Site logo

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Üleilmastumine, suured ühiskondlikud väljakutsed (kliimasoojenemine, Euroopa rändekriis) ja infotehnoloogia levik on muutnud tänase maailma ebakindlaks, keeruliseks ja pidevalt muutuvaks.

Oluliseks märksõnaks on muutunud valitsemine ehk see, kuidas riik ja kodanikud (nii ettevõtjate kui vabatahtlikena) ühiselt eesolevaid väljakutseid mõistavad ning lahendada püüavad.

Lisaks on Eesti jaoks lõppemas üks oluline ajajärk: aastaks 2020 jõuab Eesti arenenud Euroopa Liidu liikmesriikide tasemele, mis tähendab, et ELi toetusrahad vähenevad märgatavalt ning Eesti peab lähiaastatel seadma enda jaoks uued suured sihid ja eesmärgid aastani 2030. Seetõttu on teiseks oluliseks märksõnaks saanud innovatsioon: kuidas järjest kahanevate finants- ja inimressurssidega panustada üha rohkem ning paremini üleilmsete ja Eesti enda arenguprobleemide lahendamisse.

Nende ja paljude teiste keeruliste väljakutsetega tegelemine eeldab andekaid, kaasaegse haridusega, avatud mõtlemisega ning motiveeritud inimesi.

Sisseastumine

Konkursi tingimused:

Riigieksamid:

  1. lai matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTechi matemaatikakatse
  2. eesti keel / eesti keele kirjand või eesti keel teise keelena
  3.  inglise keele riigieksam / tasemetest

Lävend:

Õppekoha saamiseks nõutav tulemus: matemaatika eksami tulemus vähemalt 55 punkti ning eesti keele oma vähemalt 55 punkti või eesti keel teise keelena vähemalt 60 punkti. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Eriala sisu

Avaliku halduse ja riigiteaduste õppekava annab sulle teadmised ja oskused aktiivse kodanikuna või edumeelse ametnikuna sellistele keerulistele küsimustele lahenduste leidmiseks nagu:

  • kuidas teha rahvusvahelist koostööd piiriüleste väljakutsete (migratsioon, kliimasoojenemine, majandusareng) lahendamiseks?
  • kuidas muuta avalik sektor sama innovatiivseks kui idufirmad: kas ja kuidas saab ühistransport toimida nagu Uber või Taxify; kuidas saaksid robotid täita ametnike ülesandeid või aidata neil oma tööd paremini ja kiiremini ära teha?

Kolmeaastase õppe jooksul saad ülevaate riigiteadusest, poliitikateadusest, õigusteadusest, majandusteadusest, tehnoloogilisest arengust ja innovatsioonist. Kuid erinevalt klassikalistest politoloogia või riigiteadusteste õppekavadest seob Ragnar Nurkse instituudi avaliku halduse ja riigiteaduste õppekava neid käsitlusi Eestis ja maailmas esilekerkivate igapäevaprobleemidega, mis mõjutavad nii kodanike heaolu, ettevõtete arenguvõimalusi kui ka avalike teenuste pakkumist ja kvaliteeti.

Teisisõnu - avalik haldus tegeleb nii suurte ühiskondlike probleemide sõnastamise ja analüüsimisega ning neile uudsete lahenduste otsimisega.

Ka erasektoris on tarvis inimesi, kes teavad, kuidas riigiga suhelda. Näiteks taotlevad ettevõtjad oma firma loomiseks või uute innovaatiliste lahenduste arendamiseks ELi ning riigipoolseid toetusi ja esitavad aruandeid toetusrahade kasutamise kohta.

Peamised õppeained

Ragnar Nurkse instituudi avaliku halduse ja riigiteaduste õppekava põhineb interaktiivsel õppel, mis põimib omavahel teadlaste ja praktikute peetud loengud ja seminarid ning tudengite grupitööd. Kolme aasta jooksul saad läbi erinevate õppeainete:

Baasteadmised riigi toimimisest, üleilmastumise trendidest (sh Euroopa Liidu muutuvates ülesannetest ja rollidest), innovatsioonist ja tehnoloogilisest arengutest ning tänapäeva ühiskonna suurimatest väljakutsetest;

Praktilised oskused poliitikate ja strateegiate koostamiseks ning ellu viimiseks, organisatsiooni juhtimiseks ja avaliku sektori innovatsiooni eestvedamiseks;

Võimaluse testida ja prototüüpida oma uudseid lahendusi ühiskondlikele probleemidele interaktiivsetes avaliku sektori disaini ja tehnoloogia laborites ning tutvustada oma ideid võimalikele kasutajatele avaliku sektoris (ministeeriumid, omavalitsused) ja vabakonnas;

Kogemusi praktikalt,  mis avab sulle ukse tööturule: parimad tudengid saavad endale läbi praktika põneva töö.

Tutvu avaliku halduse ja riigiteaduste õppekavaga!

Miks õppida just TalTechis?

Erinevalt teiste ülikoolide sarnastest erialadest on meie ained tihedalt seotud tehnoloogia ja innovatsiooni lõimimisega ühiskonna arengusse ning riigi toimimisse. TalTechi vilistlased oskavad mõelda raamidest väljapoole ning otsida lahendusi, kuidas riigi poliitikad saavad toetada innovatsiooni ja vastupidi.

