Site logo
videal virtuaal1

Korralda virtuaalne konverents Mektory stuudios

Mektory konverentsisaalis saab korraldada virtuaalseid konverentse. Stuudios on olemas lava, kõnepult, mööbel, lavadekoratsioonid ja ooteruum esinejatele.
Esinejate taustaks on 40m videoekraan ning tagatud on professionaalne valgus- ja helilahendus. Korraldustiim on abiks veebikonverentsi keskkonna Worksup seadistamisel, mille abil saab esinejatele küsimusi esitada ja korraldada publiku küsitlusi.

Soovid korraldada konverentsi?

Konverentsikeskuse teenused on suunatud nii ülikooli üksustele kui ka ülikoolivälistele asutustele, ettevõtetele ja organisatsioonidele.

EuroVR saal

Konverentsikeskus korraldab rahvusvahelisi suursündmusi ja pakub ülikooli teadlastele igakülgset tuge erialaste teaduskonverentside maaletoomisel ja läbiviimisel. 
Omades laialdast infot ka majavälistest konverentsipaikadest, korraldab keskus konverentse ka väljaspool ülikooli linnakut.

Teenuste hind kujuneb läbirääkimiste käigus kliendi vajadustest ja soovidest lähtuvalt. Projektijuhtimise hind kujuneb tunnihinna põhiselt. 

Tutvu meie konverentsikeskuse teenustega all. 

Konverentsikeskus on alates 1.04.2019 Eesti Konverentsibüroo liige ning on saanud mitmeid tunnustusi rahvusvaheliste konverentside korraldamisel.

Konverentsiteenused

 • Konverentsi eelarve koostamine
 • Konverentsi veebilehe loomine ja haldamine
 • Konverentsi toimumiskoha leidmine ja ruumide broneeringud
 • Konverentsi registreerimissüsteemi loomine ja haldamine
 • Osalustasude maksmise korraldamine
 • Meenete ja trükiste organiseerimine
 • Ruumide kujundus ja tehnilise toe organiseerimine
 • Tõlketeenuse korraldamine
 • Fotograafiteenuse organiseerimine
 • Toitlustuse korraldamine
 • Majutuse korraldamine
 • Bussitransfeeride organiseerimine
 • Meelelahutus- ja kultuuriprogrammide korraldamine
 • Konverentsi ajal kohapealne korraldus

Võta ühendust: conferences@taltech.ee

Konverentsiteenused

Konverentside kalender