Site logo

Avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni magistriõpe keskendub Eesti arengut järgmisel kümnendil enim mõjutavatele suurtele küsimustele:

 • kuidas tagada, et Eesti jääb püsima ja riik suudab üha vähemate ressurssidega teha üha olulisemad asju üha paremini?
 • kuidas saab Eesti sugune väike rahvusriik panustada suurte üleilmsete megatrendidega – kliimasoojenemine, migratsioon, digitaliseerimine jne – kaasnevate väljakutsete lahendamisse? 

Koostööl põhinev juhtimine ja sotsiaalse ja tehnoloogilise innovatsiooni eestvedamine on täna rahvusvaheliselt ja nii avalikus kui erasektoris enim hinnatud juhtimiskompetentsid.

Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut on nende kompetentside teadmistepõhiseks ja praktiliseks arendamiseks parim koht Eestis:

 • Nurkse instituudis töötab 4 Eesti Vabariigi sotsiaalteaduste valdkonna riikliku teaduspreemia laureaati: Wolfgang Drechsler, Rainer Kattel, Tiina Randma-Liiv, Ringa Raudla. Oleme Eesti ja Läänemere regiooni juhtiv teaduskeskus innovatsiooni ja valitsemise võtmeküsimustes.
 • Nurkse instituudis viiakse läbi erinevaid rahvusvahelisi avaliku sektori innovatsiooni ja digitaliseerimise projekte, mis tagab, et meie õppetöö on alati klassikalisest õpikuteadmistest aastaid ees ja kordades praktilisem. Vaata täpsemalt: toop.eutropico-project.euopengovintelligence.eusohjoabaltic.eu.
 • Nurkse instituudi õppetöö toimub Tallinnas tööpäevade õhtutel (üldjuhul kolmetunniste sessioonidena algusega kell 17.15), mis võimaldab meil õppetöösse kaasata valdkonna praktikuid oma kogemusi tutvustama ja tudengitega Eesti tuleviku üle arutlema.

 

Tudengina õpid ühes Eesti rahvusvahelisemas õppekeskkonnas – lisaks välistudengitele on Nurkse instituudis tööl teadlasi ca 10 rahvusest. Samuti on sul võimalik õppida kümnetes Euroopa juhtivates ülikoolides, mis on Nurkse instituudi partneriteks nii Erasmus programmis kui ka European Masters in Public Administration (EMPA) võrgustikus.

Sisseastumine

Konkursi tingimused: kõrgharidus

Kandideerimise nõuded: CV, motivatsioonikiri, vestlus

Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10

Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui koondtulemus on vähemalt 5 punkti

Tulevik

Vajadus professionaalsete innovatsiooni ja muutuste eestvedajate ning juhtide järele on tulevikus ainult kasvamas:

 • tehnoloogiline areng teeb muutuste tsüklid ühiskonnas üha kiiremaks ja avaliku sektori ette tekivad pidevalt uued keerukad väljakutsed;
 • Eestil on üha suurem ambitsioon olla digitaliseerimise ja avaliku sektori innovatsiooni valdkonnas üks üleilmseid suunanäitajaid, mis loob pideva nõudluse avaliku sektori innovatsiooni ekspertide järele;
 • Eesti kodused väljakutsed – regionaalsest ebaühtlasest arengust kuni EL tõukefondidest väljumiseni – on muutumas üha keerulisemaks ja neile lahenduste leidmine vajab üha rohkem nutikust ja initsiatiivikust.

Edukad lõpetajad teevad ise oma tuleviku! Ragnar Nurkse instituudi edukaimad lõpetajad leiavad endale sobiliku töökoha kas Euroopa Liidu institutsioonides, Eesti avalikus sektoris või ettevõtluses.

TUTVU AVALIKU SEKTORI JUHTIMISE JA INNOVATSIOONI ÕPPEKAVAGA

Nurkse instituudi üliõpilased läbi aegade

 • Ülle Madise, Eesti Vabariigi õiguskantsler
 • Marek Helm, endine Maksu- ja Tolliameti peadirektor; AS Nortal, avaliku sektori innovatsiooni valdkonna juht
 • Tarvo Kungla, Euroopa Parlamendi informatsiooni peadirektoraat; Euroopa välisteenistus, Islandil avatud EL delegatsiooni poliitika-, pressi- ja teabeosakonna juhataja
 • Piret Tõnurist, OECD avaliku sektori innovatsiooni observatooriumi ekspert
 • Merilin Truuväärt, Riigikantselei Strateegiabüroo avaliku sektori innovatsiooni nõunik
 • Gerli Aavik, Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna nõunik inimkeskse teenuse disaini valdkonnas, Riigikantselei juhtimistalentide programmi vilistlane
 • Ants Vill, Skeleton Technologies, tootmise ja arenduse juht, kelle ajakiri Forbes valis 2017. aastal Euroopa 30 edukaima alla 30-aastase noore hulka
 • Kaija Valdmaa, Elering AS tarkvõrgu platvormi EstFeed projektijuht

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele
ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:

 

Margit Kirs
620 2657
margit.kirs@ttu.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:
 

Taimi Niine
620 2646
taimi.niine@taltech.ee