Site logo

Kõik andmebaasid

E-ressursside portaal PRIMO 

PRIMO võimaldab teha ühisotsingut teaduskirjanduse andmebaasidest ja TalTech raamatukogu digikogust. Otsing portaalis on avatud kõigile, kuid litsentsitud andmebaaside terviktekstid avanevad vaid TalTechi arvutivõrgus.  

KAUGJUURDEPÄÄS terviktekstidele VPN ühenduse TORU kaudu, vajalik Uni-ID. Abi: helpdesk@taltech.ee 

A

ACM Digital Library
Infotehnoloogia valdkonna andmebaas, mis sisaldab Association for Computing Machinery poolt kirjastatavate ajakirjade, toimetiste, konverentsikogumike jm väljaannete täistekste alates nende ilmumisajast.
 
ACS Publications
American Chemical Society andmebaas, sh arhiiv, võimaldab juurdepääsu ajakirjade täistekstidele keemia ja biokeemia, materjaliteaduste, toiduainete- ja keemiatehnoloogia jne alalt.

AIP Journals
American Institute of Physics e-ajakirjad Scitation platvormil.

AIS
Rahvusarhiivi ja Tallinna Linnaarhiivi andmebaas, kus on teave arhiivis hoitavate dokumentide kohta.  
 
Annual Reviews
Biomeditsiini, füüsika ja sotsiaalteaduste alaste ülevaateartiklite täistekstiandmebaas.

APS Physical Review Journals
American Physical Society e-ajakirjad.

ARTO - Reference Database of Finnish Articles
Soome ajakirjaartiklite bibliograafiline andmebaas.

ASCE Library
American Society of Civil Engineers ajakirjad, e-raamatud ja standardid.  

ASM Journals
American Society For Microbiology biomeditsiinialased teadusajakirjad hõlmavad mikrobioloogia, molekulaar- ja rakubioloogia uuringuid.

ASME Journals and Conference Proceedings
American Society of Mechanical Engineers teadusajakirjad ja konverentside materjalid.

ASTM COMPASS  
rahvusvahelised standardid, raamatud, ajakirjad, konverentsimaterjalid, tehnikakirjanduse erilaadid jne.  

B

BNN: Baltic News Network
Baltic Business News uudisteagentuur pakub ingliskeelseid uudiseid Bonnier Group`ilt Eestis, Lätis, Leedus ja Ukrainas.

BIE
Bibliographia Iuridica Estonica on õigusalane bibliograafiline andmebaas, mida koostab Rahvusraamatukogu.

BioMed Central
BioMed Central pakub vaba juurdepääsu 243-le eelretsenseeritud e-ajakirjale loodusteaduste, tehnoloogia ja meditsiini alalt.

BNS Terminal
Baltic News Service: Baltikumi majandus- ja äriuudised.

C

Cambridge Core, 2015-
Kirjastuse Cambridge University Press ajakirjade ja e-raamatute täistekstid: tehnika-, sotsiaal- ja humanitaarteadused.

D

DART-Europe

De Gruyter Journals
Teadusajakirjad kõigilt teadusaladelt, sisaldab ka OA ajakirju. Teadusajakirjad kõigilt teadusaladelt, pakett sisaldab ka OA ajakirju.  

DEA
Digiteeritud eesti ajalehed. Valik ajalehti aastatest 1821-1944. Valik väliseesti ajalehti alates 1944. aastast.

DIGAR
Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv, kus arhiveeritakse võrguväljaandeid, trükieelseid faile ja trükiste digiteeritud koopiaid.

DOAB: Directory of Open Access books

DOAJ: Directory of Open Access Journals

E

Ebook Central  (ProQuest laenutusplatvorm) Tutvustus. Kasutamine Uni-ID-ga. Laenutuste eest tasub raamatukogu.

EBSCOhost Web
Multidistsiplinaarne sidusandmebaaside kogum, mis sisaldab peamiselt teadus- ja erialaajakirjade, aastaraamatute, statistikaväljaannete, ajalehtede jt publikatsioonide referaate ja/või täistekste.

EBSCO eBooks Collection

The Economist
Kõik paberväljaande artiklid, uued päevauudised väljaandest The Economist Today, The Economist Audio väljaanne 

Eesti filmi andmebaas  
Eesti filmiloojate looming aastatest 1912-2012.

Eikon  
Kasutamiseks majandusteaduskonna arvutiklassis SOC 412, juurdepääsu info Moodle`i kursuselt. Loe lähemalt.
Thomson Reutersi finantsandmete platvorm, mis sisaldab kõikvõimalikke finantsturge puudutavaid andmeid, sh andmeid börsil kaubeldavate finantsinstrumentide, börsiettevõtete finantside, uudiste, makromajanduslikke näitajate jms kohta. (Analoogiline toode Bloombergi terminalile).

