Site logo

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Materjalid ümbritsevad meid igapäevaselt kõikjal ning need on elukeskkonna lahutamatu osa. Tekstiilmaterjalid annavad meile igapäevase kehakatte ja pakuvad kaitset rasketes keskkonnatingimustes ning tööoludes. Puidust saame ehitada mugava eluruumi, selle sisustuse ja paljud tarbeesemed. Plastid ja muud polümeermaterjalid pole nende õigel kasutamisel keskkonnaprobleem vaid on loonud uue standardi ehituses, põllumajanduses, meditsiinis, hügieenis ning transpordis. Funktsionaalsed- ja elektronmaterjalid muudavad energia kogumise ja salvestamise efektiivsemaks ning võivad meid päästa globaalsest soojenemisest. Metallid, keraamika ja komposiitmaterjalid on muutnud tarvikud vastupidavamaks ning töövahendid tootlikumaks.

Peaaegu pool Eesti töötlevast tööstusest on seotud nimetatud materjalidest toodete valmistamisega. Materjalitehnoloogia bakalaureuseõpe valmistab ette spetsialiste ja tehnolooge, aga ka järelkasvu teadlaskonnale läbi jätkuvate õpingute magistri- ja doktoritasemel.

Lisaks materjaliõpetuse ja -tehnoloogia põhiteadmistele saad vastused küsimustele:

 • kuidas toota ja töödelda materjale keskkonnakahjudeta?
 • kuidas muuta mineraalsed ja orgaanilised jäätmed kasulikuks materjaliks?
 • kuidas asendada fossiilsetel maavaradel põhinevad plastid bioplastidega?
 • kuidas veelgi enam kodumaist puitu väärindada ehitus- ja sisistusmaterjalidena?
 • kuidas aitavad materjalid keskkonnasõbralikult energiat koguda ja talletada?
 • kuidas „targad“ materjalid meid toetavad ja kaitsevad?

Sisseastumine

Konkursi tingimused:

Riigieksamid:

 1. lai matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTechi matemaatikakatse
 2. eesti keel / eesti keele kirjand või eesti keel teise keelena

Lävend:

Õppekoht on garanteeritud, kui täidad järgnevad tingimused: kahe riigieksami summa vähemalt 100 punkti, matemaatika eksami tulemus vähemalt 50 punkti ning eesti keele oma vähemalt 45 punkti.

Eriala sisu

Kolmeaastase õppe vältel saad ülevaate kaasaegse elukeskkonna põhilistest materjalidest (puit, plastid, tekstiil, metalsed materjalid, funktsionaalsed materjalid, komposiidid, mineraalid) ja nende tehnoloogiatest. Omandad teadmised, kuidas neid materjale 21. sajandil rakendada, millised on nende valmistamise ja töötlemise võtted ning millisel viisil neid materjale keskkonda säästvalt kasutada. Lisaks annab õppekava ka ettevalmistuse tootearendusprojektide läbiviimiseks, tootmise kavandamiseks ja keskkonnaprobleemide ennetamiseks.

Õpe on projektipõhine, mis võimaldab sul omandatud teadmisi õppeainete üleselt rakendada ja kinnistada. Suur osa õppest on praktiline, et saaksid teoorias õpitut kohe ka päriselus järgi proovida. Näiteks disainid toote läbi erinevate õppeainete, valmistad arvutipõhiselt selle tööjoonised ja lõpuks teed prototüübi tehnoloogialaboris või partnerettevõttes valmis. Praktika, materjalitehnoloogia projekti ja lõputöö sooritamine ettevõtluse baasil on hea võimalus omada kohe peale lõpetamist kindlat erialast töökohta.

Õppekava muudab eriti kasulikuks ja ainulaadseks see, et ei keskenduta ainult ühele materjalide klassile, vaid käsitletakse olulisemate elukeskkonna materjalide laia valdkonda. Kui baasteadmised on omandatud, saad ise valida, millistele materjalidele tehnoloogia valdkonnale soovid rohkem keskenduda. Sellised mitmekülgsed teadmised ja oskused võimaldavad erinevaid materjale nutikalt kombineerida ning luua täiesti uudsete omadustega tooteid.

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Tutvu materjalitehnoloogia õppekavaga!

Miks õppida just TalTechis?

TalTech on ainus Eesti kõrgkool, kus on võimalik olulisemaid elukeskkonna materjale ja nende töötlemise tehnoloogiaid terviklikult tundma õppida. Lisaks antakse praktilised teadmised valdkondades, mis on tuleviku ettevõtluses hädavajalikud: disain ja tootearendus, mehhatroonika, materjalide keskkonnamõjud, säästev tootmine ja taaskasutus.

Kas sobib mulle?

