Site logo

Välisriikide stipendiumid

Vastavalt Sihtasutuse Archimedes ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel sõlmitud kokkulepetele korraldab SA Archimedes Eesti riigi poolt välisriikidega sõlmitud üliõpilas- ja teadlasvahetust sisaldavate koostöölepingute rakendamist. Samuti vahendab SA Archimedes informatsiooni erinevate välisriikide poolt ühepoolselt pakutavate õppimis- ja stipendiumivõimaluste kohta.

Välisriikide stipendiumide kontaktisikuks SA-s Archimedes on Liis Uulman (liis.uulmann@archimedes.ee, tel. 699 9395).

Täpsem info stipendiumide kohta asub Archimedese kodulehel.