Site logo

Tallinna Tehnikaülikooli olümpiaadikool tegeleb olümpiaadide ja võistluste korraldamisega tehnikaülikoolis.

Riigieksamiteks ja sisseastumiskatseteks valmistumisega võrreldes on olümpiaadidel heade tulemuste saavutamine raskem ning nõuab süstemaatilisemat tööd. Seetõttu korraldame ka vastavaid ettevalmistuskursusi ning treeninguid.