Site logo

Personalijuhtimise õppekava eesmärgiks on anda personalitöö alased teadmised ja oskused, mis toetavad organisatsiooni tõhusamat ja tulemuslikku juhtimist. Õppekavas keskendutakse teadmiste-oskuste andmisele, mis seotud personalijuhtimise põhifunktsioonide kvaliteetsema rakendamisega, mis tagavad nii avaliku, era- kui kolmanda sektori organisatsioonide jätkusuutlikkuse ja parema konkurentsivõime. Õppekava koostamisel on lähtutud personalijuhi kutsestandardis 6 ja 7 sätestatud kompetentsidest ja EAPM (European Association of People Management) suunistest.

Õppetöö raames saad teada, mis on strateegiline personalijuhtimine, kuidas läbi viia personaliuuringuid, mida silmas pidada värbamisel, mil viisil töötajaid arendada, missugused on tööprotsessid ja kuidas toimub tasustamine, kuidas töötajaid nõustada. Tudeng saab süveneda tööpsühholoogia ainesse ning õpib haldama personaliteavet ning juhtima organisatsiooni kommunikatsiooni. Ülevaate saab tööturuprotsessidest ja - poliitikast.

Kuigi õppekava on eestikeelne, siis valdav osa õppekirjandusest ja kogu teaduskirjandus on ingliskeelne, mis tagab õppekava läbinule hea erialase inglise keele oskuse.

Oluline info

Õppekava

Õppe tase: Magistriõpe

Õppe kestus: 2 aastat

Teaduskond: Majandusteaduskond

Õppekava: 120 EAP (vaata õppekava)

Edasiõpe: Doktoriõpe

Õppekorraldus

Keel ja vorm: eesti keel, sessioonõpe, loengud toimuvad üle nädala reedest pühapäevani

Koormus: nominaalkoormusega õpe tasuta (30 EAP semestris)

Vastuvõtt: 1. dets - 7. juuli (12.00) avalduste esitamine SAISis, 25. juuni - 7. juuli (12.00) avalduste esitamine kohapeal

Tingimused: TalTechi sisseastumistingimused

Sisseastumine

Konkursi tingimused: kõrgharidus

Kandideerimise nõuded: vestlus, magistritöö kavand, CV (fotoga)

Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10

Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui koondtulemus on vähemalt 5 punkti

Tulevik

TalTech magistriprogrammi personalijuhtimise erialal teeb teistest erinevaks see, et meie õppekava järgib personalijuhi kutsestandardit 6 ja 7 ning hõlmab kõiki personalitöö ja -juhtimisega seotud valdkondi.

Personalijuhtimine on majandusülene valdkond. Sõltumata sektorist, ettevõtte suurusest ja tegevusvaldkonnast on personalitöö oluline osa iga ettevõtte või organisatsiooni strateegilises juhtimises. Inimesed on asutuse kalleim vara, õige personalijuhtimine tagab ettevõtte edukuse ning seda ei saa teha robot. Seega võib kindlalt öelda, et personalijuhtimine ei ole niisugune eriala, mille lähemas tulevikus suudaks ära teha tehisintellekt. Personalijuhtimine on ajas pidevalt arenev ja muutuv ning siin on palju võimalusi ka selleks, et uurida, teha teadust ja arendada eriala kaugemale.

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele
ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:

 

Liina Randmann
620 2656
liina.randmann@ttu.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:
 

Taimi Niine
620 2646
taimi.niine@taltech.ee