Site logo

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Kas vahel tundub, et tehnoloogilised võimalused kasvavad üle pea ja muutuvad liiga kiiresti, et neil järge pidada? Kas VR, AI, IoT, Big Data või mõni muu digitehnoloogia leiab üha sagedamini ära märkimist sinu ettevõtlusvaldkonna kontekstis? Digitehnoloogiad on raputanud juba mitmeid sektoreid ja ilmuvad välja üha uutes kohtades, kus seni neil rakendust polnud.

Digimuutused ettevõttes üheaastane õppekava on kokku pandud spetsiaalselt sulle, kui oled mitte-IT sektori ettevõtte juht või juhtivtöötaja ning vajad oma firma töö korraldamisel ning kavandamisel paremat arusaamist info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate ehk digitehnoloogiate kasutamise võimalustest ning riskidest.

Räägime lihtsas keeles tehnoloogiatrendidest ja digitehnoloogiatest ning põimime need juhtimis- ning majandusteemadega. Kõik õppejõud on oma erialade tunnustatud teadlased ja praktikud nii Tallinna Tehnikaülikoolist kui väljastpoolt.

Kõikidel õppeainetel omandatakse teooria iseseisvalt videoloengute ja muude õppematerjalide põhjal endale sobival ajal, nii et ülikoolis toimuv keskendub ühistele aruteludele, juhtumianalüüsidele, meeskondlikele ja individuaalsetele projektitöödele. Loengud toimuvad igal nädalal või üle nädala neljapäeva-reede pealelõunastel ja õhtustel aegadel ning laupäeva ennelõunastel aegadel.

Lae siit alla ka voldik, kus on kõik olulisem digimuutused ettevõttes magistrikava kohta koos.

Magistrikava on sündinud Tallinna Tehnikaülikooli IT teaduskonna ja majandusteaduskonna koostöös: ühelt poolt globaalsete IT-trendide, -tehnoloogiate ja andmetöötluse ained ning teisalt ärimudelite ja muudatuste ohjamise majandusained, ikka digitehnoloogiate vinklis. Digitaalse kliendisuhte ja tootestamise ained annavad võimaluse valida teenuste või tootmise rõhuasetuste vahel, mida magistrant saab meelepärase vabaainega veelgi täiendada. Õppekava laiapõhjalisust aitab tasakaalustada kolmandikuna magistrieksamist arvestatav kogu stuudiumi läbiv kirjalik analüüsitöö, mille käigus magistrant seob iga aine sisu individuaalselt oma ettevõtte või tegevusvaldkonna teemadega.

Tutvu digimuutused ettevõttes õppekavaga

Kellele? Miks? Kuidas? - vaata programmijuhi põhjalikku ülevaadet õppeprogrammist ja sisseastumistingimustest.

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Sisseastumine

Konkursi tingimused: magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või kõrghariduse õppekava diplom nominaalmahuga 240 EAP või kõrgharidus ja vähemalt 7 a strateegilise juhtimise kogemus ja sellele lisaks 60 EAP mahus magistritasemel juhtimis-kompetentse (omandatud tasemeõppe õpingute või muul viisil õpitu kaudu)

Lisainfo: vähem kui 4-aastase nominaalajaga kõrghariduse õppekava lõpetajad, kes soovivad taotleda ligipääsu õppekavale kandideerimiseks omandatud juhtimiskompetentside alusel, leiavad vajaliku info siit.

Kandideerimise nõuded: motivatsioonikiri, CV, vestlus

Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10+10

Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui katse mõlema osa tulemus on vähemalt 5 punkti

Tulevik

Digitehnoloogiad raputavad kõiki majandus- ja tööstusharusid, kõiki ettevõtteid ning mõjutavad seeläbi ka iga juhti. Digitehnoloogiad suurendavad pretsedenditus ulatuses määramatust ettevõtte tulevikuplaanide tegemisel. Nende tehnoloogiate tundmine pakub märkimisväärseid eeliseid juhile, kes on piisavalt kiire neist võimalustest kinni haarama. Iga muutusega on seotud ka riskid, mille hindamine on juhi ülesanne. Riskide ja kasude paremaks hindamiseks peab esmalt nägema suurt pilti ning mõistma tehnoloogiates võimalusi oma ettevõtte koha parandamiseks igas konkurentsiolukorras.

Digimuutused ettevõttes õppekava läbinuna oled paremini valmis ohjama ja suunama digitehnoloogiatest ajendatud muutuseid oma ettevõttes. Mõistad, millised globaalsed (nii digitaalsed kui muud) trendid mõjutavad sinu ettevõtte majandusharu pikemas perspektiivis ja milliseid otsuseid peab täna nendeks valmis olemiseks tegema. Saad aru peamistest tehnoloogiatest, mis muudavad vanu ärimudeleid ja sünnitavad uusi ning oskad vajadusel oma firma tegevusi selle järgi planeerida.

Vilistlased arvavad

Mind on see kursus tegelikult tublisti muutnud, rohkem kui ükski teine kool või kursus kunagi varem! Mõtlemis- ja lugemismaterjali jätkub peale kursust veel aastateks. 
 

Hele-Riin Pihel (aka Birk Rohelend), CMSPHD meediaagentuuri spetsialist
Digimuutused ettevõttes magistrikava 2019.a lõpetaja cum laude

Ma olin väga rahul, et selle valiku tegin - tunnen end digimaailma arendamises varasemaga võrreldes oluliselt kindlamalt.
 

Joosep Kaasik, TalTechi administratsioonidirektor
Digimuutused ettevõttes magistrikava 2019.a lõpetaja cum laude

Digimuutuse oskusega oled väärt töötaja igale ettevõttele või organisatsioonile. Sa oled uuendusteadlik, oskad ja julged muudatusi välja pakkuda ning ellu viia.
 

Maia Sokk, Eesti Raudtee innovatsioonijuht
Digimuutused ettevõttes magistrikava 2019.a lõpetaja

Miks õppida just TalTechis?

  • Selles õppekavas kasutame ära TalTechi unikaalset positsiooni tehniliste teadmiste sidumisel juhtimisoskustega.

  • Üheaastane magistrikava on Eestis (veel) vähe levinud, ent juhtide muid kohustusi arvestades sobivaim kontsentreerituse poolest. Niisamuti ka tööga sobitatav õppevorm mõnedel õhtustel aegadel nädalas (mitte iga nädal) ja akadeemilise magistritöö asemel magistrieksamiga lõpetamine.

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:

Kristjan Rebane
620 3539
kristjan.rebane@taltech.ee