Site logo

TalTech majandusteaduskonna stipendium

Kuna COVID-19 olukorrast tingituna pole võimalik välja anda lillestipendiumit, siis otsustas majandusteaduskond sel aastal anda oma vahenditest välja kaks asendusstipendiumit hea õppeedukuse ja aktiivse eluhoiakuga majandusteaduskonna üliõpilastele, kes on panustanud TalTechi üliõpilasellu.

TalTech majandusteaduskonna bakalaureuseõppe stipendiumid on ette nähtud kuni kahele Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna bakalaureuseõppe vähemalt teisel kursusel õppivale edukale üliõpilasele. Stipendiumi suurus on 1000 eurot ning see makstakse välja ühekordse maksena.

TalTech majandusteaduskonna magistriõppe stipendium on ette nähtud ühele Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna magistriõppe vähemalt teisel kursusel õppivale edukale üliõpilasele. Stipendiumi suurus on 1500 eurot ning see makstakse välja ühekordse maksena.

STATUUDID

Kandideerimise info

Tingimused

  • TalTech majandusteaduskonna  kõrgharidusastme vähemalt teisel kursusel õppiv üliõpilane

  • immatrikuleeritud Tallinna Tehnikaülikooli ega viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel

  • hea õppeedukus

  • aktiivne eluhoiak ja panus üliõpilasellu

  • Kandideerimisperiood: 20.09.-25.10.2020

Esitatavad dokumendid

  • motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma vastavust esitatud eeldustele
  • curriculum vitae
  • õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist)
  • lae dokumendid üles siin