Site logo

Võimalused

Vabale õppekohale kandideerimisel on kolm võimalust:

 

 1. vahetada õppekava;

 2. jätkata pooleli jäänud õpinguid ehk taotleda taasimmatrikuleerimist;

 3. astuda üliõpilaskohale, olles varem olnud nt täiendusõppur.

Õppekava vahetamiseks ja taasimmatrikuleerimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:

 

 1. kandidaat on sooritatud vähemalt 30 EAP mahus selle õppekava õppeainetest, kuhu soovib minna (sh varem õpitu põhjal arvestatu ehk VÕTA);

 2. kandidaadil on veel kasutamata piisavalt nominaalset õppeaega;

 3. õppekaval on vabu õppekohti.

Esmakordselt üliõpilaskohale kandideerimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:

 

 1. kandidaat on sooritatud vähemalt 30 EAP mahus selle õppekava õppeainetest, kuhu soovib minna (sh varem õpitu põhjal arvestatud ehk VÕTA);

 2. kandidaat ei ole olnud immatrikuleeritud samale õppetasemele;

 3. õppekaval on vabu õppekohti.

Avalduse esitamine

 • Õppekava vahetamist saavad taotleda aktiivsed TalTechi üliõpilased. Avalduse saab esitada ÕIS-is.

 • TalTechi avatud ülikooli õppur saab esitada vabale õppekohale kandideerimse avalduse ÕIS-is.

 • Isik, kes ei ole hetkel TalTechi üliõpilane või avatud ülikooli õppur, saab esitada avalduse paberkandjal ja toimetada selle koos alusdokumentidega vastava teaduskonna dekanaati.

Avaldust on võimalik esitada enne iga semestri algust. Avalduse esitamise tähtajad vabadele õppekohtadele kandideerimiseks on toodud akadeemilises kalendris.

NB! Isik, kes immatrikuleeritakse üliõpilaseks, asub õppima uute reeglite järgi ja kohustub õppima 30 EAP-d semestris.

Pane tähele!

Vabade õppekohtade arvu nimetab teaduskond ja teaduskonnal on õigus sätestada pingerea moodustamiseks täpsustavaid tingimusi:

 

 • Majandusteaduskonna erialadele kandideermiseks peab üliõpilaskandidaadi kaalutud keskmine hinne olema vähemalt 3.0.

 

Täpsemat infot vabade õppekohtade ja täpsemate tingimuste kohta saab teaduskonna dekanaadist.