Site logo

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Mis on Euribor ja millest sõltub selle suurus? Miks paljud ettevõtted ei jõua viienda sünnipäevani? Kas mõistlikum on investeerida aktsiatesse, võlakirjadesse, fondidesse või soetada hoopis kinnisvara? Mõtesta sisuline majandus enda jaoks ja õpi rakenduslikku majandusteadust.

Sisseastumine

Konkursi tingimused:

Riigieksamid:

  1. lai matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTechi matemaatikakatse
  2. eesti keel / eesti keele kirjand või eesti keel teise keelena

Lävend:

Õppekoha saamiseks nõutav tulemus: matemaatika eksami tulemus vähemalt 65 punkti ning eesti keele oma vähemalt 55 punkti või eesti keel teise keelena vähemalt 60 punkti.

TalTechi kõige kõrgema sisseastumislävendiga õppekava - kui ületad lävendi, kasuta võimalust õppida koos parimatega!

Eriala sisu

Kaasaja majandusteadus on väga eluline, püüdes selgitada, mõõta ja ennustada majandusagentide (näiteks inimesed, ettevõtted, riigid) käitumist ning majandusnähtuste (näiteks hinnad, konkurents, heaolu) kujunemist.

Bakalaureuseastmel omandad laiapõhjalised teadmised majanduse toimimisest nii ettevõtte, riigi kui rahvusvahelisel tasandil. Lisaks teooriale moodustab ligi poole õppekavast praktiline õpe, mille raames lahendad ülesandeid, analüüsid rakenduslikke juhtumeid ning õpid kasutama analüüsimeetodeid arvutis. Paljudes ainetes tehakse grupitöid ja praktilisi kodutöid. Lisaks noortele ning kogenud õppejõududele annavad külalisloenguid mitmed valdkonna praktikud.

Kui oled baasteadmised omandanud, on sul võimalik jätkata õpinguid süvendatult majandusanalüüsi suunal. Sellel peaerialal õpid analüüsima Eesti ja maailmamajanduse probleeme ning välja pakkuma tarku lahendusi. Õpid tegema majandusanalüüse ja -prognoose, kasutades selleks ajakohaseid andmeanalüüsi, statistilisi ja ökonomeetrilisi meetodeid.

  • TalTech arendab rakendusliku majandusteaduse bakalaureuse- ja magistriõpet koos Põhjamaade juhtivate ülikoolide Helsingi Ülikooli, Stockholmi Ülikooli ja Rootsi Kuningliku Tehnoloogiainstituudiga programmi Nordplus Higher Education toetusel ning meil käivad loenguid pidamas mitmed välisülikoolide õppejõud. Õppekava arendamisse, õppetöösse ja praktikavõimaluste pakkumisse on tihedalt kaasatud suurte tööandjate esindajad pankadest, konsultatsioonifirmadest ja riigiasutustest.
  • Rakendusliku majandusteaduse õppekava on abiturientide hulgas väga hinnatud - 2017. aastal oli see TalTechi suurima sisseastumiskonkursiga kava ja üks populaarsemaid kogu ülikoolis 2018. a. Tudengite tagasiside meie õppeainetele on olnud rahulolev ning meie õppejõud ja õpikud on saanud mitmeid tunnustusi. Vähetähtis pole ka see, et rakendusliku majandusteaduse üliõpilased on olnud väga edukad erinevatele stipendiumidele ja auhindadele kandideerimisel. Paljud on käinud ka välismaa partnerülikoolides vahetusõpingutel. Tudengid on alati oodatud osalema majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi avatud seminaridel ning muudes tegemistes.

Peamised õppeained

See on väga oluline aine, kus õpid koostama praktilisi analüüse: ettevõtte tegevuse analüüs ja prognoosimine; ettevõtete tegevusest tulenevate makromajanduslike mõjude analüüs; makromajanduse analüüsi alused ja majandusnähtuste simulatsioonid. Õpid kõiki tulemusi esitama aruannete ja esitlustena. Harjutustunnid toimuvad arvutiklassides.

