Site logo

Üldinfo

Erialastipendiumit (sh IT Akadeemia stipendiumid) on võimalik taotleda täiskoormusel õppival üliõpilastel riigile prioriteetsetes valdkondades.

Erialastipendiumi maksmist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Eesti riigi eelarvest tegevuse „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ alusel.

  • Erialastipendiumi suuruseks on 160 eurot kuus.

  • IT Akadeemia erialastipendiumi suurus on 160-300 eurot kuus (bakalaureuseõppe informaatika ning magistriõppe arvutisüsteemide ja küberkaitse erialadel).

  • Taotlusi saab esitada õppeinfosüsteemis (ÕIS ois2.ttu.ee > Dokumendid > Avaldused) kaks korda õppeaastas - septembri ja veebruari jooksul.

  • Erialastipendiumit saab taotleda alates esimesest semestrist.

  • Esimese semestri stipendiumi taotlemise pingerida moodustatakse sisseastumistulemuste alusel.

IT Akadeemia logo
Regionaal fond

Millistel erialadel saab stipendiumit taotleda?

2020/2021. õppeaastal  bakalaureuseõppesse sisseastunud üliõpilased saavad erialastipendiumi taotleda järgmistel õppekavadel: 
 

Riistvara arendus ja programmeerimine** Küberturbe tehnoloogiad*
Elektroenergeetika ja mehhatroonika** Maapõueressursid**
Informaatika** Materjalitehnoloogia*
Integreeritud tehnoloogiad* Rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia**
IT süsteemide administreerimine** Tootearendus ja robootika*
IT süsteemide arendus* Äriinfotehnoloogia**


* Õppekavad, millel eraldatakse erialastipendiume kuni 50 protsendile nominaalajaga õppivatest üliõpilastest.
** Õppekavad, millel eraldatakse erialastipendiume kuni 30 protsendile nominaalajaga õppivatest üliõpilastest.

2020/2021. õppeaastal magistriõppesse sisseastunud üliõpilased saavad erialastipendiumi taotleda järgmistel õppekavadel: 
 

Arvutisüsteemid* Materjalid ja protsessid jätkusuutlikus energeetikas*
Disaini ja tehnoloogia tulevik* Meditsiinitehnika ja -füüsika*
Elektroenergeetika** Mehhatroonika*
Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiad* Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia*
Energiamuundus- ja juhtimissüsteemid** Rakendusfüüsika**
Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika* Rakenduskeemia ja biotehnoloogia**
E-riigi tehnoloogias ja teenused* Tervishoiutehnoloogia*
Hooned ja rajatised** Toidutehnoloogia ja -arendus**
Informaatika* Tootearendus ja tootmistehnika**
Infosüsteemide analüüs ja kavandamine** Tööstustehnika ja juhtimine**
Küberkaitse* Äriinfotehnoloogia**
Kütuste keemia ja tehnoloogia**  


* Õppekavad, millel eraldatakse erialastipendiume kuni 50 protsendile nominaalajaga õppivatest üliõpilastest.
** Õppekavad, millel eraldatakse erialastipendiume kuni 30 protsendile nominaalajaga õppivatest üliõpilastest.