Oluline info

Sel suvel toimuvad lõpuaktused digitaalselt!

Lõpetajad saavad diplomid kätte dekanaadist oma õppekonsultandilt peale kaitsmisi, kui lõpudokumendid on vormistatud ja allkirjastatud. 

Täpsem info diplomite kättesaamise kohta ilmub teaduskonna kodulehele nii pea, kui võimalik. Prognoositav aeg võiks olla alates 22. juunist. 

Kui ise pole võimalik kohale tulla, võib diplomi vajaduse korral välja võtta ka volitatud esindaja – aktsepteeritud on digitaalselt allkirjastatud, skaneeritud või pildistatud lihtvolikirjad, mis tuleb enne saata e-postiga oma dekanaati.

Lõpetamine eritingimustes

  • Akadeemilises kalendris toodud tähtajad, mis puudutavad õppeainete sooritamist ja lõputööde kaitsmist, jäävad paika (11. mai kaitsmistaotluste esitamine, 25. mai juhendaja kinnitus)
  • Lõputööde kaitsmise tähtaeg on 11. juuni. Kaitsmiskomisjoni esimehe ettepanekul võib teaduskonna dekaani korraldusega erandkorras pikendada lõputööde kaitsmise perioodi 19. augustini. NB! Kaitsmistaotlused peavad olema esitatud tähtajaks ja juhendaja poolt kinnitatud.
  • Erandkorras on võimalik lõputöö kaitsta tingimuslikult, st üliõpilane lubatakse kaitsmisele ka juhul, kui kõik õppekavasse kuuluvad ained ei ole veel sooritatud. Ained peavad olema sooritatud hiljemalt 18. augustiks. Selleks esitab lõpetaja vastava avalduse koos juhendaja kinnitusega dekaanile 25. maiks. Kui tähtajaks ainet ei ole sooritatud, siis  kaitsmistulemus tühistatakse. 
  • Dekaani korraldusega on lubatud lõputööde kaitsmised reaalajas toimuva kahesuunalist pilti ja heli võimaldava sidevahendi abil.
  • Dekaani korraldusega ei nõuta 2019/2020 õ.-a. kevadsemestril lõputööde esitamist paberkandjal.

Magistriõppesse kandideerimine

  • Kõik bakalaureuseõppe lõpetajad, kes soovivad jätkata sügisel õpinguid Tehnikaülikooli magistriõppes, esitavad oma sisseastumisavalduse www.sais.ee hiljemalt 7.07 kell 12.00, hoolimata sellest, kas ülikooli lõpetamine on selleks hetkeks juba toimunud.
  • Sisseastumiskatsed toimuvad 9.-10. juulil, katsele registreerumine toimub automaatselt avaldust esitades. Tulemused märgitakse SAISi.
  • Neil, kellel on ülikooli lõpetamine katse tulemuse lisamise ajaks juba toimunud, saavad õppekoha pakkumise ja peavad õppima tuleku SAISis kinnitama hiljemalt 15.07.
  • Neile, kelle ülikooli lõpetamine toimub hiljem suve jooksul, pakutakse õppekohta jooksvalt peale lõpetamisega seotud andmete jõudmist SAISi ja õppima tulek on vaja kinnitada kahe päeva jooksul SAIS teate saamisest (tuleb SAISi jälgida).
  • Kõik sisseastumisega seotud küsimused võib saata vastuvott@taltech.ee.

Robot YUMI mängib sümfooniat

Robot YuMi mängib dodekafooniat ehk kaksteisttoontehnikat. Ükski kaheteistkümnest pooltoonist ei tohi uuesti kõlada enne kui kõik teised on samuti kõlanud. Võimalik dodekafooniliste seeriate arv on 479 001 600. Kokku võtaks sellise täieliku heliteose esitamine inimesel üle 100 aasta, kuid YuMi on võimeline sellega toime tulema.

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

RetroEV

TelTech Autonoomsete sõidukite uurimisgrupi juhtimisel ning Tootearendus ja robootika programmi raames käivitati insenertehniline võistlussari RetroEV, mille raames erinevad meeskonnad ehitavad neile meelepärase retroauto ümber kaasaegseks elektriautoks koos võimalike juhiabisüsteemide ja isejuhtivuse funktsioonidega.
Jälgi RetroEV videopäevikut Tootearenduse ja robootika Youtube kanalil.

Loading...

Loading...