Site logo
Noore Inseneri Programm

NIP – Hüppelaud tuleviku tegijale!

Noore Inseneri Programmi tutvustus

TalTech Mektory Tehnoloogiakool koostöös Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) inseneriteaduskonnaga viib läbi Noore Inseneri Programmi ehk NIPi, mille eesmärgiks on tutvustada põhikooli lõpuklasside ja gümnaasiumiõpilastele insenerialasid.

NIP annab tehnika- ja tehnoloogiavaldkonnast rohkem huvitatud noortele võimaluse TalTechi teadlaste, õppejõudude ja magistrantide käe all täiendada oma teadmisi inseneeriast.

 • NIP on koolitusprogramm, mille aluseks on põhikooli III astme ja gümnaasiumi füüsika ja matemaatika ainekavad sidustatult TalTech inseneriteaduskonna valitud õppekavadega.
 • Programm koosneb kahest osast, kus mõlemas on 7 moodulit ehk õppepäeva.
 • Programmi õppepäevad toimuvad laupäeviti, et võimaldada osalemist ka õpilastel, kes elavad väljaspool Tallinna ja Harjumaad.
 • Ühe õppepäeva pikkus on 6 tundi, sisaldab ka lõunapausi.
 • Osaleda saab kogu programmis või üksikutes moodulites. 
 • Programm viiakse läbi eesti keeles, vajadusel saavad osalejad juhendajatelt  tuge kas vene või inglise keeles. 
 • NIP-is on oodatud osalema 9.–12. klasside õpilased.
 • Lisaks TalTechis kohapeal läbiviidavale teoreetilisele õppele ning praktilisele tegevusele laborites ja õppeklassides korraldatakse erinevate teemade raames väljasõite ettevõtetesse. Samuti kasutatakse õuesõppe võimalusi.

Noore Inseneri Programm-1

Teemad

 1. Ehitus
  Osalejad saavad ülevaate ehitusinseneri igapäevatööst. Käsitluse alla tulevad erinevatel põhjustel erilisemat tähelepanu pälvinud rajatised nii Eestis kui välismaal. Praktilisi kogemusi saavad osalejad ehitusmaterjalide laboris, kus õpitakse tundma erinevate ehitusmaterjalide omadusi. Laboris valmistatakse ise betooni. Lisaks on õppepäevale planeeritud ka ühe ehitusobjekti külastus.
 2. Vesi
  Õppepäeval osalejad saavad teada, millest sõltub vee kvaliteet ja milliste näitajatega seda mõõdetakse. Esimene osa päevast toimub väljasõiduna veekogu ääres, kus akustilise mõõteseadme abil teostatakse vooluhulga mõõtmisi ja määratakse sensoritega vee kvaliteedinäitajaid.  Teine osa õppepäevast veedetakse laboris, kus õpitakse tundma erinevaid mõõteseadmeid ning viiakse läbi rida praktilisi katseid. 
 3. Robootika
  Õppepäeval tutvuvad osalejad erinevate robootiliste süsteemidega, samuti mikrokontrolleri omaduste, funktsionaalsuste ja rakendamisvõimalustega. Päeva käigus tutvustatakse osalejatele mikrokontrolleri riistvara, programmeerimiskeeli ja programmeerimise võtteid. Praktilises pooles koostatakse ise programme ning ehitatakse valmis reaalne robot. Lisaks külastatakse TalTech instituutide laboreid (nt tööstusrobotite ja paindtootmissüsteemi labor) ning tutvutakse põnevate robootika projektidega (sh isejuhtiv sõiduk jt).
 4. Teed ja sillad
  Teede projekteerimise ja liikluse modelleerimise teema teoreetilisi teadmisi üksikute tee-elementide kavandamisest proovitakse rakendada praktiliste probleemide  (nt kergliiklustee kavandamine või foorristmiku taktijaotuse projekteerimine) lahendamiseks arvutiprogrammi Civil3D abil. Sildade ehitamise põhimõtteid rakendatakse reaalse paberist mudeli ehitamisel. Kõikide meeskondade sildade mudelitele tehase koormusproov ja antakse tagasisidet selle kohta, millised on silla nõrgad kohad ja kuidas neid parandada saaks.
 5. Elektromehaanika
  Õppepäeval osalejad õpivad tundma voolu, pinge, nurkkiiruse, pöördemomendi ja võimsuse mõisteid. Päeva praktilises pooles saavad osalejad praktikasse rakendada koolifüüsikast pärinevaid teadmisi. Üheskoos leitakse vastused küsimustele, kuidas ühendada toiteallikas elektrimootoriga ja kuidas võetakse kasutusele elektrigeneraatoreid või pannakse hoopis kokku väike elektriauto või droon. 
 6. Virtuaalreaalsus
  Kui virtuaalreaalsusega on enamus noori kokku puutunud arvutimänge mängides, siis sellel õppepäeval saab selgeks, mida tähendavad lühendid VR, AR, MR ja XR ning kuidas on need keskkonnad seotud kaasaegse inseneeria ning innovaatilise tehnoloogia ja tootmisprotsessidega. 
  Osalejad loovad Unity3D keskkonnas oma arvutimängu ja külastavad nii Tööstuse virtuaal- ja liitreaalsuse laborit kui ka TalTech Mektory XR keskust.
 7. Tootearendus
  Õppepäeval osalejad saavad vahetult näha nii tootearenduse protsessi teoreetilist kui praktilist poolt. Osalejatele tutvustatakse tootearenduses väga levinud meetodit sellest, kuidas oma tegevust võimalikult väikese riskiga alustada. Selleks võetakse eeskujuks mõni toode, mis tekitab ostuhuvi, kuid mida soovitud kujul saada ei ole. Sellises situatsioonis on lahenduseks see ise valmistada. Eeskujuks võivad olla analoogne toode, joonised, kellegi seletused või lihtsalt pilt analoogsest tootest.

Sihtrühm: 9.–12. klassi õpilased
Millal: 19.09–31.10.2020 
Kus: TalTech peamajas (Ehitajate tee 5) ja Mektorys (Raja 15, Tallinn)
Grupi suurus: 20 inimest
Hind: tasuta

NB! Kui soovid osaleda mõnel üksikul õppepäeval, saada palun oma sooviavaldus meilile riina.arvisto@taltech.ee 

Noore Inseneri Programmis osalemine on tasuta ning seda toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Soovid osaleda programmis?

NIP

Noore Inseneri Programm-2

Rohkem infot oktoobris!

Tagasiside osalejatelt

 • “Panin programmis end proovile väga erinevates valdkondades – see avardas mu silmaringi!”
 • “Mul oli võimalus rakendada reaalselt koolis õpitud teadmisi.”
 • “Isegi kui arvad, et käesolev teema sind ei huvita, siis tule ikka, kuna alati on midagi, mis võib huvi pakkuda.”
 • “Sain teada väga palju uusi asju, mida koolis pole õpetatud.”
 • “NIP aitas otsustada, mis eriala ma tulevikus TalTechi õppima tulen.”