Site logo

Kumb on loodusele halvem: võtta jõuluks metsast maha kuusk või panna püsti tehas plastmasskuuskede tootmiseks? Tootmise mõju loodusele on suur ning seetõttu on tööstuses väga vaja selliseid spetsialiste, kel teadmised nii inseneri- kui keskkonnakaitse vallast.

Õppekava keskmes ongi keskkonnakaitseprobleemid, aga süvendame ka õppija insener-tehnilisi ja majandusalaseid teadmisi.

Keskkonnajuhtimise vallas on õppeainete põhirõhk keskkonnakaitse prioriteetse valdkonna - saaste ennetamise ehk keskkonnasõbraliku tootmise - põhitõdedel. Samuti pöörame tähelepanu tootmises tekkinud heidetele, jäätmete käitlemisele, nende puhastamise ja korduvkasutuse probleemidele. Õppekavas leiavad kajastamist ka keskkonnaseire, keskkonnamõjude hindamine ja keskkonnakaitset puudutav seadusandlus.

Majandusvaldkonna õppeainetes saad rohkem teada tootmise juhtimisest, ärikorraldusest, ärieetikast ja statistilisest analüüsist.

Olulised erialaained on näiteks: keskkonnajuhtimissüsteemid, õhusaaste vältimine ja juhtimine, säästlik/puhtam tootmine, veekogude veekvaliteet ja veesääst, muda ja prügikäitluse teooria ja seadmed, reovee puhastamine ja seadmed, keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaaudit, keskkonnahindamine ja süsteemanalüüs, ettevõtlus ja äri planeerimine.

Õppetöö toimub inglise keeles. Tegemist on rahvusvahelise õppekavaga, millel õppimine on Euroopa Liidu kodanikele (sh Eesti kodanikele) tasuta.

 

Õppekava partnerülikoolid, kuhu saad soovi korral minna vahetusõpingutele:

 • Dresden University of Technology, Saksamaa
 • Delft Univeresity of Technology, Holland
 • University of Lisbon, Portugal

Sisseastumine

Konkursi tingimused: kõrgharidus tehnika, tootmise või ehituse valdkonnas

Kandideerimise nõuded: vestlus

Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10

Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui vestluse tulemus on vähemalt 5 punkti

Tulevik

Lõpetajat ootavad hästitasustatud töökohad keskkonnanõunikuna ettevõtetes või keskkonnaspetsialistina kohalikes omavalitsustes, keskkonnaametites, keskkonnainspektsioonis, veeteenust osutavates ettevõtetes, konsultatsioonifirmades, riigiasutustes, uurimis/arendus- ja teadusasutuses. Võimalik on ka jätkata doktoriõppes Eestis või välismaal.

Edukad vilistlased

 • Rene Reisner - Keskkonnaministeeriumi merestrateegia osakonna juhataja
 • Merit Kaal - Hifab AB, Rootsi, keskkonnakonsultant ja projektijuht, veevaldkond ja ringmajandus
 • Ragnar Laide - AS EcoPro, Tallinna Jäätmekäitluskeskuse juhataja asetäitja
 • Andre Zahharov - Alexela Group OÜ, keskkonnanõunik
 • Birgit Aru - Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna eriala diplomaat Brüsselis
 • Reet Siilaberg - Keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja
 • Arina Koroljova - Eesti Energia keskkonnaspetsialist
 • Sandra Oisalu - Balti Keskkonnafoorum, keskkonnaekspert, juhatuse liige

Miks õppida just TalTechis?

Võrreldes teiste sarnaste õppekavadega on siinne suunatud inseneriteadmistele, mis võimaldab lõpetajal pakkuda insenertehnilisi lahendusi ettevõtte kui terviku tootmise ja keskkonnaprobleemide lahendamisel (nt tarbe- ja reovee puhastamisel, jäätmekäitlusel, õhuemissioonide ohjamisel, sh vastavate süsteemide, seadmete töö optimeerimine ja ekspluatatsioon). Samuti on lõpetajal oskused ettevõtte keskkonnapoliitika juhtimiseks.

 • Tudengite kasutada on kaasaegselt sisustatud auditooriumid, erialaraamatukogu ning laborid, mis on varustatud tipptasemel seadmetega veeuuringuteks.
 • Ingliskeelne õpe arendab ja süvendab erialast keelekasutust, mis on eeliseks tööl rahvusvahelisel tasemel nii siseriiklikul kui välismaisel tööturul.
 • Vahetusüliõpilasena on võimalus õppida ka välismaistes ülikoolides, nii Euroopas kui USAs.

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:


Karin Pachel
620 2504
karin.pachel@taltech.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:


Katrin Soone
620 3634
katrin.soone@taltech.ee