Site logo

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogias toimuvad kiired ja olulised muutused. Ühelt poolt on need seotud loodusressursside kahanemise ja keskkonnaprobleemide süvenemisega, teisalt keskkonnateadlikkuse kasvuga. Kui sa soovid tulevikus neid muutusi positiivselt suunata ning olla tööturul nõutud spetsialist, siis keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia õppekava annab sulle selleks tugeva lähtepunkti.

Sisseastumine

Konkursi tingimused:

Riigieksamid:

 1. lai matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse 
 2. eesti keel / eesti keele kirjand või eesti keel teise keelena

Lävend:

Õppekoha saamiseks nõutav tulemus: kahe riigieksami summa vähemalt 100 punkti, matemaatika eksami tulemus vähemalt 50 punkti ning eesti keele oma vähemalt 50 punkti.

Eriala sisu

Eriala annab head teadmised spetsialiseerumiseks keskkonnakaitse-, energia- või keemiatehnoloogiale ja ka nendega seotud valdkondadele. Pidamaks sammu kaasaaegse maailma kiirete tehnoloogiliste muutustega, on õppekava eesmärk:

 • Anda loodusteaduslikud ning insener-tehnilised erialaoskused, mis on vajalikud uutes keskkonnahoidlikes energia- ja keemiatehnoloogilistes arendustes. Samuti selleks, et muuta seniseid keskkonnakaitsetehnoloogiaid tõhusamaks.
 • Anda oskused erinevates elu-, loodus- ja töökeskkonna olukordades tekkivate insener-tehniliste probleemide lahendamiseks. Need puudutavad näiteks kütet, ventilatsiooni ja vesivarustust, aga ka siseviimistlusmaterjalide ja kemikaalide ohutut kasutamist, et tagada tervis ja kõrge elukvaliteet.

Lisaks omandad oskused, kuidas hinnata töökeskkonna ohutust, teha tehnoloogilist seiret ja koostada keskkonnaauditit. Samuti saad teadmised insener-tehnilisest tootearendusest ja protsessijuhtimisest. 

Õppekava sisu ja ülesehitus on tulevikku suunatud. Eesmärgiks on anda sulle laialdased teadmised, et sul oleks lihtne tulevastes, mõneti etteennustamatutes tehnoloogilistes arengutes orienteeruda. Samuti on need heaks baasiks, kui soovid edasi õppida.

Õppetöös on teooria ja praktika tihedalt põimunud. Õpime kasutama probleemide lahendamiseks spetsiaalseid arvutiprogramme, samuti teeme praktilisi uuringuid erinevatel katse- ja pilootseadmetel. Näiteks uurime, kuidas puhastada vett osoneerimisega või kuidas toota piimapulbrit pihustuskuivatiga.

Kui põhiteadmised selged, on sul võimalus valida kahe peaeriala vahel:

 • Keskkonnakaitse tehnoloogia keskendub vee ja reovee, õhu ja pinnase puhastamisele, uurib saasteainete levikut keskkonnas ning leiab viise jäätmete vähendamiseks. Samuti õpid valima  nendeks tegevusteks otstarbekaid tööprotsesse ja seadmeid. Kui hoolid meie elukeskkonna tulevikust ning tahad anda oma panuse selle parandamisse, siis soovitame valida peaerialaks just keskkonnakaitsetehnoloogia.
 • Energiatehnoloogiale spetsialiseerudes uurid ja arendad kütuste tehnoloogilist kasutamist ning tegeled alternatiivenergiaallikatega. Saad teadmisi taastuvenergia tootmise võimalustest ning uurid uute energiaallikate kasutamist. Energiatehnoloogia üks oluline valdkond soojusenergeetika keskendub lisaks soojuse tootmisele ka selle ülekandmisele. Seetõttu õpid tundma nii soojust tootvaid seadmeid kui soojust ära kandvaid seadmeid (ehk külmatehnikat). Kuna energiat ja soojust on tarvis kõigile ja alati, siis energiatehnoloogia õppimine on perspektiivikas valik.

 

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Peamised õppeained

Peaeriala kõrval saad omal valikul põhjalikumalt tundma õppida ka järgmisi valdkondi:

Siin omandad teadmisi elektrotehnikast, mehhatroonikast ja programmeerimisest.

Siin omandad teadmisi tugevusõpetusest, materjalide valikust ja masinprojekteerimisest.