Emerald Journals and Books
Peamiselt majanduse, äri- ja juhtimise alased ajakirjad ning raamatud.

ERB
Eesti Rahvusbibliograafia andmebaas, mida koostab Rahvusraamatukogu.

ERIC
Haridusalaste artiklite andmebaas EBSCOhost Web-is. 

ERIH: European Reference Index for the Humanities
Teaduspublikatsioonid   

ESO : European Sources Online   
Informatsioon Euroopa Liidu, ELi institutsioonide ja poliitikate kohta. Rahvusvaheliste organisatsioonide, riikide valitsuste jne publikatsioonid ja dokumendid.

ESTLEX  
Eesti õigusaktide andmebaas: seadused ja määrused. Tasuta on avatud lihtotsing.

ETIS  
Eesti Teadusinfosüsteemi on koondatud info Eesti teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta. Võimaldab otsida infot Eesti teadlaste publikatsioonide kohta.

ETF Net (4. korruse ETF arvutis)

EUR-Lex  
Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele.

Europeana  
Europeana digitaalne raamatukogu tagab juurdepääsu üle 50 miljonile digiteeritud teosele ‒ raamatutele, muusikale, kunstiteostele ja enamale.

EVS
Kõigist ülikooli arvutitest on avatud veebipõhine juurdepääs Eesti standarditele EVSi (https://www.evs.ee/) vahendusel. Täistekstide lugemiseks vajaliku kasutajanime ja salasõna saate teeninduslettidest. 

F

FSTA – sisene EBSCOhost Web-ist.  
Food Science and Technology Abstracts on toiduaineõpetuse, toiduainete tööstuse ja tehnoloogia ning toitumisõpetuse alane bibliograafiline andmebaas.

G

GeoScienceWorld Fulltext
Geoteaduslike erialaorganisatsioonide ja ühingute eelretsenseeritud teadusajakirjade täistekstid.

H

HeinOnline
Õigusajakirjade, raamatute ja dokumentide arhiiv. Lisaks Ameerika, Austraalia ja Kanada ajakirjadele ka Oxford University Pressi, Sweet & Maxwelli ja Blackwelli ajakirjad.

I

IEEE Xplore digital library  
sisaldab Institute of Electrical and Electronics Engineers ja partnerkirjastuste perioodikaväljaandeid, konverentsimaterjale, standardeid ja õppematerjale energeetika, infotehnoloogia ning elektroonika valdkonnas, sh ka e-raamatud:

INIS
International Nuclear Information System bibliograafiline andmebaas sisaldab ajakirjaartiklite, konverentsimaterjalide, raamatute jne kirjeid aatomienergia rahuotstarbelisest kasutamisest.

IOPscience
Kirjastuse IOP Publishing juhtivad füüsikaalased ajakirjad, vt juhendeid.

ISE
eesti artiklite bibliograafiline andmebaas, mida koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade ja artiklikogumike põhjal.

J

JSTOR
Teadusajakirjade multidistsiplinaarne arhiivandmebaas. Ajakirjade 3-5 viimast aastakäiku ei ole kättesaadavad (embargo). TalTechile on tellitud järgmised kollektsioonid:

  • Business Collection

  • Health & General Collection

  • Mathematics & Statistics Collection

K

Knovel
Teaduse ja tehnikaalased e-raamatud. Lisaks interaktiivsed töövahendid (Interactive Equations), andmete teisendus (Unit Converter) ja keemiliste elementide tabel (Tools). Vt tutvustust Knovel ja  Video Tutorials. Allalaadimine piiratud ulatuses.

L

Lecture Notes in Computer Science (1997-...)
Kirjastuse Springer raamatute seeria kajastab arvutiteaduse ja infotehnoloogia valdkonnas toimunud uusi arenguid ning uurimusi.

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
Raamatukogu ja infoteaduste alane referaatandmebaas.

Lloyd's List  
Sisaldab värskeid uudiseid, äriinfot ja ülevaateid merenduse ja laevanduse alalt üle maailma. Juurdepääs üksnes TTÜ liikmetele pärast isikliku kasutajakonto loomist, kasutades ttu.ee meiliaadressi. Vt täpsemalt, kuidas.  

