Site logo

Geoloogia instituut tutvustab õpilastele ja õpetajatele läbi erinevate õppe- ja silmaringi laiendavate tegevuste maapõue ja inseneeria maailma.

Kursus Maapõueressursid ja inseneeria

19.-22. oktoober, toimub Tallinna Tehnikaülikoolis (Taltech) Eesti kooliõpilastele õppeprogramm „Maapõueressursid ja inseneeria“ maavaradest, nende kaevandamisest ja töötlemisest tooteks kuni jäätmekäitluseni. Programmi on oodatud osalema 9. – 12. klassi õpilased.

4- päevases programmis on palju praktilisi „käed külge“ tegevusi ning töötube näiteks maavarade äratundmisest ja kaevandamisest, metallide valust ja keevitamisest, ringmajanduse olulisusest materjalide kasutusahelas, kuid ka automatiseerimisprotsesside simuleerimisest kaevanduses robotitega.

Õppeprogrammi kava:

  • 1. päev, 19.10 - ülevaade maavaradest ja kaevandamistehnoloogiatest. Õpime määrama mineraale ja kivimeid, õpime ressursside olulisust läbi praktiliste tegevuste
  • 2. päev, 20.10 - külastame karjääri või kaevandust, tutvume vanade kaevandusalade taastamisega
  • 3. päev, 21.10 – praktilised töötoad metallide töötlemisest TalTech laborites
  • 4. päev, 22.10 – mida tulevik toob? ehk kaevanduse automaatikaprotsesside simuleerimine robotitega, VR, ringmajanduse olulisus materjalides

Registreeruda saab kuni 15 õpilast, põhimõttel „kes ees, see mees“ e-maili aadressil andrus.paat@taltech.ee. Registreerumisel esitada oma nimi, klass, kool ja kontakt.

Õppeprogramm viiakse läbi RAISESEE projekti raames ning EIT Raw Materials toetusel.

RAISESEE projekti eesmärgiks on põhikooli lõpuklasside ja keskkoolitaseme õpilastele pakkuda „käed külge“ praktikavõimalusi projektipartnerite õppeprogrammides, mis keskenduvad maavarade uurimise-kaevandamise ning nendest toodetud toodete väärindamise, käitlemise ja säästliku töötlemise teemadele. RAISESEE projektis osaleb 11 partnerit 8-st Euroopa riigist ülikoolide, uurimusasutuste või tööstusettevõtete näol. Projekti pikkuseks on 3 aastat. Täpsem info projekti kodulehel https://raiseseeris.istm.cnr.it/index.php

Maapõueressursside rahvusvahelised õppeprogrammid gümnaasiumiõpilastele

Eesti koolinoorel vanuses 15-19 aastat on võimalus osaleda seitsme Euroopa riigi ülikooli või uurimisasutuse õppeprogrammis.

Õppeprogramme viiakse läbi RAISESEE projekti https://raiseseeris.istm.cnr.it raames. Õppeprogrammide eesmärgiks on põhikooli lõpuklasside ja keskkoolitaseme õpilastele pakkuda „käed külge“ praktikavõimalusi projektipartnerite õppeprogrammides, mis keskenduvad maavarade uurimise-kaevandamise ning nendest toodetud toodete väärindamise, käitlemise ja säästliku töötlemise ning taaskasutuse teemadele.

Valida on võimalik seitsme Euroopas tegutseva ülikooli või uurimisasutuse vahel ning osaleda ühes nende korraldatavas programmis. Täpsema ülevaate vastava konkursi lehelt:https://raiseseeris.istm.cnr.it/index.php/open-position.

Õppeprogrammis saab osaleda nii füüsiliselt sihtkohariiki kohapeale minnes kui ka nö kaugmeetodil (onlines). Osaleda saab nii teises riigis kui ka Eestis olevas õppeprogrammis (näiteks saab Eesti õpilane osaleda nii välisriigi programmis kui ka Tallinna Tehnikaülikooli omas). Kaugmeetodil (onlines) osaledes julgustatakse õpilasi osalema meeskonnana.

Kui soovite ja osutute valituks sihtkohariiki füüsiliselt kohale minna, toetatakse Teie reisi – ja elamiskulude katmist summas 1000 eurot. Kui soovite osaleda ja osutute valituks Eestis toimuvas õppeprogrammis, s.t Tallinna Tehnikaülikoolis, siis toetatakse Teie reisi- ja elamiskulude katmist Eesti piires summas 500 eurot.

Õppeprogrammis osalemiseks tuleb kandideerida ning esitada inglise keeles alljärgnevad dokumendid. Kandideerimise tähtaeg on 21 oktoober 2020 kell 16.00.

Täpsemate küsimuste korral õppeprogrammide ja registreerimise  kohta pöörduda Taltech kontaktisiku poole: Andrus Paat, tel 50 44 560, e-mail: mailto:andrus.paat@taltech.ee

 

Ringmajanduse strateegiamäng ecoCEO

 Geolinst_EcoCEO_2_476x357.jpg

 

Pane end proovile ringmajanduse strateegiamängus!

