Site logo

Teated

Soovist tulla konsultatsioonile programmijuhiga esmaspäeviti, palun teata e-maili teel programmijuhi abile Siiri Taveterile
Õppejõuga vastuvõtuaja kokkuleppimiseks kontakteeru e-maili teel õppejõuga. Kontaktinformatsiooni leiad kasutades TalTechi veebi otsingut.

Praktika

Informaatika eriala lõpetanud leiavad töö nt tarkvarafirmades, asutuste ja ettevõtete infotehnoloogia osakondades tarkvaraarendajatena (software developer), süsteemiarhitektidena (system architects), õppejõududena (lecturers), konsultantidena (consultants) jne. Praktikakoha valimisel võid nimetatud valdkondi silmas pidada. 

Viimase IAPM õppekava versiooni järgi õppivatel tudengitel (sisseastumisaasta alates 2018) on võimalik läbida 6 EAP-ne erialapraktika õppeaine koodiga ITI8760, varasema õppekava versiooni järgi õppijatel (sisseastumisaasta varasem kui 2018) on õppekavas 5 EAP-ne erialapraktika õppeaine koodiga ITX004P .

Õpetamispraktika ITI8750 sooritamiseks on vaja eelnevalt leida kursus, kus soovite kaasa aidata ning rääkida läbi kursust läbi viiva õppejõuga. Täpsem info informaatika õppekava programmijuhi abilt Siiri Taveter.

Erialapraktika sooritamiseks:

Praktika kuraator on nõuandja, kes soovitab vajadusel praktikakohti ning selgitab nõudeid praktikakohale. Praktika kuraatorid informaatika magistriõppekaval on Tõnu Näks.

Lõputöö

Info lõpetajale:

 

Tähtajad magistritöö kaitsjatele jaanuaris 2021:

12. oktoober - magistritöö ülesandepüstituse ja kaitsmiskavatsuse esitamise tähtaeg moodles, vali kursus IAPM magistritöö (jaanuar 2021). 

14. detsember- kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg ÕISis.

5. jaanuar - magistritöö elektroonilise versiooni (PDF), digiallkirjastatud lihtlitsentsi (BDOC) ja metaandmete (elektrooniline vorm) esitamise tähtaeg moodle keskkonnas, vali kursus IAPM magistritöö (jaanuar 2021).

... jaanuar - magistritööde kaitsmised. 

 

Lõputööle avalikustamise piirangu kehtestamiseks taotluse esitamine

Infotehnoloogia teaduskonnas on lõputööde kaitsmised reeglina avalikud, kinnine kaitsmine on lubatud vaid erandjuhul.
Infot lõputööle avalikustamise piirangu taotlemiseks leiate siit.

Veel lisainfot:

 • Lõputöö kinnisele kaitsmisele lubamisel ei tule tudengil lihtlitsentsi esitada (tudeng esitab taotluse lihtlitsentsi asemel, lisades märke, millega annab loa lühikokkuvõtte avalikustamiseks).
 • Keskkonda https://moodle.taltech.ee/ esitatakse: metaandmed, rahuldatud taotlus kinnise kaitsmise kohta ning lõputöö lühikokkuvõte, mis kuulub avalikustamisele.
 • Kinnisele kaitsmisele lubatud töid ei laeta üles keskkonda https://moodle.taltech.ee/ vaid saadetakse programmijuhi abi Siiri Taveter e-mailile.

Programminõukoda

 • André Karpištšenko - valdkonna ekspert, nõukoja esimees,
 • Kristjan Kuhi - valdkonna ekspert
 • Alvar Lumberg - valdkonna ekspert
 • Priit Potter - valdkonna ekspert
 • Ago Luberg - õppejõud
 • Sven Nõmm - õppejõud
 • Tanel Tammet - õppejõud
 • Andreas Nagel – üliõpilane