M

MarketLine   
Andmebaas sisaldab aruandeid/andmeid/infot maailma erinevate riikide, tööstusharude ja ettevõtete kohta, samuti juhtumiuuringuid ja äriuudiseid. User guide. Training calendar

MathSciNet
American Mathematical Society (AMS) andmebaas põhineb väljaandel Mathematical Reviews, sisaldab bibliograafilist informatsiooni, ülevaateid ja täistekste alates aastast 1940.

MUIS  
Veebipõhine töökeskkond, mis on mõeldud muuseumikogude haldamiseks ja riigivara üle arvestuse pidamiseks ning võimaldab teha muuseumides leiduva informatsiooni kättesaadavaks nii erialaspetsialistile kui kõigile teistele huvilistele.

O

OECD iLibrary  (eBooks)
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni täistekstiandmebaas.

OnlineCourses.com
Harvardi, Yale’i, Princetoni jt maailma juhtivate ülikoolide audio- ja videoloenguid sisaldav vaba juurdepääsuga andmebaas.

Orbis Bank Focus  
Andmebaas võimaldab ligipääsu ligi 10 tuhande Euroopa finantsinstitutsiooni järgmistele andmetele: aastased ja kvartaalsed finantsnäitajad sh detailne bilansi ja kasumiaruande kirjete info; finantssuhtarvud, globaalne omandistruktuur; reitingute vaade S&P, Fitch ja Moody’se baasil; juriidiline ja aruandeinfo ning identifitseerimist võimaldavad numbrid; kontakt- ja juhtkonna andmed; võrdlusgrupi andmed, börsil noteeritud pankade aktsiainfo.

Orbis Europe
Orbis Europe andmebaas on vahetanud välja varasema Amadeus andmebaasi. Orbis sisaldab Euroopa ettevõtete (kokku üle 85 miljoni) järgmisi andmeid: ettevõtte profiil (sh tegevusala, identifikaatorid, ettevõtte staatus), ettevõtte kasumiaruande ja bilansi näitajad ning olulisemad finantssuhtarvud (börsil noteeritud ettevõtete puhul täiendavalt rahavoogude ning segmenti aruanne), võrdlus konkurentidega, krediidireitingud, aktsiahinna info (kui on börsil noteeritud ettevõte), ettevõtte juhid ja omandistruktuur viimase hetke seisuga, ettevõttega seotud uudised.

O`Reilly for Higher Education (Safari)
Infotehnoloogia ja majandusalaste e-raamatute andmebaas.
Kasutamiseks tuleb ülikooli meiliaadressiga sisse logida. Juhend.

Oxford Journals
Kirjastuse Oxford University Press ajakirjade täistekstid.

P

Parlamentarism
Eesti Rahvusraamatukogus koostatav bibliograafiline andmebaas kajastab aastatel 1918-1940 ning alates 1991. aastast Eestis ilmunud kirjandust parlamentarismi kohta ja Eesti parlamentaarse süsteemi kohta välismaal ilmunud kirjutisi.

Proquest Dissertations & Theses Subset A: The Humanities and Social Sciences
Humanitaar- ja sotsiaalteaduste dissertatsioonid.

PubMed  
Biomeditsiinialane bibliograafiline andmebaas sisaldab peamiselt ajakirjade ja raamatute kirjeid, aga ka täistekste.

R

Regs4ships
Merendusalaste määruste ja õigusaktide andmebaas, mis koondab IMO, ILO, EL-i ja lipuriikide dokumentatsiooni.


Riigikohtu lahendid  

Royal Society Biological Sciences Collection:         

Royal Society of Chemistry Journals
RSC Publishing eelretsenseeritud keemiaalased ajakirjad.

S

Saaga
Digiteeritud arhiiviallikaid sisaldav veebikeskkond, mis võimaldab tutvuda  Rahvusarhiivi üksustes ja Tallinna Linnaarhiivis säilitatavate arhivaalide digitaalsete koopiatega.

SAGE journals online
Kirjastuse Sage ajakirjade täistekstid erinevatest valdkondadest: sotsiaal- ja humanitaarteadused, biomeditsiin, materjaliteadused jne. 

Sage Research Methods (eBooks)
Andmebaas on abiks uurimismeetodite leidmiseks erinevate uurimisprojektide läbiviimisel.

Science
Ajakirja Science veebipõhine platvorm.

Science Citation Index Expanded Web of Science`i koosseisus (Clarivate Analytics)
 
ScienceDirect   
Kirjastuse Elsevier teaduse, tehnika ja meditsiinialased teadusajakirjad.

ScienceDirect e-Books  
ScienceDirect platvormil võimalus piirata otsingut üksnes e-raamatutele.

