Site logo

Teabekeskuses on raamatukogu ja andmebaasid, millest kõik huvilised leiavad järgmist informatsiooni:

 • USA jt maade haridussüsteemid;

 • õppimisvõimalused kõigil erialadel ja tasemetel (undergraduate, graduate, post-doctoral);

 • akrediteererimine;

 • sisseastumistingimused , protseduurid ja hinnad;

 • õpingute finantseerimisvõimalused, stipendiumid, sponsoreeritud programmid;

 • maailma ülikoolide kontaktandmed

 • standardiseeritud testid TOEFL , SAT , GRE , GMAT , LSAT, CISA

 • testide korraldamine Eestis

 • õppimisvõimalused lühikursustel, suve- ja keeltekoolides

Järgmised teenused ja informatsioon on tasuta kättesaadavad kõigile huvilistele teabekeskuses kohapeal:

 • esmane nõustamine, temaatilised loengud ja konsultatsioonid

 • tutvumine teatmekoguga (raamatud USA hariduse, akrediteerimise jmt kohta ülikoole jt teadusasutusi tutvustavad kataloogid; fondide ja stipendiumide kataloogid ja andmebaasid; raamatud sisseastumisesseede ja stipendiumitaotluste kirjutamise kohta; www info, ja palju muud)

 • TOEFL, SAT, GRE ja GMAT testide info- ja registreerimisbuklettide levitamine, näidistestidega tutvumine teabekeskuses kohapeal

 • pre-departure orientation program ja info kõigile, kes on USA ülikoolidesse vastu võetud

 • osalemine teabekeskuse infolistis

Lisaks toimuvad mitmed konsultatsioonid ja infotunnid.

Bakalaureuseõpe Ameerikas - kandideerimisdokumentide täitmine

Kolmapäeval, 18. detsembril kell 16.00 Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuses (Raja 15-114).

USA ülikoolide sisseastumisavalduste täitmine, sisseastumisesseede kirjutamine ja stipendiumitaotluste vormistamine.

REGISTREERI SIIN!

Sessioon on mõeldud neile bakalaureuseõppesse astujatele, kes on ülikoolid juba välja valinud, ennast testidele registreerinud ning täidavad sisseastumisavaldusi. Tutvustatakse sisseastumisavalduse täitmist Common Applicationi baasil, dokumentide vormistamise põhimõtteid ja sisseastumisesseede (personal statement, application essay) kirjutamise tõdesid.

Koos vaadatakse läbi sisseastumisavaldused ja esseed. Antakse personaalset abi sisseastuja vajadustest lähtuvalt, arvestades valitud ülikooli spetsiifikat.Programmile palume kaasa võtta kõigi valitud ülikoolide sisseastumisdokumentide koopiad (veebilingid), esseede mustandid jmt dokumendid. Ette valmistada oma küsimused.
Lisainfo: educationusa@taltech.ee ja tel 620 3546

Bakalaureuseõpe USAs

Konsultatsioon kõigile, kes soovivad rohkem teada bakalaureuseõppe võimalustest Ameerika Ühendriikides algusega kell 16.00 Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuses (TTÜ Mektory Raja 15, ruum 116). Võimalik liituda ka Skype`i teel!

Anname ülevaate USA haridussüsteemist, ülikoolide ja programmide valimise põhimõtetest, testidest, sisseastumistingimustest, õpingute finantseerimisest, ülikoolidega suhtlemise põhitõdedest, ning kõigest muust, mida on vajalik teada Ameerika ülikoolidesse kandideerimisel. Tutvustame ka teabekeskuse tegevust ja teenuseid, millega saame kandideerijatele abiks olla.

Grupikonsultatsioon on tasuta. Kõik huvilised on teretulnud!

Täiendav informatsioon tel 620 3543 ja 620 3546 või EducationUSA@taltech.ee.

Magistri- ja doktoriõpe USAs

Kell 16.00 Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuses Raja 15, ruumis 116. Võimalik liituda ka Skype`i teel!

Käsitletavad teemad:

Ülevaade USA ülikoolidest ja sobivate programmide valimisest; nõutavatest rahvusvahelistest testidest, sisseastumistingimustest ja kandideerimise põhitõdedest.
Erinevad võimalused: lühiajalised külastused, uurimistöö kirjutamine.
Rahastamisvõimalused: stipendiumid, töötamine, assistantships, rahvusvahelised ja Eesti fondid jmt. Infoallikate ja kandideerimiseks vajalike õppematerjalide tutvustus.

Palume eelnevalt registreerida e-posti (EducationUSA@taltech.ee) või telefoni (6203543; 6203546) teel, teatades oma nime ja eriala, mille vastu huvi tunnete.

Lisainfo telefonidel 620 3543 ja 620 3546.

Infotund rahvusvahelistest testidest

Soovid õppida või töötada rahvusvahelises ingliskeelses keskkonnas?

Infotund rahvusvahelistest inglise keele- ja akadeemilise taseme testidest Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskuses (TTÜ Mektory, Raja 15, ruum 114) kolmapäeval, 11. septembril algusega kell 16.00.

Palume SIIN eelnevalt registreeruda!

Teemad:

I Eestis läbiviidavad rahvusvahelised testid:

1. Rahvusvaheliste inglise keele ja akadeemilise taseme testide (TOEFL, SAT, ACT ja GRE) tutvustamine. Info testidele registreerimise ja testide läbiviimise kohta.
2. Suuremad probleemid testide tegemisel. Mida testideks ettevalmistumisel silmas pidada.

II Õppematerjalid ja ettevalmistusvõimalused:

1. Ettevalmistusvõimalused ja õppematerjalid TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT testideks.
2. Akadeemiline kirjutamine inglise keeles.

III Küsimused-vastused

Lisainfo tel 620 3546; 620 3543 või EducationUSA@taltech.ee