Site logo

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

"Universaaljuristide" aeg, kes oskavad jagada üldist nõu mitmes erinevas küsimuses, on möödas. Edueelise annab ühele valdkonnale keskendumine ning selle põhjalik tundmaõppimine.

Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudis saab bakalaureuseõppes spetsialiseeruda EL ja rahvusvahelisele õigusele ning rahvusvahelistele suhetele. Sul on võimalik võtta erinevaid valik- ja vabaaineid ka teistest õppekavadest, mille abil end ette valmistada juba magistritasemel spetsialiseerumiseks. Uuri lähemalt, mida meie õigusteaduse erialal sulle pakkuda on!

Sisseastumine

Konkursi tingimused:

Riigieksamid:

  1. lai matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTechi matemaatikakatse
  2. eesti keel / eesti keele kirjand või eesti keel teise keelena

Lävend:

Õppekoha saamiseks nõutav tulemus: matemaatika eksami tulemus vähemalt 55 punkti ning eesti keele oma vähemalt 55 punkti või eesti keel teise keelena vähemalt 60 punkti. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Eriala sisu

Tallinna Tehnikaülikool koolitab uue põlvkonna juriste, kes tunnevad Euroopa õigusruumi tavasid ja praktikatJuba bakalaureusetasemel saad valida Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õiguse ning rahvusvaheliste suhete süvendatud õppesuundade vahel. 

Saad põhiteadmised õiguse peamistest valdkondadest Euroopa kultuuriruumi ja Euroopa Liidu kontekstis. Õpid tundma Euroopa ja angloameerika õigussüsteemide eripärasid ning omavahelist suhestumist.

Omandad piiriüleste suhete mõistmiseks vajalikud algteadmised poliitikast ja rahvusvahelisest suhtlusest ning olulisemate rahvusvaheliste organisatsioonide toimimisest. Oluliseks osaks on ka õigusalaste põhiteadmiste õppimine.

Õpe on paindlik, kuna saad õppima asuda:

  • päevases õppes;
  • avatud õppes;
  • eksternõppes.

Õppevormi ja –koormust saad õppimise ajal vajadusel ka muuta.

Peamised õppeained

Miks õppida just TalTechis?

  1. Õiguse instituudi õpe põhineb laial valdkondlikul teadmusel, kuid keskendume eelkõige just Euroopa õigusele ja tehnoloogiaõigusele. Meie tehnoloogiaõigus on Eestis ainulaadne ning sellele valdkonnale magistritasemel spetsialiseerumine on tulevikku silmas pidades väga perspektiivikas.
     
  2. TalTechis on õigusteaduse õpetamisse kaasatud tunnustatud praktikud, kohtunikud ja rahvusvaheliste organisatsioonide tippspetsialistid. Korraldatakse õppereise erinevate riikide advokatuuridesse, tublimad tudengid saavad osaleda rahvusvahelistel harjutuskohtuvõistlustel.

Kas sobib mulle?

Õigusalane ning rahvusvaheliste suhetega seotud töö nõuab inimeselt eelkõige kõrget eetikatunnetust ning ausust, samuti korrektsust ning punktuaalset täpsust.

Head juristi, õigusnõunikku või diplomaati iseloomustavad kindlasti otsustus- ja analüüsivõime, kiire loogiline mõtlemine ning hea kirjalik ja suuline väljendusoskus. Oma seisukohti tuleb osata esitada argumenteeritult ning vajalik on ka erinevate läbirääkimistehnikate oskus.

Tulevik

Eriala tulevikuväljavaated

Globaliseerunud maailm eeldab juristidelt teiste riikide õiguste tundmist ja oskust leida parim viis ülepiiriliste vaidluste lahendamiseks. Võib julgelt väita, et jurist, kes soovib olla täna edukas, peab igal juhul tundma rahvusvahelist õigust.

Samuti kasvab nõudlus tehnoloogiaõigusele spetsialiseerunud juristide järele. Digi- ja tehnoloogiamaailm areneb suure kiirusega ning infotehnoloogia ja intellektuaalomandi valdkondade reguleerimine muutub üha tähtsamaks. Rahvusvahelise õiguse tundmine annab aga tugeva aluse tehnoloogiaõiguse õppimiseks.

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Bakalaureusekraadi saanuna oled omandanud olulisemad õigusalased baasteadmised. Need lubavad sul alustada tööd näiteks mõnes rahvusvahelises organisatsioonis või EL institutsioonis, riigiasutuses või kohaliku omavalitsuse asutuses ametnikuna, samuti (rahvusvahelistes) äriühingutes ja advokaadibüroodes juristina. Rahvusvaheliste suhete erialal oled lisaks õigusalastele baasteadmistele omandanud ka oskused hinnata rahvusvaheliste suhete mõju tänasele ühiskonnale. See annab hea aluse töötamiseks mõnel diplomaatiaga seotud positsioonil, riigiametis Euroopa Liidu ja välissuhete koordinaatorina või rahvusvahelises ettevõtluses.

Bakalaureusekraadi omanikuna sa veel siiski teatud juriidilisi otsuseid teha ei saa. Seetõttu soovitame jätkata õpinguid magistrantuuris, sest see tagab sulle kõrgema tööalase kvalifikatsiooni ning laiemad ja huvitavamad töövõimalused. Magistrikraadiga võid töötada näiteks advokaadi, prokuröri või kohtunikuna, olla diplomaat või välissuhete koordinaator Eesti ametiasutuses või rahvusvahelises ettevõtluses. Magistriõppes saad juba spetsialiseeruda tehnoloogiaõigusele või Euroopa Liidu ja rahvusvahelisele õigusele.

Suurimad tööandjad

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


620 3504
vastuvott@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata eriala sisu ja
karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:
 

Kristi Joamets
620 2422
kristi.joamets@taltech.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:


Liisa Margit Paats
620 3947
liisa.paats@taltech.ee