Site logo

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Tänases tehnoloogiaühiskonnas tuleb inseneridel orienteeruda kõrgtehnoloogilistest materjalidest mehitamata õhusõidukiteni ulatuvas laias valdkonnas. Üha enam on tarvis insenere, kelle teadmised ei piirdu vaid ühe kitsama alaga, vaid kes suudavad oma teadmisi ja oskusi siduda IT, äri- ja protsessijuhtimise, tootearenduse, disaini ning tootmise digitaliseerimisega. Kõike seda ning palju muudki just integreeritud tehnoloogiate erialal õpetataksegi!

Sisseastumine

Konkursi tingimused:

Riigieksam:

  1. lai matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTechi matemaatikakatse
  2. motivatsioonikiri (inglise keeles)

Lävend:

Õppekoha saamiseks nõutav tulemus: matemaatika eksami tulemus vähemalt 50 punkti, motivatsioonikirja tulemus vähemalt 5 punkti. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Eriala sisu

Tallinna Tehnikaülikooli integreeritud tehnoloogiate õppekava ühendab erinevaid inseneritemaatikaid, et rahuldada kasvavat nõudlust väga mitmekülgsete oskuste ja teadmistega inseneride järele, kes suudavad lahendada tänapäeva tööstuse keerukaid probleeme. Nii kuuluvad sinu õpingutesse lisaks ka näiteks programmeerimine, 3D CAD-projekteerimine, küberelektroonika ja logistika alused.

Õppekava on inglisekeelne, valmistades tudengeid ette õpingute jätkamiseks tehnikavaldkonna ingliskeelsetel magistriõppekavadel. Erasmus+ programmide kaudu on sul võimalus minna pooleks õppeaastaks välismaale tudeerima. Samuti leiad uusi sõpru siia tulevate välistudengite ja Erasmus+ vahetustudengitega koos õppides.

Tutvu meie tegemistega ka integreeritud tehnoloogiate Facebooki lehel!

Peamised õppeained

Selles aines õpid mõistma disaini rolli tootearenduses. Käid läbi kogu disainiprotsessi alates probleemi tuvastamisest ja ideede genereerimisest prototüübini.

Kursusel tutvud süvitsi robotite hingeeluga: millistest komponentidest need koosnevad, kuidas neid juhtida, programmeerida ja õpetada.

Saad alusteadmised polümeeridest kui erilisest materjalitüübist, polümeeride struktuuri ja omaduste seosest ning keemilistest ja füüsikalistest omadustest.

Tutvu integreeritud tehnoloogiate õppekavaga

Miks õppida just TalTechis?

  1. Seda, kuidas siduda omavahel erinevaid valdkondi nagu IT, äri- ja protsessijuhtimine, disain ja tootearendus, mehhatroonika ning tootmise digitaliseerimine, saabki Eestis (ja kogu Baltikumis) õppida ainult TalTechis. Meil on selleks parimad võimalused ning tipptasemel laborid: 3D-printimise labor, mehhatroonikalabor, puidulabor, metallilabor, elektroonikalabor, logistikalabor, mobiilsete teenuste ja meedia labor, virtuaal- ja liitreaalsuse labor jpm.

  2. Tudengina on sul võimalus liituda Mektory Tudengisatelliidi tiimiga, Robotiklubi või tudengivormeli meeskonnaga FS Team Tallinn, et koolis õpitut kohe praktikasse rakendada ning uusi põnevaid ideid katsetada.

Kas sobib mulle?

Kuna õppekava on ingliskeelne ja rahvusvaheline, on vajalik hea inglise keele oskus. Erialal õppimiseks ja töötamiseks on tarvis ka matemaatilist taipu ning süsteemset ja loogilist mõtlemist. Seetõttu võiksid koolis olla sõber matemaatika ja füüsikaga. Samuti peaks sul olema huvi tehnoloogia ja sellealase innovatsiooni vastu - mis on need tulevikus olulised tooted ja teenused, mida vajavad inimesed eri riikides ja kontinentidel?

Kuna töös põimub mitu valdkonda, pead probleeme ja küsimusi oskama täpselt sõnastada. Samuti hinnatakse kõrgelt oskust mõelda raamidest väljapoole, mis tähendab suutlikkust leida lahendusi väljaspool tavasid ja teistsuguste nurkade alt.

Valdkonnas edukas olemine nõuab laiahaardelisi teadmisi ja tahtmist katsetada uusi lahendusi. Seetõttu pead olema valmis end tulevikus pidevalt täiendama, et kiiresti arenevate tehnoloogiavaldkondadega kursis olla.

Tulevik

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Enamik insenere töötab rahvusvahelistes meeskondades. Võid rakendust leida tootearendajana, kes on uute toodete, masinate, süsteemide ja teenuste looja. Toote- ja disainijuhte on vaja ettevõtetes, millel on oma toode, terved tootepered või mis tegelevad tootearendustegevusega. Tootmisjuhi või -insenerina pead tundma erinevate tehniliste süsteemide nagu robotid, tootmisliinid jms ehitust, kasutamisviise ja nende tehnoloogilisi võimalusi. Üha enam vajatakse ka spetsialiste, kellel on head IT-oskused, et viia tooteid ja tootmist veebipõhisele platvormile.

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


620 3504
vastuvott@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata eriala sisu ja
karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:


Tauno Otto
5309 0118
tauno.otto@taltech.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:

 

Moonika Asu
620 3633
moonika.asu@taltech.ee