Site logo

Täna on Eesti energeetika liialt ühekülgne, tuginedes valdavalt põlevkivienergeetikale. Energeetika peamine eesmärk ei ole aga toota rohkem, vaid tarbida efektiivsemalt. Nii Eesti kui Euroopa majanduse areng nõuab oluliselt laiemat energeetika ja sellega kaasnevate protsesside analüüsi ning mõistmist ja seda see õppekava pakubki.

Õppekaval on kaks peamist eesmärki: koolitame insenere, kes suudavad lahendada energia tootmise, transpordi, säilitamise ja kasutamisega seotud probleeme, ning valmistame ette teadlasi, kes suudavad luua ja rakendada uusi materjale jätkusuutliku energeetika arengu tagamiseks.

Õppekava rõhuasetus on jätkusuutliku energeetika materjalidel. Eesmärgiks on õppida tundma materjale, mis on valmistatud konkreetsete omadustega reageerimaks ümbritseva keskkonna muutustele ning kajastades neid muutusi elektriliste, magnetiliste või muude füüsikaliste ja keemiliste omaduste kaudu.

Samas annab õppekava võimaluse üldisemaks käsitluseks, energeetikas toimuvate protsesside analüüsimiseks ja planeerimiseks. Selline integreeritud lähenemine on uudne ja laiendab oluliselt lõpetajate võimalusi ja konkurentsivõimet tööturul.

Tartu Ülikooli kompetentsi baasil käsitleme ka vesinikuenergeetika kasutamise võimalusi ning energia salvestamist superkondensaatoritega. Samas õpetatakse üliõpilasi kriitiliselt hindama praegu kasutusel olevaid fossiilseid energiatehnoloogiad, nagu näiteks energia tootmine põlevkivist.

Õppetöö toimub inglise keeles. Tegemist on rahvusvahelise õppekavaga, millel õppimine on Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide kodanikele tasuta.

Materjalid ja protsessid jätkusuutlikus energeetikas on TalTechi ja Tartu Ülikooli ühisõppekava. Õppetöö toimub esimesel ja kolmandal semestril Tallinna Tehnikaülikoolis, teisel semestril Tartu Ülikoolis.

Sisseastumine

Konkursi tingimused: bakalaureusekraad loodus- või tehnikateadustes

Kandideerimise nõuded: essee

Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10

Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui essee tulemus on vähemalt 5 punkti

Peaerialad

Spetsialiseerudes õpid kirjeldama ja identifitseerima erinevaid funktsionaalseid materjale ning tooma välja nende spetsiifilisi omadusi, pidades silmas võimalikku kasutamist päikeseenergeetikas, elektroonikas ja keskkonnatehnikas.

Spetsialiseerudes õpid säästlikult, jätkusuutlikult ja terviklikult analüüsima ja lahendama probleeme, mis on seotud energia tootmise, transpordi, säilitamise ja kasutamisega, saad oskused luua ja optimeerida erinevaid energeetikasüsteeme ning koordineerida paremini nii energia tarbijate kui ka loojate vajadusi.

Tulevik

Energeetika ja kaevandamine on kiiresti arenev, kõrge lisandväärtusega, innovaatiline ning riigi ja majanduse toimimiseks väga oluline valdkond. Sektoris kasvab vajadus inseneride ja tehnikute järele, samas lihttöötajate arv väheneb; kasvab hõive taastuvenergeetikas, tarkade võrkude ehituses ja hoolduses ning energiasäästlike hoonete ehitamisega seotud elektripaigalduses.

Antud õppekava on avanud ja avab ka paljudes teistes kõrgtehnoloogilistes materjalide tehnoloogia valdkondades täiendavaid võimalusi vajalike investeeringute toomiseks Eestisse.

Õppekava lõpetanud spetsialistid moodustavad täna kõrgtehnoloogilise ettevõtte Crystalsol OÜ töötajaskonna tuumiku. Crystalsol toodab Eestis TalTechis väljatöötatud tehnoloogia alusel päikespaneele. Pärast õpingute lõpetamist on Eestisse tööle jäänud ka mujalt Euroopa riikidest siia õppima tulnud spetsialistid (näiteks ABB AS, Crystalsol OÜ, Eesti Energia AS).

Miks õppida just TalTechis?

  • Põhjamaades teist sellist õppekava ei ole: sarnased rahvusvahelised magistriõppekavad on Aalto Ülikoolis ja Chalmersi Ülikoolis, kuid siinne on sisult laiem ja mitmekülgsem, ühendades üldisema käsitluse konkreetse praktilise väljundiga.
  • Päikeseenergeetika materjalide valdkonnas on TalTechis maailmatasemel kompetents ja ka väljund alustava ettevõtte Crystalsol OÜ näol.

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:


Sergei Bereznev
620 2821
sergei.bereznev@taltech.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:


Raili Klesment
620 2796
raili.klesment@taltech.ee