Loenguid annavad mitmed välisprofessorid USAst, Ladina-Ameerikast, Euroopast, Aasiast ning kohalikud tippteadlased. Nurkse instituudis töötab neli Eesti Vabariigi sotsiaalteaduste valdkonna riikliku teaduspreemia laureaati: Wolfgang Drechsler, Rainer Kattel, Tiina Randma-Liiv, Ringa Raudla. Oleme Eesti ja Läänemere regiooni juhtiv teaduskeskus innovatsiooni ja valitsemise võtmeküsimustes.

Nurkse instituudis viiakse läbi erinevaid rahvusvahelisi avaliku sektori innovatsiooni ja digitaliseerimise projekte, mis tagab, et meie õppetöö on alati klassikalisest õpikuteadmistest aastaid ees ja kordades praktilisem. Vaata täpsemalt: toop.eutropico-project.euopengovintelligence.eusohjoabaltic.eu.

Praktilist kogemust jagavad loengutes nii ministrid, riigikogulased, tippametnikud (riigikontrolör, õiguskantsler, asutuste juhid), poliitikud kui ka oma ala Eesti parimad spetsialistid, kes panid aluse näiteks e-valitsuse ja e-riigi lahendustele.

Kas sobib mulle?

Kui jälgid huvitatult, mis toimub Eestis ning mujal maailmas ja sul on selle kohta oma arvamus, võib avaliku halduse ja riigiteaduste eriala olla sulle just õige valik.

Oluline on oskus esitada küsimusi ning tahe panustada ühiskonda. Samas tuleb olla teadlik, et lahendused ei pruugi alati olla mustvalged ja kõikidele osapooletele üheselt mõistetavad. Seetõttu on vajalik hea analüüsioskus, erinevate argumentide kaalumine ja oskus oma eelistusi veenvalt põhjendada. Et olla valdkonna tunnustatud asjatundja, tuleb ennast ka pidevalt täiendada.

Tulevik

Kodanikuühiskond muutub Eestis üha tugevamaks ning  aina rohkem avaneb võimalusi tööks valitsusvälises sektoris. Avaliku halduse ja riigiteaduste eriala teadmised on siinkohal väga vajalikud.

Mitte kunagi ei saa otsa rahvusvaheline poliitika. ELi juhid koos ametnikega peavad lähitulevikus lahendama mitmeid kriitilisi kitsaskohti, et riikide liitu koos hoida. Ka Eesti peab sõna sekka ütlema ja võtma vastu otsuseid, mis mõjutavad meie siseriiklikke poliitikaid. Kuna õpid ka innovatsiooni ja tehnilise arengu olemust ning riigi rolli innovatsiooni toetamisel, siis oled kursis ka e-riigi ja e-valitsemise tänapäeva ja arenguvõimalustega ning oskad  seda vajadusel Eesti eduloo näitel rahvusvaheliselt analüüsida.

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Ametikohad, millel tulevikus töötad, sõltuvad väga palju sinu enda huvialadest ning ülikooli ajal tehtud uurimistöödest ja praktikast. Avaliku halduse õpingud võimaldavad keskenduda just sulle kõige enam huvipakkuvatele küsimustele, olgu selleks siis personalijuhtimine, hariduspoliitika, riigi rahakott või hoopis kohaliku elu korraldamine. Mitmetest meie lõpetajatest on saanud organisatsioonide või asutuste juhid, riiklike poliitikate kujundajad ja elluviijad või seadusandjad ja poliitikud.

Suurimad tööandjad

Avaliku halduse eriala lõpetajad töötavad eelkõige avalikus sektoris: ministeeriumites, ametites ja inspektsioonides, maavalitsustes, kohalikes omavalitsustes. Mitmed lõpetajad on asunud tööle ka Euroopa Liidu või teistes rahvusvahelistes institutsioonides. Samas vajatakse avaliku halduse diplomiga töötajaid ka erasektoris ning mittetulundusühingutes.

Edukad vilistlased

  • Ülle Madise – õiguskantsler
  • Arto Aas – riigikogulane, endine riigihalduse minister
  • Marek Helm – tarkvara- ja ärikonsultatsioonide ettevõtte Nortal riigirahanduse valdkonna juht, endine Maksu- ja Tolliameti peadirektor

Võimalused töötamiseks väljaspool Eestit

TalTechi avaliku halduse ja riigiteaduste diplom loob head eeldused töötamiseks Euroopa Liidu institutsioonides või teistes rahvusvahelistes organisatsioonides. Samuti võid teha edukat karjääri ka valitsusvälistes organisatsioonides – näiteks käia nõustamas arengumaade valitsusi või leida endale rakendust rahvusvahelistes analüüsi- ja uuringukeskustes.

 

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


620 3504
vastuvott@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata eriala sisu ja
karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:

Leno Saarniit
620 2667
leno.saarniit@ttu.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:


Tiina Parve
620 2647
tiina.parve@ttu.ee