Site logo

Tallinna Tehnikaülikooli õigusteaduse magistriõppe eesmärgiks on koolitada uue põlvkonna juriste, kes tunnevad Eesti ja Euroopa õigusruumi tavasid ja praktikat. Me anname laialdased teadmised ühiskonna toimimisest ning õiguse ja õigluse küsimustest, arendame ühiskonna süstemaatilist tundmist, analüütilist mõtlemist ja argumentatsioonivõimet.

Õppima asudes saad süvendatud teadmised sellest, missugune on õigusteaduse metodoloogia ja eetiline tehnoloogia. Samuti saad põhjaliku koolituse Euroopa Liidu konstitutsioonilisest õigusest, rahvusvahelisest avalikust õigusest ning rahvusvahelisest eraõigusest.

Oleme õppetöösse kaasanud kohtunikkerahvusvaheliste organisatsioonide tippspetsialiste ja teisi praktikuid, kes aitavad oma kogemustega teooriat paremini mõista.

Õppetöö toimub inglise keeles. Õppekaval on 2 sihtstipendiumiga õppekohta. See tähendab, et kui muidu on ingliskeelsel kaval õppimine tasuline, siis sihtstipendium katab õppemaksu nominaalajal nominaalkoormusega õppimise korral. Sihtstipendiumid määratakse vastuvõtu pingerea alusel.

Õpe on paindlik, kuna saad õppima asuda:

  • päevases (statsionaarses) õppes;
  • avatud õppes;
  • eksternõppes.

Oluline info

Õppekava

Õppe tase: Magistriõpe

Õppe kestus: 2 aastat

Teaduskond: Majandusteaduskond

Õppekava: 120 EAP (vaata õppekava)

Edasiõpe: Doktoriõpe

Õppekorraldus

Keel ja vorm: inglise keel, päevaõpe

Koormus: tasuline õppekava, sihtstipendiumiga õppekohal on nominaalkoormusega õpe tasuta (30 EAP semestris)

Vastuvõtt: 1. dets - 7. juuli (12.00) avalduste esitamine SAISis, 25. juuni - 7. juuli (12.00) avalduste esitamine kohapeal

Tingimused: TalTechi sisseastumistingimused

Sisseastumine

Konkursi tingimused: kõrgharidus, sh vähemalt 36 EAP ulatuses õigusalaseid aineid

Kandideerimise nõuded: motivatsioonikiri, CV, vestlus

Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt, õppekaval on 2 sihtstipendiumiga õppekohta

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10

Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui koondtulemus on vähemalt 5 punkti

Peaerialad

Lisaks Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õiguse ainetele saad valida erikursusi vastavalt oma huvidele. Lõpetanuna on sul suurepärased võimalused, et leida endale töö Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õiguse teadmisi nõudvatel ametikohatadel nii Eestis kui välismaal. Õpe toimub inglise keeles ning päevases õppevormis.

Keskendume järgmistele teemadele: EL välissuhete õigus ja poliitika, Euroopa Liidu õiguse rakendamise meetodid ja praktika, EL vabadusel, turvalisusel ja õiglusel rajanev ala, Euroopa Liidu siseturu ja konkurentsiõiguse kaasuste analüüs, rahvusvaheline äriõigus, võrdlev perekonna- ja pärimisõigus, maksuõigus, küberkaitse ja õigus, valitud aktuaalseid teemasid Euroopa liidu isikuandmete kaitse õigusest, E-valitsuse õiguslikud aspektid, intellektuaalomandi õiguse eriseminar, internetis toimijate õigused, kohustused ja vastutus.

TUTVU EUROOPA LIIDU JA RAHVUSVAHELISE ÕIGUSE SUUNA ÕPPEKAVAGA

Arvestades tehnoloogiavaldkonna ülikiiret arengut ning sellega seonduvaid juriidilisi aspekte, on tegemist vägagi perspektiivika erialaga.

Saad põhjalikud teadmised IT õiguse ja intellektuaalomandi valdkondades. Mida see tähendab? Õppekava sisaldab näiteks kursuseid digitaalsete tõendite kohta, võtame luubi alla küberkaitseõiguse, e-riigi regulatsioonid, IT toodete, arvutiprogrammide ja andmebaaside õiguskaitse, biotehnoloogia jpm.. Seda eriala õppides on sul võimalik osaleda ka idufirma loomise kursusel koos IT teaduskonna tudengitega!

TUTVU TEHNOLOOGIAÕIGUSE SUUNA ÕPPEKAVAGA

Partnerülikoolid

Stuudiumi ajal on sul võimalik end täiendada vahetusüliõpilasena meie partnerülikoolides näiteks Hollandis, Itaalias või Šveitsis.

Miks õppida just TalTechis?

Õppekavale on võimalik õppima asuda kõigil kõrgharidusega isikutel, kes on 36 EAP ulatusel läbinud õiguse aineid järgmiste ainete seast:

  • EL õigus
  • riigiõigus
  • haldusõigus
  • tsiviilõigus
  • võlaõigus
  • karistusõigus
  • asjaõigus

Eeldusainete nimetused võivad õppeprogrammide lõikes varieeruda. Eeldusaineid on võimalik läbida TalTechi Avatud Ülikoolis vastavalt TalTechis õpetatavatele ainetele. Kõikide küsimuste korral ja õppima asumise soovi registreerimiseks pöörduge õppekonsultant Liisa Margit Paatsi (liisa.paats@taltech.ee) poole.

 

Tartu Ülikooli õigusteaduse bakalaureuseõppe õppekava lõpetajatel on võimalik otse kandideerida magistriõppe kavale.

 

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele
ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:

 

Kristi Joamets
620 2422
kristi.joamets@taltech.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:
 

Liisa Margit Paats
620 3947
liisa.paats@taltech.ee