Keskendud orgaanilisele, anorgaanilisele ja analüütilisele keemiale ning instrumentaalanalüüsile.

Kuna õppekava on väga paindlik, on sul võimalus neid kõiki omavahel ka kombineerida!

Tutvu keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia õppekavaga!

Miks õppida just TalTechis?

 1. Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia ühendamine ühtseks õppeks on Eestis unikaalne. See annab baasi edasiseks spetsialiseerumiseks mitmetele eri valdkondadele ja tehnoloogiatele.

 2. Õppekava on paindlik ja üles ehitatud valikutele – sa ei pea õppimise ajal tekkinud huvisid piirama, vaid saad liikuda ühelt spetsialiseerumiselt teisele kuni viimase semestrini.

 3. Kindlasti soovitame jätkata õpinguid magistrantuuris, sest nii saad tulevikus tegeleda vastutusrikkamate ja huvitavamate tööülesannetega. TalTechis ootavad lõpetajaid kaks peamist magistrikava: keemia- ja keskkonnakaitsetehnoloogia ja soojusenergeetika. Samuti sobivad edasiõppeks materjalid ja protsessid jätkusuutlikus energeetikas ning keskkonnatehnika ja juhtimine.

 4. Välisülikoolides õpingute jätkamiseks on õppekava kooskõlas Euroopa Keemiainseneride Föderatsiooni soovitustega keemiatehnika-põhistele bakalaureusekavadele.

Kas sobib mulle?

Sellele erialale õppima asumiseks piisab gümnaasiumis saadud loodus- ja täppisteaduste baasteadmistest. Esimesel kursusel tuletatakse need ka veel kord meelde.

Kuigi õppekava nimetuses on sõna „keemia“, ei tähenda see, et lõpetajatest saaksid keemikud. Sellealased head teadmised lihtsalt aitavad mõista keemia-, energia- või keskkonnakaitsetehnoloogias toimuvaid ainete keemilisi või biokeemilisi muundumisi. Kui oled aga tõsisem keemiahuviline, pakume sulle võimalust seda valikainete kaudu süvendatult õppida.

Kuna eriala tegeleb keemia- ja energiatehnoloogiliste protsesside ja arendustega, et saada toormest keskkonnasäästlikult vajalikud saadused, siis on valdkonna märksõnadeks innovatiivsus (nii uute protsesside kui ka seadmete väljatöötamisel), kvaliteet (olemasoleva tehnika õige kasutamine), tulu, ohutus ja keskkonnahoid. Võib öelda, et töö keskkonnakaitse- või energiatehnoloogia valdkonnas on ühelt poolt üks keerulisemaid, aga samas ka üks vastutus- ja vaheldusrikkamaid ameteid.

Tulevik

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Lõpetajana avanevad sulle tööturul laiad võimalused, kuna sul on praktilised baasoskused:

 • keskkonnaga seotud seadusandluses ja auditeerimises, et töötada keskkonnakaitse korralduse valdkonnas;

 • protsessi- ja tootearenduse tehniliste lahenduste valdkonnas, et töötada tootmisettevõtetes;

 • erialalise mõõtmiste ja seire valdkonnas, et töötada keskkonnaseire või tootekvaliteedi kontrolli ja mõõtmistega tegelevates ettevõtetes;

 • keemiavaldkonnas, et töötada tehnilisi ja keemilisi teadmisi vajava eksperdina

Leiad tööd keemia- ja energiatööstuse ettevõtetes ning ka külgnevates tööstusharudes (näiteks ehitusmaterjalidega, kummidega, plastidega, tekstiilidega, toiduainetega, kosmeetikaga ja tselluloosiga tegelevates ettevõtetes).

Valdkonna spetsialiste vajatakse keskkonnaküsimuste ja -teenustega seotud riigiametites nagu keskkonnaministeerium või keskkonnaamet, samuti veepuhastus- ja jäätmekäitlusjaamades. Hästi tasustatud tööd on võimalik leida soojuse ja elektri koostootmisjaamades ning ettevõtetes, mis tegelevad katlamajade, soojusvõrkude ning teiste soojustehniliste seadmetega. Siit leiad põhjalikuma ülevaate võimalikest tööandjatest ja -valdkondadest.

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


620 3504
vastuvott@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata eriala sisu ja
karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:


Oliver Järvik
620 3909
oliver.jarvik@taltech.ee

 

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:

 


Raili Klesment
620 2796
raili.klesment@taltech.ee