Site logo

Ettevõtlik juhtimine (MBA)
Lenda veelgi kõrgemale!

Vaata lähemalt

Maandusid just õigele lehele! Kui Sul on huvi potentsiaalselt rohkem teenida, saavutada kõrgemaid karjäärieesmärke ja saada tõeliseks juhiks, siis loe kõigest lähemalt ja esita avaldus!

 • MBA programm keskendub ettevõtliku juhtimise valdkonnale et toetada teie arengut juhiks saamisel või juhtimiskompetentside arendamisel rahvusvahelistes ettevõtetes.

 • Õppekava on disainitud spetsiaalselt Balti- ja Skandinaavia riikidest tulevatele üliõpilastele.

 • Õpingute käigus toetab teie karjäärialaseid arenguid koots.

 • Majandusteaduskond on Eesti suurim ja rahvusvahelisem majandushariduse andja.

 • TalTech pakub erinevaid võimalusi start-up ettevõtlusega alustamiseks, äriideede konkursse ja rahvusvahelisi suvekoole.

 • Teoreetiline ja praktiline osa on õppekavas oskuslikult seotud. Õppekava läbib ettevõtte probleemi lahendav projekt, millest kujuneb magistritöö.

 • Õppekava on võimalik läbida 1,5 aastaga.  

 • Õppetöö toimub üks kord kuus 3-päevaste sessioonidena et väljaspool Eestit elavatel üliõpilastel oleks võimalik mugavalt osaleda, pakkudes paindlikust töö- ja pereluga ühildamisel.

Tutvu ettevõtliku juhtimise õppekavaga

Õppekava moodulid

MBA õppekava koosneb järgnevatest moodulitest (120 EAP):

Üldõpe - ülevaade ja teadmised rahvusvahelise ärikeskkonna ja selles toimuvate trendide kohta.

Põhiõpe - ülevaade ja kompetentsid äriinfo süsteemidest, infosüsteemide integreerimisest ja äriprotsesside analüüsimisest; teadmised ja oskused turundusest ja eestvedamisest.

Peaeriala - teadmised ja oskused majandusarvestusest ja finantsjuhtimisest, mis võimaldab äriidee ja ettevõtte edukust hinnata ning väärtust kasvatada.

Lõputöö - üliõpilased saavad kogemuse iseseisva uuringu läbiviimisest lahendamaks praktilisi ärijuhtimise probleeme ja oskavad teoreetilisi teadmisi rakendada praktiliste küsimuste lahendamisel akadeemilise magistrikraadi tasemel.

1. SEMESTER

2. SEMESTER

3. SEMESTER

 1. Rahvusvaheline ärikeskkond
 2. Ettevõtlik eestvedamine
 3. Tehnoloogiaettevõtlus
 4. Innovatsiooni juhtimine
 1. Ärianalüütika ja digitaalne organisatsioon
 2. Rahvusvaheline inimressursi juhtimine

Valikained

 1. Toote ja teenuse disain
 2. Eesti keel ja kultuur
 3. Regiooni keeled ja kultuur
 1. Majandusarvestus ja finantsjuhtimine
 2. Strateegiline juhtimine
 3. Turundus digiajastul
 4. Magistriseminar

Personaalse arengu moodul

Õppereisid

Ettevõtte baasil projekt, millest peab saama magistritöö

Sisseastumine

Konkursi tingimused: bakalaureuse kraad ja vähemalt 3-aastane töökogemus ettevõtjana, keskastme juhina või spetsialistina. NB! Kandideerima on oodatud kandidaadid, kellel on eelnev haridus loodusteadustes, inseneri-, IT- või majanduse valdkonnas.

Kandideerimise nõuded: CV ja vestlus

Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10

Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui vestluse tulemus on vähemalt 5 punkti

Tulevik

 

 

stairs

Tulevik

Ärijuhtimise magister (MBA) on loodud ettevõtlikust juhtimisest huvitatud inimeste karjääri edendamiseks. Omandatud kvalifikatsioon sobib mitmesuguseks karjääriks: ettevõtja, erineval juhtimistasandil olevad juhid ja spetsialistid nii Eestis kui rahvusvahelistes ettevõtetes. MBA õppekava lõpetanud on omandanud strateegiliste otsuste tegemise oskused, juhtimisoskused ja on väga kohanemisvõimelised pidevalt muutuvas ärikeskkonnas. MBA on mitmekülgne ja väärtuslik magistrikraad, mis võimaldab teil valida erinevate karjäärivõimaluste vahel - kõik sõltub teie eesmärkidest, püüdlustest, oskustest ja huvidest.

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:

Martin Toding
620 3955
martin.toding@taltech.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:


Piret Levertand
620 3940
piret.levertand@taltech.ee