Site logo
Noored loengus

MIKS ÕPPIDA KEELI TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLIS?

Tule keeli õppima! Keeled avavad ja avardavad maailma!Euroopa väärikate ülikoolidega sarnaselt võimaldab Tallinna Tehnikaülikool üliõpilastel lisaks erialateadmistele arendada oma keele- ja suhtlusoskusi. Keelte ja kommunikatsiooni keskus pakub võimalusi erinevate keelte õppimiseks õppija keeleoskusele vastavas tasemegrupis (Euroopa keeleõppe raamdokument CEFR). Keskuse õppejõud on pikaajalise pedagoogilise kogemusega ning kõrgelt kvalifitseeritud oma ala asjatundjad, kes on end pidevalt täeindanud rahvusvahelistes projektides ning koolitusprogrammides.

VABAÕPPE KEELEKURSUSED

Lisaks õppekavadesse kuuluvatele valikainetele 2019/2020.õa kevadsemestril pakub keelte ja kommunikatsiooni keskus tasulisi inglise, saksa, vene ja hispaania keele kursusi nii inglise kui ka eesti keele baasil. Kursuste maht on 32 või 64 akadeemilist tundi semestris. Tunnid toimuvad 1 või 2 korda nädalas. Ainekavadega saab tutvuda ÕISis. 1 EAP maksumus vastavalt ülikoolis kehtestatud õppeteenuse tasumääradele. Õppeaine deklareerimine toimub ÕISis. Osalemine esimeses tunnis on väga vajalik, sest tunnis kogutud andmete põhjal (sh huviliste arv ning keeleoskuse tase) moodustatakse keeleõppe grupid. Ruumid on nähtavad ülikooli vabaõppeainete tunniplaanis.

hostels_taltech

Oluline info

Inglise keele grammatika e-kursus (Registreerimine)

Inglise keele grammatika e-kursus on mõeldud üliõpilastele, kes soovivad korrata inglise keele grammatikat. Rühma suurus on 40 üliõpilast. Arvu täitumisel vastab õppejõud järgnevatele deklaratsioonidele eitavat. Aine saab deklareerida ÕISis koodiga HLI0062 seal antud õppejõule. Ainet ÕISis deklareerides lugege läbi kogu info - sealt leiate ka kursuse parooli. Minge https:/moodle.taltech.ee

Lingvist

Lingvist aitab keeli õppida!

Saad testida oma saksa keele, vene keele, prantsuse keele ja hispaania keele oskust ja neid keeli kohe õppida!

Prantsuse keel ja rootsi keel

Prantsuse keele ja rootsi keele kursusi sel semestril ei avata. Neid keeli saab piisava arvu huviliste olemasolul õppida 2020/2021 õa sügissemestril tasemetel A1 ja A2. Kursused on tasulised. Informatsioon kursuste toimumise kohta on Keskuse kodulehel üleval 17.08.2020.