Site logo

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Maapõueressursid, see on metallimaagid, ehitusmaavarad, maa-alune keskkond, millesse rajada tunneleid või hüdropumplaid, ning lisaks veel mõnedki maa-alused varad, mida me täna tarbime või tulevikus avastada võime. Ei ole kahtlust, et tegemist on tulevikuerialaga. Tehnoloogiate areng, sh taastuvenergeetika võidukäik, saab toimuda ainult siis, kui inimestel on piisvalt toormeid, et uusi tehnoloogiaid luua.

Maapõueressursside eriala õppima tulles saad teada, mida maakoor endas peidab, kuidas uusi maapõuerikkusi avastada, millised on parimad tehnoloogiad nende kaevandamiseks, kaevandatud alade taastamiseks ja keskkonnaohtude vältimiseks. Selles valdkonnas kohtuvad insenerimõte, tehnoloogia ning loodusteadused.

Eriala lõpetades võib sinust saada rakendusgeoloog või mäeinsener, keda oodatakse tööle kaevandusettevõtetesse, geoloogilise uuringu firmadesse, aga ka geoloogiateenistustesse ning ülikoolidesse nii Eestis kui ka mujal.

Sisseastumine

Konkursi tingimused:

Riigieksamid:

  1. lai matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTechi matemaatikakatse
  2. eesti keel / eesti keele kirjand või eesti keel teise keelena

Lävend:

Õppekoha saamiseks nõutav tulemus: kahe riigieksami summa vähemalt 100 punkti, matemaatika eksami tulemus vähemalt 50 punkti ning eesti keele oma vähemalt 45 punkti.

Eriala sisu

Kuidas uurida ressursse, mis paiknevad sügaval maapinnas? Milliseid toormeid vajame tulevikus ja kust neid leida? Kuidas projekteerida Tallinn-Helsingi tunnel? Kuidas muuta kaevandamine võimalikult efektiivseks ning tagada maavarade keskkonnahoidlik ja majanduslikult soodsaim kasutamine? Maapõu oma mitmekesisusega esitab pidevalt väljakutseid nii uurijaile kui inseneridele ning sinu kolmeaastane stuudium saab olema väga vaheldusrikas.

Geoloogia on üks rakenduslikumaid loodusteadusi ja mäendus kõige looduskesksem insenerieriala. Esimene uurib maapõue ehitust, selle omadusi ja ressursside paiknemist. Teine leiab parimad lahendused ja tehnoloogiad, mis võimaldavad maapõueressursid ühiskonnale kättesaadavaks teha. Loomulikult kuuluvad mõlema valdkonna juurde tipptasemel teadus ja innovatsioon.

Õpingute lahutamatu osa on välipraktikad looduses, vahetu töökogemus mäetööstuses või rakendusgeoloogia ettevõtetes ning praktikumid TalTechi maapõue ja mäenduse laborites. Kõik see annab sulle praktilised oskused ja sidemed tööandjatega juba õpingute käigus. Nii võid olla kindel, et leiad just sulle sobiva erialase töö või parima spetsialiseerumissuuna magistriõpinguteks.

Peamised õppeained

Lisaks Virumaal kaevandatavale põlevkivile peidab Eesti maapõu Euroopa suurimat fosforivaru, rääkimata turbast, lubjakivist, savist, liivast ja kruusast. Millised on aga maailma ja Eesti rauamaagivarud? Kus ja kuidas koondusid maakoores haruldased muldmetallid, milleta poleks meil kõrgtehnoloogilisi materjale ega elektroonikatööstust? Kuidas tekivad maapõues nafta ja gaas? Neist ja paljudest teistest teemadest saad ettekujutuse maavarade geoloogia kursuse raames.

Iga maavara jaoks tuleb leida sobiv kaevandamisviis ja õiged seadmed. Näiteks põlevkivi võib kaevandada nii karjääris kui kaevanduses, nii lõhketööde, ekskavaatori kui kombainiga. Milline viis on aga konkreetses kohas kõige otstarbekam? Selles õppeaines saadki selgeks erinevad kaevandamistehnoloogiad, kaeveõõned, mäemasinad ja tööprotsessid alates maavarade transpordist kuni töötlemise ning kaubastamiseni.

Kas sobib mulle?

Maapõueressursside eriala eeldab head analüüsivõimet, oskust vaadelda probleeme tervikuna ning soovi leida võimalikult efektiivseid lahendusi. Mäeinsenerina tööle asudes läheb vaja nii keskendumisvõimet, täpsust kui kohusetunnet.

Lisaks erialaste oskuste omandamisele on õppekavas kesksel kohal matemaatika, füüsika jt insenerile vajalikud ained. Kui arvad, et eriala on põnev, kuid reaalained tunduvad pisut hirmutavad, siis leiad abi tasanduskursustest. Erialaainete õppejõud on sulle lähedal ning kaasüliõpilased alati abivalmid. Mõistad peagi, et nii mõnigi esialgu abstraktsena tundunud kontseptsioon või valem on maapõue uurijate ja inseneride igapäevane praktiline tööriist.

Selle eriala suur pluss on ka ühiste välitööde, praktikate ja projektide käigus tekkiv meeskonnavaim!

Tulevik

Eriala tulevikuväljavaated

Eestis ootavad uurimist meie tulevikumaavarad, mis sisaldavad mitmeid tehnoloogiliselt kriitilisi metalle. Ka kohalik ehitussektor ootab jätkuvalt ehitusmaterjalide toormeid. Käivitunud on Rail Baltica ettevalmistustööd ning eeluuringud tehakse võimalikul Tallinn-Helsingi tunneli trassil. Pikkade traditsioonidega Eesti põlevkivitööstus on tegemas pööret toormete suurema väärindamise suunas. Kõik see eeldab häid maapõuealaseid teadmisi ning parimaid tehnoloogilisi lahendusi. Uusi mäenduse ja geoloogia spetsialiste vajavad nii Eesti mäendus, projekteerimis- ja ehitusettevõtted, omavalitsused kui ka riiklik geoloogiateenistus. Ka maailma tööjõuturul on maapõue spetsialistide oskused hinnatud, tagades sulle kõikjal konkurentsivõimelise palga.

Bakalaureuseõppe diplom ja erialane töökogemus lubavad sul taotleda kutsetunnistust. Vastutusrikkamate tööde teostamiseks vajaliku diplomeeritud mäeinseneri kutsetunnistuse saamiseks tuleb sul täiendavalt õppida kaevandamise tehnoloogiate ja projekteerimisega seotut. Seda saad teha TalTechi magistriõppeprogrammis.

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Eriala lõpetanuna võib sinust saada mäeinsener, kes juhib ja korraldab mäetöid: kaevandamise projekteerimist või kaevandusettevõtet. Rakendusgeoloogina otsid ja uurid maavarasid, modelleerid põhjavee liikumist või viid läbi üldgeoloogilisi uuringutöid. Geoloogia suunal magistriõppes ja hiljem doktorantuuris jätkamine annab sulle võimaluse koos TalTechi teadlastega osaleda rahvusvahelistes teadus- ja arendusprojektides

 

Suurimad tööandjad

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


620 3504
vastuvott@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata eriala sisu ja
karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:


Rutt Hints
588 45886
rutt.hints@taltech.ee

Tudeng

oskab ülikoolist ja erialast rääkida õpilase pilgu läbi:
 

Aleks Strazdin
aleks.strazdin@taltech.ee