Site logo

Geenitehnoloogia kaitsmised

Geenitehnoloogia magistritööde kaitsmised (YASM ja YAGM õppekava) toimuvad 2. ja 3.  juunil.

Saali pääsevad vaid kaitsmisega seotud isikud, ülejäänutel on võimalus kaitsmisi jälgida Zoomi vahendusel SIIN (2. juuni) ja SIIN (3. juuni).
Kaitmiste ajakava 2. juunil ja 3. juunil .

Tööde esitamise tähtaeg on 26.mail kell 17.00 .

Erandkorras saab sel kevadel tööd esitada autori ja juhendaja poolt digiallkirjastatud PDF-ina kaitsmiskomisjoni sekretärile Mariann Mölderile (mariann.molder@taltech.ee). Soovi korral võib töö esitada ka köidetuna, siis tuua see ruumi SCI-119. Kaitsmiskomisjoni esimees on Tõnis Kanger.

Tööle lisaks:
1) Retsensioon - peab laekuma hiljemalt 3 päeva enne kaitsmist.
2) Lihtlitsents - autori poolt (digi)allkirjastatult töö lõppu (PDFi lisatuna, köidetud töö esitamisel ka töö lõppu köidetult).

3) Juhendaja kirjalik arvamus - saata hiljemalt kaitsmisele eelneval tööpäeval kaitsmiskomisjoni sekretärile.


Siit leiab lihtlitsentsi ja ka metaandmete vormi. Metaandmed (Wordis), lõputöö (pdf), lõputöö kokkuvõte (eesti keelne pdf) ja retsensendi andmed tuleb saata esimesel võimalusel meilile mariann.molder ät ttu.ee

Raamatukokku läheb üles ainult töö kokkuvõte.
Enne kaitsmist viiakse läbi ka plagiaadi kontroll, mistõttu lõputöö pdf-id tuleb saata aegsasti, et selleks jääks piisavalt aega enne kaitsmist.

Geenitehnoloogia bakalaureusetööde (LAAB õppekava) kaitsmised toimuvad 9. juunil algusega kell 10.

Saali pääsevad vaid kaitsmisega seotud isikud, ülejäänutel on võimalus kaitsmisi jälgida Zoomi vahendusel SIIN

Kaitsmiste ajakava leiate SIIT.

Tööde esitamise tähtaeg on 2. juunil kell 17.00.

Erandkorras saab sel kevadel tööd esitada autori ja juhendaja poolt digiallkirjastatud PDF-ina kaitsmiskomisjoni sekretärile Mariann Mölderile (mariann.molder@taltech.ee). Soovi korral võib töö esitada ka köidetuna, siis tuua see ruumi SCI-119. Kaitsmiskomisjoni esimees on Vello Tõugu.

Tööle lisaks:
1) Retsensioon - peab laekuma hiljemalt 3 päeva enne kaitsmist.
2) Lihtlitsents - autori poolt (digi)allkirjastatult töö lõppu (PDFi lisatuna, köidetud töö esitamisel ka töö lõppu köidetult).


Siit leiab lihtlitsentsi ja ka metaandmete vormi. Metaandmed (Wordis), lõputöö (pdf), lõputöö kokkuvõte (eesti keelne pdf) ja retsensendi andmed tuleb saata esimesel võimalusel meilile mariann.molder ät ttu.ee

Raamatukokku läheb üles ainult töö kokkuvõte.
Enne kaitsmist viiakse läbi ka plagiaadi kontroll, mistõttu lõputöö pdf-id tuleb saata aegsasti, et selleks jääks piisavalt aega enne kaitsmist.

Rakenduskeemia kaitsmised

Rakenduskeemia magistritööde kaitsmised toimuvad 2. ja 3. juunil.

Saali pääsevad vaid kaitsmisega seotud isikud, ülejäänutel on võimalus kaitsmisi jälgida Zoomi vahendusel SIIN (2. juuni) ja SIIN (3. juuni).

Kaitsmiste ajakava 2. juunil ja 3. juunil .

 

Tööde esitamise tähtaeg on 26.mail kell 17.00 .

Erandkorras saab sel kevadel tööd esitada autori ja juhendaja poolt digiallkirjastatud PDF-ina kaitsmiskomisjoni sekretärile Mariann Mölderile (mariann.molder@taltech.ee). Soovi korral võib töö esitada ka köidetuna, siis tuua see ruumi SCI-119. Kaitsmiskomisjoni esimees on Tõnis Kanger.

