. Planeering linna keskuses, Interjöör. Valikained: Ehitusõigus, Linnaliiklus, 3D programmide õpe, Linna- ja keskkonnapoliitika: juhtumiuuring, Ehituse maksumuse hindamine, Projektijuhtimine ehituses

Kaasaegse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise teooriad II, Linnaehituslik planeerimine. Planeerimisprojekt III, Arhitektuurialase uurimistöö metoodika. Valikained: Interjööri ajalugu, Ehitustehnoloogia, Haldusjuhtimine ja avalik haldus, Keskkonnakaitse ja säästev areng, Transpordiinfrastruktuuri planeerimise alused

Miks õppida just TalTechis?

 1. Meie õppejõududeks on tunnustatud ja suurte rahvusvaheliste kogemustega arhitektid Emil Urbel, Irina Raud, Ignar Fjuk, Vilen Künnapu, Jaan Kuusemets, Ioannis Lykouras, Üllar Ambos, Francesco De Luca, kunstnikud Anu Juurak, Raoul Kurvitz, kunstiajaloolane Epi Tohvri, insenerid Hendrik Voll, Dago Antov, Valdo Suurkask, sotsioloog Katrin Paadam jt. Külalislektoriteks on mitmed praktiseerivad tipparhitektid ja spetsialistid.
   
 2. Arhitektuuriõpe toimub Tallinna kesklinnas Arhitektuuri- ja urbanistika akadeemias (Tõnismägi 14). Seal asuvad näiteks kunstiainete stuudio, maketiruum ning katusekorrusel on üle 300 m² suurune saal, kus saab korraldada näitusi ja loenguid kõikidele huvilistele.
   
 3. Insenertehnilised õppeainete loengud tomuvad TalTechi peamajas Mustamäel. Tulevased arhitektid saavad juba õpingute ajal osaleda koostööprojektides: ülikoolilinnakus asuvad liginullenergia testhoone, päikesestend Heliodon ja ehituskonstruktsioonide katsetamise labor. Kõik see võimaldab sulle suurepärast teoreetilist ja praktilist ettevalmistust erialaseks tööks.

Kas sobib mulle?

Arhitektiks saamine ei piirdu vaid kooli lõpetamisega, vaid enesearendamine kestab kogu elu. Tunnustatud arhitekt Tõnu Laigu on öelnud, et arhitekti ameti kirjeldamiseks on sobilik võrrelda seda arsti ametiga. Õpitakse kaua, mille järel praktiseeritakse küpsuse saavutamiseks mõned aastad kogenud arstide käe all. Sarnase loogika järgi tuleb tee läbi käia ka noorel arhitektil, et saada vastutavaks arhitektiks. Seega uudishimu, soov õppida ja end pidevalt arendada on edu võti.

Arhitektil peab muidugi olema ka hea silmamõõt ja ruumitunnetus. Projekteerimistöö nõuab püsivust ja täpsust. Loomingulisus, kunstianne ja ideerohkus aitavad leida originaalseid arhitektuurilahendusi. Samuti pead olemas valmis meeskonnatööks ning ka klientidega suhtlemiseks.

Tulevik

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Lõpetajad on oodatud tööle nii suurtesse kui väikestesse arhitektuuri- ja projekteerimisbüroodesse. Riigiasutustes ning kohalikes omavalitsustes töötavad samuti arhitektid, kes tegelevad (näiteks linna) planeerimist ja ehitamist puudutavate küsimustega. Kogenud arhitektina võid aga tulevikus asutada oma büroo.

Peale viieaastast õpet on sul Tallinna Tehnikaülikooli magistrikraad ning oled diplomeeritud arhitekt. Vastava tasemega spetsialist koostab ehitusprojekte siiski kogenuma arhitekti juhendamisel ega tee iseseisvalt otsuseid. Kui oled piisava töökogemuse saanud, on sul võimalik taotleda volitatud arhitekti kutset, kellel on luba omal vastutusel projekte kavandada.

Pärast magistrikraadi saamist soovitame jätkata õpinguid doktorantuuris, sest doktorikraadi ja piisava töökogemusega on sul edaspidi võimalik taotleda volitatud arhitekti-eksperdi taseme kutsetunnistust. Volitatud arhitekt-ekspert on juba tippspetsialist, kes peale eelneva annab keerulisemaid eksperdihinnanguid ja osaleb rahvusvaheliste arhitektuurivõistluste žüriides.

Võimalused töötamiseks väljaspool Eestit

Ehitise püstipüsimiseks olulised füüsikaseadused kehtivad olenemata riigist. Küll aga on igas riigis oma seadused, kliima, kogukondlikud olud ja maitse-eelistused. Et läbi lüüa, tuleb neid väga hästi tunda ja tajuda. Kindlasti on eestlasest arhitektil lihtsam maja projekteerida näiteks soomlasest kliendile kui jaapanlasele.

Üheks heaks viisiks välisriigis töötamiseks jalg ukse vahele saada on osaleda mõnel rahvusvahelisel arhitektuurivõistlusel. Nii näiteks on Eesti Kunstimuuseumi (Kumu) hoone arhitektuurse projekti autor soome arhitekt Pekka Juhani Vapaavuori, kelle lahendus valiti välja kümne eri riigi arhitektide poolt esitatud 233 projekti seast.

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


620 3504
vastuvott@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata eriala sisu ja
karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:
 

Üllar Ambos
ullar.ambos@taltech.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:

Katrin Soone
620 3521
katrin.soone@taltech.ee

 

Tudeng

oskab ülikoolist ja erialast rääkida õpilase pilgu läbi:

Eliise Harjak
eliiseharjak@gmail.com