Site logo

Teabekeskus pakub kursusi kõigile, kes on motiveeritud saavutama häid testitulemusi.

MOOC " Business English: Making Presentations"

Koostöös Ameerika Ühendriikide suursaatkonna ning tehnikaülikooli keelte- ja kommunikatsioonikeskusega kutsume huvilisi osalema MOOC kursusel " Business English: Making Presentations" (University of Washington).

Info kursuse kohta: https://www.coursera.org/learn/business-english-presentations
Tasuta kursus koosneb iseseisvast e-õppest Coursera platvormil nelja nädala vältel ning kontaktõppe viiest seminarist, mis toimuvad neljapäeviti 22. oktoobril , 5. novembril, 19. novembril, 3. detsembril ja 10. detsembril algusega kell 17.00 TalTech Mektorys.

Seminarides osalejad õpivad koostama esitlusi, mis on visuaalselt mõjuvad ning keeleliselt veenvad.

Kursuse sisu:

 • mõjuva esitluse koostamine, levinumad vead
 • esitluse visuaalne toetamine
 • keelekasutus veenva esitluse loomiseks
   

Seminarid toimuvad TalTech Mektorys (Raja 15) neljapäevit kell 17.00-18.30. Programmi edukalt läbinud õppuritele antakse USA suursaatkonna tunnistus.

Kursuse programm  NB! Seminarid algavad kell 17.00!

Nõuded kursuse lõpetamiseks ja tunnistuse saamiseks:
 seminaridel osalemine (lubatud on ainult üks puudumine);
 kursuste materjalide regulaarne iseseisev õppimine (mida tõendavad kirjalikud märkmed), pöörates tähelepanu iganädalasele kokkuvõttele; lühike õpitud materjali käsitlev kirjalik töö igal seminaril;
 lisaülesannete täitmine;
 kursuse viimane ülesanne 10. detsembril: 5-minutiline  ettekanne

Kursusel osalemiseks tuleb täita ankeet ning saata see hiljemalt 19. oktoobriks aadressile educationusa@taltech.ee.
Kursuse koordinaator: Kärt Rummel, PhD, kart.rummel@taltech.ee

TOEFL iBT® ettevalmistuskursus

01. oktoobrist kuni 26. novembrini spetsiaalselt TOEFL testi edukaks läbimiseks loodud kursus TalTech Mektorys Raja 15.

REGISTREERI SIIN

Kursusel võetakse põhjalikult läbi kõik TOEFL iBT testi osad:

 • lugemine

 • kuulamine

 • kõnelemine

 • kirjutamine

ning treenitakse vastavaid keeleoskusi. Tutvustatakse erinevate tüüpülesannete lahendamise strateegiaid ja harjutatakse küsimustele vastamist aja peale. Tehakse selgeks testi esseede kirjutamise põhimõtted, arendatakse akadeemilise inglise keele sõnavara ning suutlikkust kombineerida inglise keele oskusi integreeritud ülesannetes. Testid kursuse alguses ja lõpus arengu hindamiseks.

Korraldaja: Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus, Tallinna Tehnikaülikool.

Lektor: Kärt Rummel, PhD (TalTech).

Maht: 24 akadeemilist tundi + 3 harjutustesti teabekeskuse arvutil + vähemalt 8 tundi iseseisvat tööd. Tunnid üks kord nädalas, 3 akadeemilist tundi korraga neljapäeva õhtuti kell 17.00 - 19.15. Kolme täispikkuses harjutustesti ajad (3x4 tundi) teabekeskuse arvutil kokkuleppel.

Kellele: Kõigile, kes soovivad valmistuda TOEFL testi tegemiseks, aga ka kõigile teistele inglise keele huvilistele.

Õppematerjal: Erinevad jaotusmaterjalid + TOEFL testi õpik. TOEFL esseede harjutamine ja harjutustestid kursuse jooksul.

Tingimused: Oodatud on kõik soovijad, kellel on inglise keeles vähemalt madalam kesktase. Kursuse töökeel on inglise keel.

Hind: 252 eurot (Käibemaks lisatud, õppematerjalid on hinna sees. Koolituskulu, millelt Maksuamet tagastab tulumaksu, vt Tulumaksuseadus §26.). Kursuse eest on võimalik tasuda kahes osas, vastava soovi korral saata testile registreerimisel e-kiri aadressile educationusa@taltech.ee.

