Site logo

2020/21 õppeaasta sügissemestri kursustele saab registreerida: SIIN

Kursuste õppetöösse võib tulla muudatusi seoses koroonaviirusega. See tähendab, et kontakttunnid asendatakse mõneks ajaks veebitundidega. Iga rühmaga võetakse eraldi ühendust. 
NB! Jaanuaris algavatele õpiabi kursustele algab registreerimine 16. novembril. Juba sügisel õppimist alustanud õpilased saavad rühmadesse registreeruda eelisjärjekorras.

Pakume abi matemaatikaskeemias ja füüsikas. Tunnid toimuvad Tallinnas Tartus või Pärnus. Pärnus ja Tartus on õpiabi tunnid ainult matemaatikas.

Õpiabi tundidesse ootame õpilasi, kes soovivad individuaalsemat abi matemaatikas, keemias ja füüsikas. Meie õpetajad lähtuvad Eesti kooli ainekavast. Rühmas on 6-7 õpilast ning õpetaja tegeleb iga õpilasega eraldi. Märksõnaks on individuaalne lähenemine. Tundides saab õpilane tegelda just selle teemaga, mis talle probleeme valmistab. Kaasa tuleks võtta kodused ülesanded, tunnikontrollid, kontrolltööd, õpik, et õpetaja saaks aru, milles tuleks õpilast aidata ning millist õppematerjali koolis kasutatakse.
Meie kursustel toimub õppetöö rahulikus ja positiivses õhkkonnas kogenud õpetajate käe all.

  • Tunnis tehakse kodutöid
  • Vaadatakse üle ja õpitakse halvasti läinud tunnikontrollid, kontrolltööd
  • Õpitakse eelseisvateks kontrolltöödeks
  • Võetakse läbi teemasid vastavalt õpilase individuaalsele vajadusele
  • Tunnid ühes aines üks kord nädalas 2 x 45 minutit korraga

Täiendav harjutamine annab juurde kindlust ning aitab hiljem jõuda õppima tehnikaülikooligi!