Site logo

Täiendav info

Dora Pluss

Euroopa Regionaalarengu Fondist eraldatav toetus, mille eesmärkideks on:

  • parandada noorteadlaste ja magistrantide teadlikkust erinevatest õppe- ja teaduspraktikatest ning nende osalemist rahvusvahelistes koostööprojektides;
  • suurendada välismagistrantide ja –doktorantide osakaalu Eesti kõrgkoolides;
  • tõsta doktoriõppe efektiivsust;
  • parandada kõrgkoolide võimekust kaasata välisõppureid;
  • tõsta nõudlust välisüliõpilaste järele Eesti tööturul ja toetada seeläbi kõrghariduse ja majanduse arengut;
  • tugevdada Eesti ülikoolides pakutava doktoriõppe vastavust innovaatilise doktoriõppe printsiipidele.

Kristjan Jaak

Riiklik stipendiumiprogramm, millega toetatakse doktorantide õpinguid välisülikooli juures ning doktorantide ja õppejõudude õppe- ja teadustööga seotud välislähetusi. Taotlusi võib esitada kolmes kategoorias:

  • tasemeõpe - välisõpingud kuni 1 aasta
  • osaline õpe - välisõpingud 1- 5 kuud
  • välislähetused - välislähetus 3-21 päeva
  • doktorantuur välismaal