Hind sisaldab:
1. Õppemaks;
2. Test kursuse alguses taseme määramiseks ja kursuse lõputest arengu hindamiseks;
3. TOEFL testi õpik;
4. Muud õppematerjalid;
5. Esseede harjutamine ja kontrollimine;
6. 3 täispikkuses TOEFL näidistesti teabekeskuse arvutitel.

Tulemused ja tunnistused: Tallinna Tehnikaülikooli tunnistus.

Lisainfo: Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus Taltech Mektorys,tel 620 3543 ja 620 3546, educationusa@taltech.ee.

MOOC "English for Business and Entrepreneurship"

TalTech keelte ja kommunikatsiooni keskus koostöös Ameerika Ühendriikide suursaatkonnaga Tallinnas ja Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskusega kutsuvad huvilisi osalema MOOC kursusel "English for Business and Entrepreneurship" (University of Pennsylvania).

Info kursuse kohta: https://www.coursera.org/learn/business

Tasuta kursus koosneb iseseisvast e-õppest Coursera platvormil viie nädala vältel ning kontaktõppe viiest seminarist 10.10; 24.10; ; 07.11; 21.11; 28.11. Seminarides käsitletakse ärikeele sõnavara ja teemasid, osaletakse vestluses ja aruteludes ning kohtutakse külalistega, et omandatud oskusi praktikas rakendada.

Seminarid toimuvad TalTech Mektorys (Raja 15) neljapäeviti kell 16.00-17.30. Programmi edukalt läbinud õppuritele antakse USA suursaatkonna tunnistus.

Kursus on sobiv õppuritele, kelle inglise keele tase on A2/B1.

Kursuse sisu:

 • äritegevusega seotud teemad

 • ärikeele sõnavara

 • äriplaanid

 • tooteesitlused

Kursusel osalemiseks tuleb täita ankeet ning saata see hiljemalt 7. oktoobriks aadressile educationusa@taltech.ee.

Kursuse koordinaator: Kärt Rummel, PhD, kart.rummel@taltech.ee

MOOC "Becoming an Entrepreneur"

Tunned huvi ettevõtluse vastu, kuid ei tea, kust alustada? MOOC "Becoming an Enterpreneur" on koostatud koostöös MIT-ga, et juhtida igas vanuses ja erineva taustaga inimesi läbi ettevõtte asutamise protsessi. Kursus aitab hakkama saada väljakutsetega, millega puututakse kokku ettevõtlusega alustamisel.

Info MOOC kohta: https://www.edx.org/course/becoming-an-entrepreneur#what-you-will-learn

Tasuta kursus koosneb iseseisvast (ingliskeelsest) e-õppest EdX platvormil kuue nädala vältel ning kontaktõppe neljast seminarist (eesti keeles).

Seminarid:

14.10 kursuse tutvustus, inspiratsioonikõne – Kristjan Kolbre, Ettevõtja, AlphaAR asutaja
21.10 ettevõtlusvormid, loovus vs probleem, uuring, toode/teenus ja turg (keskkond)
04. 11 ärimudel ja väärtused
18.11 ettevõtlusmüüdid, koostöö olulisus, bränd/logo, diskussioonid

Seminarid toimuvad TalTech Mektorys (Raja 15-202) esmaspäeviti kell 17.00-18.30. Programmi edukalt läbinud õppuritele antakse USA suursaatkonna tunnistus.

Kursusel osalemiseks tuleb täita registreerimisavaldus ning saata see hiljemalt 11. oktoobriks aadressile educationusa@taltech.ee.

MOOC instruktor: Airi Noppel, Ärikorralduse instituut, Tallinna Tehnikaülikool

Avakõneleja: 14.10. Kristjan Kolbre - AlphaAR asutaja, ettevõtja, koolitaja, lektor
Müük, turundus ja uued tehnoloogiad on olnud minu kireks pikka aega. Tehnoloogia ettevõtlusega olen kokku puutunud juba üle 10 aasta, kus edasi viivaks jõuks on alati olnud üritada vastata küsimusele “kas seda saab ka lihtsamini teha?”.
Enda karjääri jooksul olen olnud nii liftipoiss kui ka müügidirektor, alustanud ja ka lõpetanud ettevõteid. Olen olnud nõustaja ja mentor nii Prototroni ärikiirendis kui ka teistes ettevõtlus programmides. Lektorina TalTechis olen aidanud koostada sadu äriplaane, mis annab tunnetuse äriks vajalikeks eeldusteks. Ettevõtja elu ei ole lihtne, kuid elus kahetseme alati neid otsuseid, mis jäid tegemata.

