Site logo

Kui programmeerimisest jääb sulle väheks ja tunned, et tahad IT-valdkonnas palju rohkem ära teha, siis tutvu arvutisüsteemide õppekavaga kindlasti edasi. Siin saab sinust laia silmaringiga tippspetsialist, kes suudab mõista, formuleerida ja lahendada arvutitel põhinevate süsteemide loomise, arendamise ja haldamisega seotud keerukaid ülesandeid. Meie lõpetajad töötavad kõige suuremat väljakutset pakkuvatel IT-aladel!

Arvutisüsteemide süvitsi õppimine magistrantuuris annab sulle oskused uute tehnoloogiate loomiseks ja ellurakendamiseks väga erinevates eluvaldkondades, alustades meditsiinist ja lõpetades pangandusega, hõlmates riistvara- ja tarkvaraarendusi, automaatjuhtimissüsteemide projekteerimist ning palju muud.

Olulised erialaained on näiteks: arvutisüsteemide projekteerimine, mikroprotsessorsüsteemid, digitaalsüsteemide disain VHDL-s, testimise projekteerimine, objektorienteeritud programmeerimine, arukad juhtimissüsteemid, automaatikavahendid, rakenduslik andmeside, sardtarkvara arendus.

Õppetöö toimub inglise keeles. Tegemist on rahvusvahelise õppekavaga, millel õppimine on Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide kodanikele tasuta.

Õppekava partnerülikoolid, kuhu saab minna vahetusõpingutele:

  • Central Graduate School of Nantes, Prantsusmaa

  • Budapest University of Technology and Economics, Ungari

  • Technical University of Munich, Saksamaa

Tutvu arvutisüsteemide õppekavaga

Sisseastumine

Konkursi tingimused: kõrgharidus lähedases valdkonnas

Kandideerimise nõuded: motivatsioonikiri, CV, vestlus

Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10

Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui koondtulemus on vähemalt 5 punkti

Tulevik

Magistritele pakutavad töökohad on vastutusrikkad ja kõrgepalgalised. Tööd leiad arvutipõhiste seadmete ja süsteemide projekteerimise, realiseerimise, rakendamise ja haldamise spetsialistina. Potentsiaalsed töökohad võivad olla arvuti- ja automaatikasüsteemide ja selle komponentide projekteerija, projektijuht, tarkvara arendaja ning IT osakonna juhataja.

Karjäärivõimalused on mitmekesised: arvuti- ja tarkvarafirmad; pangad; diagnostikasüsteemid tootmises, teeninduses, meditsiinis; “targad” majad ja tootmissüsteemid; juhtimis- ja seiresüsteemid õhu-, vee- ja maismaatranspordis jpm.

Meie vilistlased töötavad näiteks sellistes ettevõtetes nagu ÅF-AUTOMAATIKA OÜ, IB Krates OÜ, AS Siemens, Proekspert AS, Skype Technologies OÜ, Liewenthal Electronics, Eesti Energia, Airbus, jt.

Kõrgetasemelisest teadustööst ja ülikooli õppejõu ametist huvitatud magistritel on võimalus jätkata õpinguid doktorantuuris. Õppekava otsene jätkukava TalTechi doktorantuuris on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Doktoriõpinguid võib jätkata ka mõnel teisel lähedasel doktorikaval välisülikoolides.

Edukad vilistlased

  • Andres Keevallik - emeriitrektor, TalTechi rektor 2000–2005 ja 2010–2015

  • Leo Mõtus - akadeemik, TalTech tarkvarateaduse instituudi professor, rahvusvaheliselt hinnatud reaalajasüsteemide spetsialist

  • Valdo Kalm - AS Tallinna Sadam, juhatuse esimees

  • Marko Sverdlik - Proekspert AS, partner ja tegevjuht

Miks õppida just TalTechis?

  • Arvutisüsteemide magistriõpe kuulub Eesti IT Akadeemia poolt toetatavate õppekavade hulka, mis võimaldab paljudel tudengitel saada õpingute ajal suhteliselt kõrget tulemuspõhist stipendiumit.

  • Arvutisüsteemide õppekava TalTechis on Eestis ainulaadne, sest ainult meil õpetatakse arvutipõhiste sard- ja automaatikasüsteemide loomist, käitamist ja haldamist, kattes nii tarkvara, riistvara kui ka elektroonikaga seotud teemad. Sealjuures on õppimise käigus võimalik kitsamalt keskenduda ühele või teisele temaatikale.

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:


Peeter Ellervee
620 2258
peeter.ellervee@taltech.ee