Site logo

Majandusteaduskonna korrad ja juhendid

Nõuded üliõpilastöödele TalTech majandusteaduskonnas

  • Üliõpilastöö põhi Wordis, mis on vormistatud lähtuvalt majandusteaduskonna dekaani 8.augusti 2019 korraldusele 1-24/236 „Nõuded üliõpilastöödele TalTech majandusteaduskonnas“.
    Selgitus: Punase taustaga tähistatud elemendid on kohustuslikud vaid lõputöödele ning tuleks üliõpilasel täies mahus eemaldada põhja kasutamisel teist liiki üliõpilastööde vormistamiseks. Kollasel taustal olevate elementide tekst tuleks üliõpilasel asendada omapoolse tekstiga nagu ka kõik iksidega tähistatud tekstilõigud.

Lõputööde juhendamise, retsenseerimise ja kaitsmise kord TalTech majandusteaduskonnas

Majandusteaduskonna õppuri akadeemiliste tavade rikkumise ja vääritu käitumise menetlemise kord

Majandusteaduskonna praktika kord

Majandusteaduskonna täiendava vastuvõtu konkursitingimused

Täiendavale vastuvõtule kandideerimise avaldus

Taasimmatrikuleerimise avaldus