Site logo

Cybersecurity ehk küberkaitse õppekava on Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli ühendõppekava, kus tudengid võtavad kursuseid mõlemast ülikoolist. Küberkaitse ja digitaalse ekspertiisi peaerialade õpe toimub valdavalt Tallinnas ning krüptograafia peaeriala õpe toimub valdavalt Tartus.

Õppekava eesmärk on anda laiapõhjalised teadmised infosüsteemide turvalisusest ning erialased oskused vastavalt valitud peaerialale. Eriala annab hea ettevalmistuse töötamiseks küberkaitse sektoris, kus edu aluseks on erinevate spetsialistide koostöö. Küberkaitse õppejõududel on reeglina erialane töökogemus era- või avalikus sektoris, hoides õppekava ajakohase ning reaalsetele vajadustele vastava.

Õppetöö toimub inglise keelesTegemist on rahvusvahelise õppekavaga, millel õppimine on Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide kodanikele tasuta.

Õppekava toetab IT Akadeemia. Eriala sai ellu kutsutud Euroopa Komisjoni projekti (2Centre Estonia) toel. 

With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union European Commission - Directorate-Home Affairs

Sisseastumine

Konkursi tingimused: kõrgharidus info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialal või kõrgharidus koos vähemalt 1-aastase infotehnoloogiaalase tööstaažiga

Kandideerimise nõuded: motivatsioonikiri, CV, test + vestlus

Õppekohti: 

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10+10

Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui katse mõlema osa tulemus on vähemalt 5 punkti

Peaerialad

Üldsuse huvi küberturbe valdkonna vastu kasvab kogu maailmas. Eesti on tuntud uuenduslike IT-lahenduste igapäevase laialdase kasutuselevõtu poolest. Oleme elektroonilise identiteeti ja e-hääletamise teerajaja ning innukalt kasutusele võtnud mobiiltehnoloogia, internetipanganduse ja e-valitsemise lahendused. Nii paljude digitaalsete lahenduste ja ulatusliku interneti kasutuse puhul on oluline tähelepanu pöörata ka turvalisusele. Valikainete hulgast valides on võimalik spetsialiseeruda ühele järgmistest aspektidest või nende kombinatsioonile

 • Organisatsioonilised aspektid - õigus, organisatsioon, psühholoogia, standardid jne. 
 • Tehnoloogilised aspektid - võrgud, ründe/kaitsetehnikad, krüptograafia.

TUTVU KÜBERKAITSE SUUNA ÕPPEKAVAGA

Digitaalne ekspertiis on kohtuekspertiisi haru, mis hõlmab digitaalsetes seadmetes leiduva materjali kogumist ja uurimist, sageli seoses arvutikuritegudega. See valdkond on muutumas kriitiliseks nii andmeturbe kui ka õiguskaitse seisukohast ning on seotud jälitustegevuse ja jälgimistõrje vahelise keeruka koostoimimisega.

TUTVU DIGITAALNE EKSPERTIISI SUUNA ÕPPEKAVAGA

Krüptograafia on tänapäeva omavahel ühendatud maailma toimimiseks hädavajalik, kuna see on vajalik privaatsuse, andmetervikluse jm. tagamiseks. Krüptograafiaspetsialistid peavad töötama välja uusi viise andmete turvaliseks hoidmiseks ning tagama, et olemasolevad lahendused oleksid endiselt piisavalt tugevad.

TUTVU KRÜPTOGRAAFIA SUUNA ÕPPEKAVAGA

Tulevik

Eestil on hea maine ja positsioon küberkaitse valdkonnas, sealhulgas turvaliste toodete ja teenuste arendamisel globaalsele turule: vaja on vaid ettevõtlikke inimesi! Samas on küberkaitse alal suur puudus kvalifitseeritud tööjõust.

Küberkaitse peaeriala lõpetaja on võimeline töötama ametikohtadel nagu infoturbejuht, turvaanalüütik, turvatestija, turvasuunitlusega tarkvaraarendaja, süsteemi- või võrguadministraator.

Digitaalse ekspertiisi peaeriala lõpetaja võimalikud ametipositsioonid on küberturbeintsidendi haldur, digitaalse ekspertiisi spetsialist või projekti- ehk tiimijuht.

Edasiõppimine doktorantuuris nelja-aastase õppekava alusel. Õppekava otsene jätkukava TalTechis on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IAQD). Doktoriõpinguid võib samuti jätkata mõnel muul lähedasel doktorikaval mõnes välisülikoolis.

Miks õppida just TalTechis?

 • Infotehnoloogia teaduskonna teadus- ja õppelaborid paiknevad kaasaegsetes ruumides ning on varustatud tänapäevaste arvutite, tarkvara, mõõteaparatuuri ja seadmetega, mis pakuvad üliõpilastele suurepäraseid tingimusi nii õppimiseks kui ka teaduslikuks uurimistööks. Suuremal osal õppeainetest on e-õppe tugi, võimaldades aine materjalidele veebipõhist ligipääsu ja sageli ka aine sooritamist e-õppe vormis.
   
 • Kõikidele IT erialade tudengitele pakuvad juba õpingute ajal häid praktika- ja töökohti paljud ettevõtted nii Eestist kui välismaalt, võimaldades saada hindamatu praktilise erialase kogemuse juba õpingute ajal.
   
 • Vahetusüliõpilasena on Sul võimalus õppida paljudes välisülikoolides ERASMUSe jt rahvusvaheliste lepingute raames.
   
 • TalTechi IT-teaduskonna mitmekesine õppekeskkond teeb ülikooliaja huvitavaks, annab hea IT-hariduse ja võimalused eneseteostuseks ning paneb aluse edukale karjäärile!

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele
ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:

 

Rain Ottis
rain.ottis@taltech.ee