Site logo

Meie kliimas on normaalseks elutegevuseks vaja soojus- ja elektrienergiat. See eriala annab kõik vajalikud alus- ja inseneriteadmised nii elektrijaamade, soojusvarustussüsteemide kui energiat kasutatavate seadmete töö kohta.

Õppekava on seotud nii energia tootmisega (kütused, katlad, põlemine, termiline oksüdatsioon, sh nii taastuv- kui ka põlevkivienergeetika) kui ka jaotamisega (kaugküttevõrgud, soojusvahetid ja tööstusettevõtete soojustarve). Eriala toetub termiliste protsesside füüsikaliste ja keemiliste seaduspärasuste tundmisele. Käsitleme ka energeetikavaldkonna uusi suundi – kaugjahutus, biogaas ja biometaan.

Energeetika puhul tuleb arvestada ka selle eripärase positsiooniga majandusstruktuuris: andes elektri- ja soojusenergia näol vajaliku sisendi teistele majandusharudele (ning kogu ühiskonnale), on energeetika tootmismahud seotud majanduse energiamahukusega ning energiavajaduse dünaamikaga, sh sõltuvalt majandustsüklist.

Saad ülevaate soojuselektrijaama tehnoloogiatest, protsessidest, seadmetest ja soojusskeemidest ning teadmised tööstustorustike ja kaugküttevõrkude ja energiakadude kohta. Sulle saavad tuttavaks katlad ja katlamajade soojusskeemid, põletite konstruktsioonid ning kütteturba ja puiduhakke põletamise tehnoloogiad. Ülevaate saad soojuse ja elektrienergia tootmise keskkonnamõjudest ja saastumisprobleemidest ning strateegilise arengu probleemidest energiasüsteemis. Põhjalikumalt õpid tundma põlevkivi: selle termilise töötlemise tehnoloogiad, õpid ette valmistama kütuseid ja korraldama laomajandust. Lisaks saad ülevaate riikide energiapoliitikast ning põhiteadmised energiatootmise efektiivsusest ja hinnapoliitikast ning taastuvenergiaallikate kasutusvõimalustest.

Õppekaval on ka partnerülikoolid, kuhu saad soovi korral minna vahetusõpingutele:

  • University of West Bohemia, Tšehhi

  • Dresden University of Technology, Saksamaa

  • University of Lisbon, Portugal

Sisseastumine

Konkursi tingimused: kõrgharidus lähedasel erialal

Kandideerimise nõuded: vestlus

Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10

Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui vestluse tulemus on vähemalt 5 punkti

Tulevik

Soojusenergeetikainsenerid töötavad soojuse elektrienergiaks muundamise, soojusallikate energiakasutuse, kütuste ning kütusemajanduse alal ning töötavad soojusenergeetika seadmete, soojus- ja gaasivõrkude ning -süsteemide projekteerimise, ehitamise ning käitamisega. Soojusenergeetikainsener hoiab käigus ja optimeerib olemasolevaid tehnoloogiaid, rakendab uusi teadmisi ja tehnoloogiaid ning toetab tehnoloogiasiiret.

Tööpuudust ja igavust karta pole. Töökohti jagub üle terve Eesti ja tegutsetakse ka Baltikumis ning Põhjamaades, ees ootavad huvitavad ja suured väljakutsed. Valdkonnas on suur spetsialistide puudus ja pea kõik vilistlased töötavad erialasel kohal ning palgad on oluliselt üle Eesti keskmise.

Miks õppida just TalTechis?

  • Tegu on Eestis unikaalset energiatööstusealast teadmist andva erialaga.
  • Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika õppekava on Eestis üks väheseid, mille lõpetanud saavad lisaks tehnikateaduse magistrikraadile diplomeeritud soojusenergeetika esmase kutse, 7. taseme.
  • Erialale sisseastujal võimalik taotleda erialastipendiumit.

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:


Eduard Latõšov
620 3908
eduard.latosov@taltech.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:


Jana-Ines Saidla
620 3533
jana.saidla@taltech.ee