SAT testi töötoad

Töötubades tutvustakse SAT testi sisu, testi ülesehitust ja erinevate ülesannete lahendamise parimaid strateegiaid. Juhendatakse, kuidas mõista küsimuste püstitust ning antakse soovitusi aja ratsionaalseks kasutamiseks. Koos harjutatakse läbi kõik testi osad. Töötubades osalejad teevad läbi täismahus harjutustesti.
Töötubades osalejad kohtuvad kolmel kolmapäeval alates kell 18.00-19.30, täismahus harjutustesti tehakse laupäeval, 17. novembril kell 10.00-14.30.
Osalejatelt eeldame tõsist motiveeritust valmistuda testi läbimiseks väga headele tulemustele ning testi tutvustavate materjalide läbivaatamist enne kursuse algust (SAT Student Guide, vt
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/inside-the-test/study-guide-students).

Osalemistasu on 48 eurot (koos käibemaksuga), hinna sees on:

 • Õppemaks

 • Õppematerjalid

 • Koduste tööde kontrollimine ja kommenteerimine

 • Essee hindamine

Alljärgnevas tabelis on ära toodud SAT testi ajad Eestis käesoleval õppeaastal.
NB! Kindlasti tasub hoolikalt jälgida, mis kuupäeval mingit testi teha saab:

SAT ja SAT Subject Tests  
Reporting time: 8.00

06. oktoober SAT and SAT Subject Tests (registreerimise tähtaeg 07. september)
03. november Subject Tests only (registreerimise tähtaeg 05. oktoober)
01. detsember SAT and SAT Subject Tests (registreerimise tähtaeg 02. november)
09. märts 2019 SAT only (registreerimise tähtaeg 08. veebruar 2019)
04. mai 2019 SAT and SAT Subject Tests (registreerimise tähtaeg 05. aprill 2019)
01. juuni 2019 Subject Tests only (registreerimise tähtaeg 03. mai 2019)

Tasuta TOEFL testi e-kursus

Testimisfirma ETS pakub edX platvormi kaudu tasuta TOEFL testi kursust.
Kursus kestab 6 nädalat. Esimesel nädalal tehakse testile üldine sissejuhatus, nelja nädala jooksul keskendutakse oskustele, mida TOEFL testib (lugemine, kuulamine, rääkimine ja kirjutamine), kuuendal nädalal tehakse kokkuvõtted ja antakse viimaseid kasulikke näpunäiteid.
Kursuse töökeel on inglise keel.

Täpsem info ja registreerimine:
https://www.edx.org/course/toeflr-test-preparation-insiders-guide-etsx-toeflx-2#!

MOOC kursus “Public Speaking. Speaking to Persuade”

TalTech keelte ja kommunikatsiooni keskus koostöös Ameerika Ühendriikide suursaatkonnaga Tallinnas ning Põhja- Ameerika ülikoolide teabekeskusega kutsuvad huvilisi osalema avaliku esinemise MOOC kursusel.

Tasuta kursus koosneb viienädalasest iseseisvast e-õppest Coursera platvormil ning viiest seminarist, kus esitatakse argumenteerivaid ettekandeid ning osaletakse diskussioonides USA saatkonna esindajatega.

Info MOOC sisu kohta: https://www.coursera.org/learn/persuade-speech

Seminarid toimuvad TalTech Mektory Ameerika keskuses aadressil Raja 15 esmaspäeviti kell 16.00-17.30.

Seminaride ajad:
1. 22. oktoober. Seminari avab USA suursaatkonna kultuuri- ja pressinõunik Edward Dunn.
2. 5. november
3. 19. november
4. 3. detsember
5. 17. detsember (kursuse lõpetamine).

Programmi edukalt läbinud õppuritele antakse USA suursaatkonna tunnistus.

Kursus on sobiv õppuritele inglise keele oskuse tasemel B2+/ C1.

Kursuse sisu: väitlustes ja diskussioonides osalemine ning argumenteerivate ettekannete pidamine.

Kursusel osalemiseks palume täita REGISTREERIMISVORM ning saata see hiljemalt 21.oktoobriks 2018 aadressile educationusa@ttu.ee.

Lisainfo:
educationusa@ttu.ee
Tel 6203543; 6203546

Kursuse õppejõud: Kärt Rummel, PhD, kart.rummel@taltech.ee