Kas sul on huvi tehnika ja loodusteaduste vastu? Matemaatika, füüsika ja keemia on kolm vaala, millele materjaliteadus toetub. Samas ei ole eriala eesmärgiks koolitada kõrgtasemel matemaatika, keemia või füüsika teoreetikuid vaid spetsialiste, kes neid teadmisi oma igapäevatöös rakendada oskavad. Tänapäevane toodete projekteerimine ning tootmisprotsesside läbiviimine eeldab ka infotehnoloogia ja mehhatroonika teadmiste olemasolu.

Kas sind huvitab meid ümbritsev elukeskkond ja võimalus seda paremaks teha? Õppekava annab teadmised meid ümbritsevate materjalide olemusest, nende valmistamise ja kasutamise võimalustest. Samuti saad teadlikuks materjalide keskkonnamõjudest ning oskad materjalide tootmist ja kasutust keskkonda säästvalt korraldada.

Kas sind huvitab välja mõelda uusi asju, mis võiksid jõuda ka reaalsete toodeteni? Laiapõhjaline ülevaade materjalidest ja tootmise/töötlemise tehnoloogiatest annab oskused nende kombineerimiseks uudseteks toodeteks. Projektipõhine õpe koos tootearenduse ja tootmise juhtimise alustega loovad suurepärased eeldused jõuda ideest rakenduseni.

Kui soovid elukeskkonna materjalide erialast rohkem teada ning järele proovida tudengi argipäeva, tule meile aastaringselt tudengivarjuks!

Vaata ka meie Facebooki lehekülge

Tulevik

Eriala tulevikuväljavaated


Lisaks sellele, et pakkuda harjumuspäraseid tooteid, on tuleviku spetsialistide ja materjaliteadlaste ees kaks suurt väljakutset.

 • Kuidas tagada materjalide keskkonnasäästlik tootmine, kasutus ja taaskasutus olukorras, kus probleemid süvenevad ja taastumatud maavarad vähenevad? Materjalid ja neist valmistatud tooted on meie elu lahutamatu osa. Siiski ei saa materjalide valmistamiseks vajaliku tooraine kasutamine praeguses ülikiires tempos enam pikalt jätkuda.

 • Kuidas valmistada erinevaid kaasaegseid materjale ja tehnoloogilisi võimalusi kombineerides uusi nutikaid ning kõrgema lisandväärtusega tooteid? Väikeriigina ei saa me võistelda masstootjate ega masstoodanguga. Seega on meie tööstuse väljakutseks eriliste omadustega innovaatilised tooted.

Näiteid nutikatest toodetest ja tootmisest on mitmeid. Rõivaese tehakse vastavalt kliendi soovidele valmis tema keha skaneerimisest saadud 3D-kujutise põhjal. Mööbel konstrueeritakse arvutis kolmemõõtmelisena valmis ning vastavalt sellele lõikab spetsiaalne masin detailid puitplaadist välja. Nutikus väljendub ka materjalide taaskasutuses: kanga ülejäägid purustatakse, töödeldakse ümber ja müüakse heliisolatsiooniks. Plastikpudelid saab jahvatada helvesteks, millest tehakse polüesterkangast, mida omakorda kasutatakse fliiside või jopede valmistamiseks.

Kas tulevikus võiks meil olla kangas, millest tehtud riided talletaksid energiat? Või hoopis nuti-diivan, mis teavitaks tugitoolisportlast liikumisvajadusest? Selliste toodete ja tehnoloogiate kasutuselevõtuks on vaja laia silmaringiga materjaliteadlasi ja tehnolooge, keda materjalitehnoloogia õppekava just ette valmistab.

Kes saab sinust pärast lõpetamist?


Õppekava eduka läbimise järel ei tule sul karjäärivõimalustest puudust. Potentsiaalne tööturg hõlmab ligikaudu poole Eesti töötlevast tööstusest ning igal aastal oodatakse tööle üle 150 uue tootearenduse spetsialisti, tehnoloogi, projektijuti või kvaliteediinseneri.

 • Tootearenduse spetsialist mõtleb välja uusi tooteid, otsustab, millest need koosnevad, kui palju on vaja toorainet ning milliseks kujuneb omahind.
 • Tehnoloog oskab tooteid konstrueerida ning tunneb tootmisprotsessi.
 • Projektijuht viib läbi toote- või tehnoloogiaarendusprojekte.
 • Kvaliteedispetsialist ülesanne on materjale kontrollida ja hinnata, kas valminud toode vastab täpselt sellele, mis oli kliendi soov.

Eriala läbinuna on sul head eeldused alustamaks ka oma ettevõttega. TalTechi vilistlaste loodud on näiteks moefirma Marimo Fashion ja lõigete konstrueerimise firma Tegade.

Edukad vilistlased

Mariliis Soobard - Marimo Fashion OÜ loovjuht ja disainer

Erki Laur - AS Standard peakonstruktor

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


620 3504
vastuvott@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata eriala sisu ja
karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:


Tiia Plamus
620 2904
tiia.plamus@taltech.ee

 

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:

 


Raili Klesment
620 2796
raili.klesment@taltech.ee