Ootame mängu mängma gümnaasiumiastme klasse, kes sooviksid ringmajanduse teemal teadlikust arendada. Rahvusvahelise koostööna loodud lauamäng EcoCEO on strateegiline lauamäng koolinoortele, mis hõlmab ettevõtte juhtimist ning jätkusuutliku ringmajanduse loomist.

Tänapäeval kasutatavad ressursid, nagu fossiilkütused, haruldased muldmetallid ja metallid on piiratud toorained ja ammenduvad peagi, kui globaalsed tootmis- ja tarbimisharjumused ei muutu. EcoCEO eesmärk on ehitada ja juhtida kasumlikku ettevõtet, mis on võimeline vastu pidama järskudele poliitilistele, sotsiaalsetele, ökoloogilistele ja majanduslikele muutustele, ning luua tootmisprotsess ja ärimudel, mis talub ressursside nappuse ja tootmisjäätmetega seotud väljakutseid.

Mängu lõpus selgub võitja, kes teenib ecoCEO tiitli - edukaim ja ressursside haldajana vastutustundlikuim ettevõtja.

Mängime koos! Mängu võib mängida TalTech geoloogia insituudis või siis saame ka ise tundi tulla. Mängu ehk töötoa pikkus on u 90 minutit, millele eelneb sissejutav loeng ringmajandusest toormete sektori põhjal. Töötuba on tasuta. 

Mäng on mõeldud kasutamiseks loodusainetes, majanduse- ja ettevõtlusõppes või projektina. Mänguga kaasnevad teemad on ressursid, jätkusuutlikkus ja säästev areng, tarbimisharjumused, ressursside nappus, korduvkasutus, ettevõtlus ja ringmajandus. Täpsemalt mängust endast saab lugeda https://ecoceo.vito.be/en

Ootame kõiki huvilisi külla ja avastama! Palume kooligruppidel töötoas osalemisest teada anda aadressil mailto:carina.potagin@taltech.ee

Sinu ettevõte ootab sind!

 

 

 

Õpetajakoolitus Särghaual

Geolinst_Opetajakoolitus_SH_0.jpg

 

Hea õpetaja!

Ootame sind geoloogia instituudi traditsioonilisele koolitusele uue õppeaasta esimesel vaheajal oktoobris, 19.-20.10.2020.
Koolituse käigus räägime lähemalt maateaduste olümpiaadist ning teeme läbi olümpiaadiga seotud teoreetilisi ja praktilisi ülesandeid; lisaks jagame nippe, mida huvitavat geograafiatunnis praktilise tööna läbi viia. Kindlasti jääb aega nautida saunamõnusid, karastada end karges jõevees ja tõmmata hinge kaunis looduses.

Ajakava

Esmaspäev, 19.10

10.45  Saabumine Särghauale

10.45 - 11.30  Majutamine, lõunasöök

11.30 - 11.45  Sissejuhatus

11.45 - 12.45  Kriitilised metallid maailmas ja Eestis

12.45 - 13.45  Kliimamuutused peale viimast jääaega

13.45 - 14.00  Paus

14.00 - 15.00   Maa dünaamika läbi kivimite (praktikaga)

15.00 - 15.45   Olümpiaadi kogemused

15.45 - 16.00   Paus

16.00 - 17.30  Praktilised näpunäited maavaradega tegelemiseks koolitunnis

17.30 - 18.00  Paus endale, soovijatele ekskurssioon

18.15 - 19.30  Õhtusöök

19.30 - 20.00  Huvitavaid juhtumisi Siberi välitöödelt

20.00 - 22.30 Vaba aeg, saun, avatud kivilabor


Teisipäev, 20.10

8.30 - 9.00     Hommikusöök

9.00 - 10.00   Eelmise olümpiaadi ülesanded (kaart, arvutus)

10.00 - 10.15  Paus

10.15 - 11.15   Elu areng

11.15 - 12.15   Merebioloogia eluta keskkonnamõjude kontekstis

12.15 - 13.00 Lõuna

13.00 - 14.00 Kliimast maateaduses

14.00 - 15.00 Geoloogilised puurimised Eestis

15.00 - 15.15  Kokkuvõte

15.30  Kojusõit

Seoses viirusest tuleneva ebakindlusega jätame endale õiguse teha kavas vajadusepõhiseid muudatusi.

Koolitus on osalejatele tasuta. 

Ööbimine toimub kolmekohalistes tubades vastavalt osalejate arvule 2-3 kaupa. 

Tellitud bussid toovad soovijad Tartus ja Tallinnast Särghauale. Väljumine on mõlemast linnast kell 9.00 Tartus Vanamuise teatri parklast ja Tallinnast Rahvusraamatukogu parklast.

Oma soovist osaleda ja ka küsmuste-soovide korral palume teada anda kirjalikult e-mailile karin.kaar@taltech.ee

Koolitusele on oodatud nii geograafia- kui ka teised huvi tundvad loodusainete õpetajad.

Kohtume Särghaual!