Tööle lisaks:
1) Retsensioon - peab laekuma hiljemalt 3 päeva enne kaitsmist.
2) Lihtlitsents - autori poolt (digi)allkirjastatult töö lõppu (PDFi lisatuna, köidetud töö esitamisel ka töö lõppu köidetult).

3) Juhendaja kirjalik arvamus - saata hiljemalt kaitsmisele eelneval tööpäeval kaitsmiskomisjoni sekretärile.


Siit leiab lihtlitsentsi ja ka metaandmete vormi. Metaandmed (Wordis), lõputöö (pdf), lõputöö kokkuvõte (eesti keelne pdf) ja retsensendi andmed tuleb saata esimesel võimalusel meilile mariann.molder ät ttu.ee

Raamatukokku läheb üles ainult töö kokkuvõte.
Enne kaitsmist viiakse läbi ka plagiaadi kontroll, mistõttu lõputöö pdf-id tuleb saata aegsasti, et selleks jääks piisavalt aega enne kaitsmist.

Rakenduskeemia bakalaureusetööde (LAAB ja YASB õppekava) kaitsmised toimuvad 11. juunil. 

Saali pääsevad vaid kaitsmisega seotud isikud, ülejäänutel on võimalus kaitsmisi jälgida Zoomi vahendusel SIIN

Kaitsmiste ajakava leiate SIIT.

Tööde esitamise tähtaeg on 2. juunil kell 17.00.

 

Erandkorras saab sel kevadel tööd esitada autori ja juhendaja poolt digiallkirjastatud PDF-ina kaitsmiskomisjoni sekretärile Mariann Mölderile (mariann.molder@taltech.ee). Soovi korral võib töö esitada ka köidetuna, siis tuua see ruumi SCI-119. Kaitsmiskomisjoni esimees on Vello Tõugu.

 

Tööle lisaks:
1) Retsensioon - peab laekuma hiljemalt 3 päeva enne kaitsmist.
2) Lihtlitsents - autori poolt (digi)allkirjastatult töö lõppu (PDFi lisatuna, köidetud töö esitamisel ka töö lõppu köidetult).


Siit leiab lihtlitsentsi ja ka metaandmete vormi. Metaandmed (Wordis), lõputöö (pdf), lõputöö kokkuvõte (eesti keelne pdf) ja retsensendi andmed tuleb saata esimesel võimalusel meilile mariann.molder ät ttu.ee

Raamatukokku läheb üles ainult töö kokkuvõte.
Enne kaitsmist viiakse läbi ka plagiaadi kontroll, mistõttu lõputöö pdf-id tuleb saata aegsasti, et selleks jääks piisavalt aega enne kaitsmist.

Toidutehnoloogia kaitsmised

Toidutehnoloogia ja -arenduse magistritööde kaitsmine toimub 4. juunil 2020 algusega kell 9.

Saali pääsevad vaid kaitsmisega seotud isikud, ülejäänutel on võimalus kaitsmisi jälgida Zoomi vahendusel SIIN . Kaitsmiste ajakava on SIIN .

Tööde esitamise tähtaeg 27. mai kell 18:00.

 

Erandkorras tuleb sel kevadel tööd esitada autori ja juhendaja poolt digiallkirjastatud PDF-ina kaitsmiskomisjoni esimehele prof.Toomas Paalmele e-mailile toomas.paalme@taltech.ee . Soovi korral võib töö esitada ka köidetuna.

 

Tööle lisaks saata:
1) Retsensioon - peab laekuma hiljemalt 3 päeva enne kaitsmist
2) Lihtlitsents - autori poolt (digi)allkirjastatult töö lõppu (PDFi lisatuna, köidetud töö esitamisel ka töö lõppu köidetult).


Siit leiab lihtlitsentsi ja ka metaandmete vormi
Metaandmed (Wordis), lõputöö (pdf) , lõputöö kokkuvõte (eesti keelne pdf) ja retsensendi andmed tuleb saata esimesel võimalusel meilile mariann.molder@taltech.ee .


Raamatukokku läheb üles ainult töö kokkuvõte.
Enne kaitsmist viiakse läbi ka plagiaadi kontroll, mistõttu lõputöö pdf-id tuleb saata aegsasti, et selleks jääks piisavalt aega enne kaitsmist.