Finantsmudel seob ühtsesse süsteemi kõik üksteist mõjutavad valdkonnad: tulud ja kulud, varade soetamine, finantseerimine, maksetingimused, varude juhtimine jne. Mudeli abil saab ennustada probleemseid situatsioone, langetada kvaliteetseid otsuseid ja hoida kokku aega. Finantsmodelleerimise aines õpidki selliseid rahanduslikke mudeleid, analüüse ja prognoose koostama. Finantsmodelleerimine on ühtviisi vajalik nii uute projektide kavandamisel kui ka tegutseva ettevõtte juhtimisel. Seetõttu on õpitavad oskused hädavajalikud asumaks tööle finantsanalüütiku või -spetsialistina ettevõtetesse, pankadesse või konsultatsioonifirmadesse.

Omandad alusteadmised majandusnähtuste omavahelistest seostest nii mikro- kui makromajanduse tasandil. Saad teada, mis on ükskõiksuskõver, eelarvejoon, turu tasakaal ja teised majandusteaduse põhimõisteid. Hakkad laiemalt nägema majandusprobleemide põhjuseid ja seoseid. Uurid erinevaid teooriaid, leidmaks majanduse kitsaskohtadele lahendusi.

Õpid meetodeid, kuidas mõõta, analüüsida ning prognoosida majandusnäitajaid ja nendevahelisi seoseid. Harjutustunnid toimuvad arvutiklassides - võtad aluseks reaalsed andmed ja õpid kasutama spetsiaalseid arvutitarkvarasid.

Kas sobib mulle?

Majandusanalüütiku, finantsnõustaja või poliitikakujundaja töö sobib sulle, kui sind huvitab matemaatika, sulle meeldib leidlikult probleeme lahendada, mõtled loogiliselt, oled kiire otsustaja ning vastutustundlik.

Need ametid nõuavad valmidust end pidevalt täiendada, et hoida kõrget professionaalsust. Samuti pead oskama oma töö tulemusi veenvalt esitleda ja lahti rääkida - analüüsi tellinud klient peab ju aru saama, mida arvud näitavad. Samuti on tarvis vahel selgitada analüüsimeetodi õigustatust, mistõttu on hea suhtlus- ja esitlusoskus oluline. Nii õpinguteks kui erialaseks tööks on vajalik keskmisest parem inglise keele oskus.

Ole meie tegemistega kursis ka majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi kodulehe ning Facebook'i lehe vahendusel.

 

Tulevik

Eriala tulevikuväljavaated

Targad majandusotsused on edu pant nii üksikisiku, ettevõtte kui ka riigi tasandil. Otsustusprotsessid on majanduses muutunud üha enam andmetepõhiseks ning tuleb osata kasutada mahukaid andmeid, kaasaegseid analüüsimeetodeid ja IT-lahendusi. Seetõttu on nii täna kui tulevikus vaja majandusanalüütiku teadmiste ja oskustega inimesi, kes suudavad info ülekülluses toime tulla ning pakkuda tulevikku vaatavaid ja läbikaalutud lahendusi.

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Õppekava lõpetanuna võid suunduda tööle nii kodu- kui välismaistesse ettevõtetesse, pankadesse, konsultatsioonifirmadesse ning valitsussektori ja Euroopa Liidu asutustesse. Sul on võimalus alustada karjääri analüütiku, finantsspetsialisti või konsultandina. Töökogemuste lisandudes oled valmis nõustama ettevõtte tippjuhtkonda ning kõnelema poliitika- ja strateegiakujundajana või majanduseksperdina.  

Edukad vilistlased

Alvar Kangur - Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) majandusanalüütik

Kristjan Tamla - Swedbank Investeerimisfondide juht

Natalie Lubenets - Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraadi majandusekspert

Martti Randveer - Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juht

Teet Tender - maailma ühe suurema konsultatsioonifirma PwC Baltikumi nõustamisteenuste juht

Võimalused töötamiseks väljaspool Eestit


Nii Eesti kui rahvusvahelisel tööturul on nõudlus spetsialistide järele, kes valdavad kaasaegseid analüüsimeetodeid, on võimelised erinevaid hüpoteese ja stsenaariume püsitama ning usaldusväärseid lahendusi pakkuma. TalTechist saadud teadmised on universaalsed ning leiad soovi korral põnevaid väljakutseid ka välismaal.

 

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


620 3504
vastuvott@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata eriala sisu ja
karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:

Helery Tasane
620 4072
helery.tasane@taltech.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:

 

Tiina Parve
620 2647
tiina.parve@taltech.ee