Site logo

Doktoriõppe korraldus

Doktoriõppe nominaalkestus on neli aastat ja õppe maht 240 EAP, mis koosneb doktoriõpingutest mahuga 60 EAP ja doktoritööst mahuga 180 EAP.

Õppekorralduse üldised alused, sh doktorantide atesteerimise nõuded on kehtestatud õppekorralduse eeskirjaga.

Iga doktorant koostab õppeinfosüsteemis (ÕIS) juhendaja kaasabil doktorandi tegevuskava. Tegevuskavva tuleb esimese semestri alguses sisestada doktoritöö teema ja annotatsioon ning iga õppeaasta lõpus, enne atesteerimist, tegevuskava täitmise aruanne. Tegevuskava täitmist hinnatakse iga õppeaasta lõpus toimuval atesteerimisel.

Doktoriõpe lõpeb doktoritöö kaitsmisega.  antava doktorikraadi nimetus on filosoofiadoktor (inglise keelne lühend PhD), millele lisatakse sulgudes õppekava või peaeriala nimetus.

Doktoritöödele esitatavad nõuded, nende vormistamise ja avaldamise kord on kehtestatud rektori käskkirjaga. Doktoritöö tuleb vormistada kujundusmallil, mis koos juhenditega on kättesaadavad siseveebis.

Doktorikraadide kaitsmise tingimused ja kord on sätestatud õppekorralduse eeskirja 7. peatükis.

Doktoriõppega seotud teated ja õppekorraldust puudutav informatsioon edastatakse õppeinfosüsteemi vahendusel. ÕISi kaudu edastatavaid teateid on võimalik tellida oma e-posti aadressile.

Doktoriõppe programmid

Õppekava peaerialad on:

 • avalik haldus
 • tehnoloogia valitsemine

Programmijuht prof Ringa Raudla, tel 620 2664, ringa.raudla@taltech.ee
Õppekonsultant majandusteaduskonna dekanaadis Ivika Vilt, tel 620 3941, ivika.vilt@taltech.ee

Õppekava peaerialad on:

 • ehitus ja arhitektuur
 • vee- ja keskkonnatehnika
 • ranniku- ja meretehnika

Programmijuht vanemteadur Kristjan Tabri, tel 620 2566, kristjan.tabri@taltech.ee
Õppekonsultant inseneriteaduskonna dekanaadis Aive Evart, tel 620 3521, aive.evart@taltech.ee

Õppekava peaeriala on elektroenergeetika ja mehhatroonika
Programmijuht prof Ivo Palu, tel 620 3752, ivo.palu@taltech.ee
Õppekonsultant inseneriteaduskonna dekanaadis Ülle Valtna, tel 620 3695, ylle.valtna@taltech.ee

Õppekava peaeriala on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
Programmijuht prof Maarja Kruusmaa, tel 518 3074, maarja.kruusmaa@taltech.ee
Õppekonsultant infotehnoloogia teaduskonna dekanaadis Katri Kadakas, tel 620 3544, katri.kadakas@taltech.ee

Õppekava peaerialad on:

 • geenitehnoloogia
 • keemia
 • molekulaarmeditsiin
 • toiduteadus

Programmijuht dotsent Maria Cecilia Sarmiento Guerin, tel 620 4422, cecilia.sarmiento@taltech.ee
Õppespetsialist loodusteaduskonna dekanaadis Maarja Märss, tel 620 2997, maarja.marss@taltech.ee

Õppekava peaeriala on keemia- ja materjalitehnoloogia
Programmijuht vanemteadur Ilona Oja Acik, tel 620 3369, ilona.oja@taltech.ee
Õppekonsultant inseneriteaduskonna dekanaadis Raili Klesment, tel 620 2796, raili.klesment@taltech.ee

Õppekava peaerialad on:

 • rakendusfüüsika
 • rakendusmatemaatika
 • rakendusmehaanika
 • biomeditsiinitehnoloogia
 • geoloogia
 • geotehnoloogia
 • okeanograafia
 • meteoroloogia

Programmijuht prof Olle Hints, tel 5130157, olle.hints@taltech.ee
Õppespetsialist loodusteaduskonna dekanaadis Maarja Märss, tel 620 2997, maarja.marss@taltech.ee

Õppekava peaerialad on:

 • ärikorraldus
 • majandusanalüüs ja rahandus

Programmijuht dotsent Karin Jõeveer, tel 620 4070, karin.joeveer@taltech.ee
Õppekonsultant majandusteaduskonna dekanaadis Ivika Vilt, tel 620 3941, ivika.vilt@taltech.ee

Õppekava peaerialad on:

 • materjalitehnika
 • soojusenergeetika
 • transport ja logistika
 • tootmistehnika ja robootika
 • merendus

Programmijuht dotsent Fjodor Sergejev, tel 620 3346, fjodor.sergejev@taltech.ee
Õppekonsultant inseneriteaduskonna dekanaadis Jana-Ines Saidla, tel 620 3533, jana.saidla@taltech.ee