 

Toidutehnika ja tootearenduse magistriõppekava nimetus muutus alates 2018/2019 õppeaastast - Toidutehnoloogia ja -arendus.

Vanal kaval õppinud tudengid, kes lõpetavad õpingud hiljem kui 2018. aasta kevadel, märgitakse diplomile uue kava nimetus - Toidutehnoloogia ja -arendus.

 

Küsimuste korral palun pöörduda:

Katrin Laos, meil: katrin.laos ät ttu.ee

Toidutehnoloogia ja -arenduse KATB õppekava bakalaureusetööde  kaitsmine toimub 4. juunil 2020 kell 15.30.

Saali pääsevad vaid kaitsmisega seotud isikud, ülejäänutel on võimalus kaitsmisi jälgida Zoomi vahendusel SIIN . Kaitsmiste ajakava leiate SIIT .

Tööde esitamise tähtaeg 27. mai kell 18:00.

Erandkorras tuleb sel kevadel tööd esitada autori ja juhendaja poolt digiallkirjastatud PDF-ina kaitsmiskomisjoni esimehele prof.Toomas Paalmele e-mailile toomas.paalme@taltech.ee . Soovi korral võib töö esitada ka köidetuna.

Tööle lisaks saata:
1) Retsensioon - peab laekuma hiljemalt 3 päeva enne kaitsmist
2) Lihtlitsents - autori poolt (digi)allkirjastatult töö lõppu (PDFi lisatuna, köidetud töö esitamisel ka töö lõppu köidetult).


Siit leiab lihtlitsentsi ja ka metaandmete vormi
Metaandmed (Wordis), lõputöö (pdf) , lõputöö kokkuvõte (eesti keelne pdf) ja retsensendi andmed tuleb saata esimesel võimalusel meilile mariann.molder@taltech.ee .


Raamatukokku läheb üles ainult töö kokkuvõte.
Enne kaitsmist viiakse läbi ka plagiaadi kontroll, mistõttu lõputöö pdf-id tuleb saata aegsasti, et selleks jääks piisavalt aega enne kaitsmist.

 

Toidutehnika ja tootearenduse magistriõppekava nimetus muutus alates 2018/2019 õppeaastast - Toidutehnoloogia ja -arendus.

Vanal kaval õppinud tudengid, kes lõpetavad õpingud hiljem kui 2018. aasta kevadel, märgitakse diplomile uue kava nimetus - Toidutehnoloogia ja -arendus.

Küsimuste korral palun pöörduda:

Katrin Laos, meil: katrin.laos ät ttu.ee

Toidutehnoloogia LAAB õppekava bakalaureusetööde kaitsmised toimuvad 10. juunil.

Saali pääsevad vaid kaitsmisega seotud isikud, ülejäänutel on võimalus kaitsmisi jälgida Zoomi vahendusel SIIN

Kaitsmiste ajakava leiate SIIT.

Tööde esitamise tähtaeg on 2. juunil kell 17.00.

Erandkorras saab sel kevadel tööd esitada autori ja juhendaja pooldigiallkirjastatud PDF-ina kaitsmiskomisjoni sekretärile Mariann Mölderile (mariann.molder@taltech.ee). Soovi korral võib töö esitada ka köidetuna, siis tuua see ruumi SCI-119. Kaitsmiskomisjoni esimees on Vello Tõugu.

Tööle lisaks:
1) Retsensioon - peab laekuma hiljemalt 3 päeva enne kaitsmist.
2) Lihtlitsents - autori poolt (digi)allkirjastatult töö lõppu (PDFi lisatuna, köidetud töö esitamisel ka töö lõppu köidetult).


Siit leiab lihtlitsentsi ja ka metaandmete vormi. Metaandmed (Wordis), lõputöö (pdf), lõputöö kokkuvõte (eesti keelne pdf) ja retsensendi andmed tuleb saata esimesel võimalusel meilile mariann.molder@ttu.ee

Raamatukokku läheb üles ainult töö kokkuvõte.
Enne kaitsmist viiakse läbi ka plagiaadi kontroll, mistõttu lõputöö pdf-id tuleb saata aegsasti, et selleks jääks piisavalt aega enne kaitsmist.

Juhendmaterjalid

Üldised juhendmaterjalid leiate SIIT