Site logo

Õppekava on Eesti Kunstiakadeemia ja TalTechi koostöös valminud unikaalne rahvusvaheline magistriprogramm, mis koolitab multitalente rakendama disainerlikku lähenemist kaasaegsete komplekssete probleemide lahendamisel. Eduka innovatsiooni eelduseks on loov ja avatud maailmavaade kombineerituna erialase, kultuurilise ja intellektuaalse mitmekesisusega. Just seda kooslust me tudengile pakumegi.

Õppekava annab valdkondadeülese hariduse sidudes omavahel tehnoloogia ja disaini. Julgustame tudengeid avastama, kompama toote- ja teenusarenduse piire, mõtestama ümber tuttavaid probleeme ning looma uusi väärtusi. Õppetöö käigus õpib tudeng märkama inimeste muutuvaid vajadusi ja looma ise uusi võimalusi probleemide lahendamiseks, toetudes tehnoloogia viimasele sõnale.

Õppetöös on suur rõhk loovusel ning eksperimenteerimisel. Tudeng õpib analüüsima probleeme, genereerima visioone, looma prototüüpe ning hindama kontseptsioone. Õppetöö käigus teeme koostööd meie partneritega nii ettevõtlusest kui avalikust sektorist, omandades nii suurepärase koostöövõime reaalsete komplekssete olukordade käsitlemisel.

Sisseastumine

Konkursi tingimused:

kõrgharidus disaini, tehnoloogia või innovatsiooni valdkonnas

Kandideerimise nõuded:

portfoolio, CV, motivatsiooniessee, vestlus

Õppekohti:

lävendipõhine vastuvõtt

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv:

10

Künnis:

õppekoht on garanteeritud, kui katse koondtulemus on vähemalt 5 punkti

 

 

Tutvu disaini ja tehnoloogia tuleviku õppekavaga!

 

Miks õppida just TalTechis ?

Disaini ja tehnoloogia tulevik on Eestis ainulaadne rahvusvaheliselt hinnatud õppekava, mis käsitleb disainist juhitud innovatsiooni laiemalt. See sobib nii disaini kui erinevate tehnoloogiahariduse taustaga tudengitele. Disainioskuste omandamine on oluliseks eelduseks innovatiivsete toote- ja teenusearendusprotsesside juhtimiseks ja elluviimiseks.

 

 

Tulevik

Valmistame ette innovaatoreid, disaini ja inseneeria professionaale, kes on võimelised algatama ja ellu viima sotsiaalset ning majanduslikku kasu loovaid uute toote- või teenusekontseptsioonide arendusprotsesse.

Lõpetajate tegevusvaldkond sõltub eelnevast haridusest, ulatudes üle kogu innovatsioonivälja. Sinust võib saada teadur uurimisasutuses, disainer-konsultant disainibüroos, arendusinsener, arendus- või disainijuht ettevõtluses, vabakutseline looja või ettevõtja.

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:

 

Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele
ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:

Martin Pärn
martin.parn@taltech.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:

 

Moonika Asu
620 3633
moonika.asu@taltech.ee