SciFinder-n    
SciFiner on keemia kõiki valdkondi kajastav referaatandmebaas. Võimaldab juurdepääsu enam kui 800 ajakirjale ja patendiallikale. Info rohkem kui 26 milj keemilise aine ja CAS Registri Numbri kohta. Ligipääsuks on vajalik eelnev registreerimine taltech.ee e-posti aadressiga. RegistreerimisvormQuick Reference Guide Introductory Materials 
Vajadusel abistab infokonsultant info@lib.ttu.ee.

SciVal  
Teadustulemuste analüüsivahend. Kasutamiseks on vaja personaalselt sisse logida, vt juhendit.

Scopus (Elsevier)  
Scopus on suurim referaat- ja viiteandmebaas, mis sisaldab nii eelretsenseeritud teaduskirjandust (artiklid, konverentsimaterjalid, patendid, raamatuseeriad) kui kvaliteetseid veebiressurse. Andmebaas võimaldab võrrelda ja hinnata organisatsioonide ja autorite teadustegevuse efektiivsust, publikatsioonide ja ajakirjade väärtust. Täistekstid avanevad ajakirjadest, millele raamatukogu on ostnud juurdepääsu erinevate andmebaaside vahendusel.
Vt: Juhend (Elsevier)

SPIE Digital Library
Rahvusvahelise optika ja fotoonika organisatsiooni e-ajakirjad ja konverentsimaterjalid.

SpringerLINK  
Kirjastuste Springer ja Kluwer multidistsiplinaarne teadusajakirjade ja e-raamatute andmebaas. Encyclopedia of Marine Geosciences, lk 139-142 Jüri Elken: Currents

Structurae
Ernst & Sohn, Wiley inseneriasjanduse andmebaas: tsiviilehitus ja konstruktsioonid (sillad, tunnelid, viaduktid, tornid) inglise, prantsuse ja saksa keeles. Tutvustus.

Z

zbMATH  
andmebaas sisaldab ca 3500 ajakirja ja 1100 jätkväljaande kirjeid/referaate alates 1826. aastast.  

V

VAU
Virtuaalne uurimissaal, mis koondab Rahvusarhiivi kogud, andmebaasid ja teenused.

VPB
Vabariigi Presidendi bibliograafia on Eesti Rahvusraamatukogu koostatud andmebaas, mis koondab presidendi trükis ilmunud kõnesid, artikleid ja intervjuusid, presidendi tegevuse kajastusi ja kirjutisi tema kohta.

VTI's Publications
Rootsi National Road and Transport Research Institute publikatsioonide andmebaas

VTT PUBLICATIONS
Soome VTT Technical Research Centre publikatsioonide andmebaas.

W

Web of Science  (Clarivate Analytics). Training portal.  Master Journal List    

  • Core Collection: Science Citation Index Expanded; Social Sciences Citation Index; Arts & Humanities Citation Index; Conference Proceedings Citation Index (vt More Settings alt); Book Citation Index; Emerging Sources Citation Index

  • Journal Citation Reports – võimaldab uurida ajakirjade mõjufaktorit (IF) vt juhendit.

  • InCites – teadustulemuste hindamine ja võrdlus institutsionaalsel tasemel. Vajalik  Sign In (looge oma isiklik kasutajakonto). Video: InCites Benchmarking & Analytics

  • Essential Science Indicators – teaduse mõjukuse hindamine teadlaste, asutuste ja riikide võrdluses 

WestlawNext
Mahukas, paljudest alamandmebaasidest koosnev õigusalane andmebaas sisaldab üle 1000 erialaajakirja, võimaldab otsida USA, Ühendatud Kuningriigi, Kanada, Austraalia, Hong Kongi ja Euroopa Liidu õigusakte, kohtulahendeid, artikleid, uudiseid, teatmeteoseid jne. Tutvustus

Westlaw UK  
Lisaks Suurbritannia ja EL seadusandlusele, kohtulahenditele, artiklitele jms on juurdepääs ka raamatutele. Videod

Wiley Online Library
Kirjastuse Wiley ajakirjade multidistsiplinaarne täistekstiandmebaas.

World Bank Open Data
Vaba juurdepääsuga Maailmapanga andmebaasid.

Ä

Äripäeva infopank  
Ajakohaste andmetega nutikas infokeskkond, mis koondab Eesti ettevõtete ja nendega seotud isikute tausta- ja finantsinfot. Vt tutvustust.
NB! TTÜ-le on ostetud IP-põhine juurdepääs. Välja logimine ei ole vajalik. Kui olete mingil põhjusel siiski välja loginud, tuleb veebibrauser uuesti avada. Brauseritest kasutage Chrome`i ja Mozillat.