Site logo

Ärirahanduse ja majandusarvestuse kaval õppides saadud teoreetilised teadmised ja metoodilised oskused teevad sinust kõrgelt kvalifitseeritud spetsialisti, keda vajavad nii finantssektori ettevõtted kui ettevõtete-asutuste majandusüksused. Lisaks anname sulle süsteemse mõtlemise ning analüüsi- ja diskuteerimisoskused, mis aitavad sul edukalt tegutseda kaasaegses rahvusvahelises ärikeskkonnas või jätkata õpinguid doktoriõppes.

Ole valmis õppima osasid õppeained inglise keeles. Samuti kasutatakse õppetöös ingliskeelset õppekirjandust.

Õppekava partnerülikoolid, kuhu saab minna vahetusõpingutele:

  • NEOMA Business School, Prantsusmaa
  • Budapest University of Technology and Economics, Ungari
  • University of Jyväskylä, Soome

Sisseastumine

Konkursi tingimused: kõrgharidus majanduses, ärinduses või kõrgharidus sh vähemalt 36 EAP ulatuses majanduse/ärinduse aineid

Kandideerimise nõuded: test

Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10

Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui koondtulemus on vähemalt 5 punkti

Peaerialad

Siin süvendad teadmisi finantsturgudest ja nendel kaubeldavatest finantsinstrumentidest, ettevõtte finantsjuhtimisest ja väärtuse hindamisest, saad ka süvateadmised väärtpaberite põhiliikidest, portfelliteooriast ja riski juhtimisest. Erialaainete toel õpid analüüsima finantsturge ja hindama ettevõtte finantsjuhtimist, aga ka avastama ja kõrvaldama selles olevaid puudusi. 

Sind ootab töö finantssektori ettevõttes või sektori regulatsiooni ja järelevalvega tegelevas asutuses, suurettevõtte finantseerimis- ja investeerimisüksuses või keskmise suurusega ettevõtte finantsjuhina.

TUTVU ÄRIRAHANDUSE SUUNA ÕPPEKAVAGA

Saad ülevaate majandusarvestuse ajaloolisest arengust, nüüdiskontseptsioonidest ja tulevikusuundumustest ning iseärasustest eri riikides. Õpid analüüsima konkreetse ettevõtte majandustegevust, avastama ja kõrvaldama majandusarvestuse süsteemi puuduseid ning nõustama juhte. 

Lõpetajad saavad töötada (pea)raamatupidaja, kontrolleri, sisekontrolöri, siseaudiitori, Riigikontrolli audiitori, finantseksperdi või finantsjuhina, pärast kutseeksami sooritamist ka audiitorina. Tööandjateks on ettevõtted-asutused nii avalikus kui erasektoris, raamatupidamis- ja audiitorfirmad ja Riigikontroll.

TUTVU MAJANDUSARVESTUSE SUUNA ÕPPEKAVAGA

Miks õppida just TalTechis?

TalTech on Eesti suurim arvestus- ja rahandusalase hariduse pakkuja ning seesinane õppekava on oma erialase süvaõppega Eestis ainulaadne, õppekava on üliõpilaste seas populaarne ning suurepäraseks hinnatud ka rahvusvaheliste ekspertide poolt.

Õppekavale on võimalik õppima asuda kõigil, kellel on kõrgharidus majanduses või ärinduses. Lisaks on võimalik õppima tulla neil, kellel on bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud õpe ning kes on täiendavalt läbinud järgmised eeldusained (kokku 36 EAP):

  • ettevõtluse alused
  • juhtimine
  • turundus
  • rahanduse alused
  • finantsarvestuse alused
  • juhtimisarvestus

Eeldusainete nimetused võivad õppeprogrammide lõikes varieeruda. Eeldusaineid on võimalik läbida TalTech Avatud ülikoolis. Kõikide küsimuste puhul ja õppima asumise soovi registreerimiseks pöörduge õppekonsultant Liisa Margit Paats (liisa.paats@taltech.ee) poole.

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele
ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:


Kaidi Kallaste
620 4001
kaidi.kallaste@taltech.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:
 

Taimi Niine
620 2646
taimi.niine@taltech.ee