Site logo

Käesolevalt lehelt leiad IT teaduskonna tudengitele suunatud aktiivsed praktika- ja tööpakkumised. 

 

Pakkumiste edastamine ja kuvamine

Pakkumiste edastamiseks palun saatke pakkumine kas failina või (eelistatult) lingina Riina.Tallo@taltech.ee

Juhul, kui pole teisiti kokku lepitud, hoiame tähtajata pakkumisi kodulehel kuu aega. Oleme tänulikud, kui tähtajata pakkumiste puhul annate meile tagasisidet, kui olete sobiva kandidaadi leidnud ning võime pakkumise kodulehelt eemaldada.

Käesoleval lehel kuvame ainult IT teaduskonna tudengitele sobivaid erialaseid väljakutseid. Praktikapakkumisi edastame hea meelega ka täiendavalt meililisti kaudu tudengiteni. Lisaks asuvad IT teaduskonna tudengite peamistes õppehoonetes (Akadeemia tee 15A, Raja 4C) stendid, kuhu võib lisada väljaprinditud kujul pakkumisi (kuni A3 suuruses).

Pakkumised, mis ei ole suunatud IT tudengitele, või on suunatud täiendavalt ka teiste teaduskondade tudengitele, soovitame edastada praktika@taltech.ee aadressile (ülikooli Nõustamiskeskus, kes haldab keskset pakkumiste facebooki kanalit).

Praktikapakkumised

Õppekavakohaste praktikate korral eeldame, et tööandja annab ennekõike tudengile võimaluse rakendada õpingute käigus omandatud teadmisi ja oskusi erialases töös. Tudengi vastutus on enne praktikale siirdumist veenduda (vajadusel oma õppekava praktikakuraatoriga kooskõlastades), kas pakutav praktika töölaud on sobilik vastaval õppekaval praktika läbimiseks.

Lisaks on oluline, et praktikaperioodi kestel on tudengile tööandja poolt tagatud erialase juhendaja olemasolu, kes toetab tudengit perioodi kestel, annab jooksvat tagasisidet ning perioodi lõpus annab omapoolse hinnangu tudengi sooritusele.

Tööpakkumised

Siin lehel kuvatud tööpakkumiste puhul palume arvestada, et sihtgrupiks on õppivad tudengid ning sellest tulenevalt eeldame, et olete valmis koostöös tudengiga leidma paindliku töökorralduse kokkuleppe, mis võimaldab tudengil jätkata ning edukalt lõpetada õpinguid. Võimalusel ja vajadusel olete valmis pakkuma tudengile lõputöö teemat ning kaasjuhendama tudengit töö elluviimisel (akadeemiline juhendaja määratakse ülikooli poolt).

Küsimuste ja täiendavate koostööideede korral võtke julgelt ühendust!

Riina Tallo (TalTechi IT teaduskonna praktikavaldkonna juht, Riina.Tallo@taltech.ee, tel: 6285822)

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) ja Eesti Elektroonikatööstuse Liit (EETL) on loonud meililistid, mille kaudu saab IT-teaduskond edastada liidu liikmetele teaduskonna tudengite praktikataotlusi. 

Praktikakoha taotlemine ITLi ja EETLi meililistide kaudu:

  • täida ITLi ja/või EETLi praktikakoha taotlemise vorm kas eesti ja/või inglise keeles (vajadusel kontsulteeri praktika kuraatoriga);
  • esita täidetud vorm praktika kuraatorile, kes selle üle vaatab ja heaks kiidab;
  • edasta praktika kuraatori poolt heaks kiidetud vorm Riina Tallo'le (riina.tallo@taltech.ee);
  • praktikakoha olemasolul võtab tööandja Sinuga ise ühendust.

Praktikavaldkonna juht koondab esitatud taotlused ning edastab ITLi ja EETLi meililisti paar korda kuus (meililistidesse saab edastada taotlusi ülikooli esindaja, mitte tudengid ise).

NB!

  • Taotlust koostades mõtle sisu hoolega läbi ja pööra tähelepanu vormistusele. Lisa kindlasti oma CV/link LinkedIn profiilile vmt, mis annab hea ja kiire ülevaate tööandjale Sinu pädevustest ja ootustest. Taotlus jõuab üldjuhul liidu liikmete personalitöötajateni, kes võtavad Sinuga ühendust tõenäolisemalt, kui Sinu võimekusest ning soovidest on võimalik kiiresti ja selgelt ülevaade saada. 
  • Taotluse edastamine meililistidesse ei garanteeri praktikakohta. 

Taotluse vorm ITLi meililisti EST, ENG

Taotluse vorm EETLi meililisti EST, ENG

Pakkumised

Pakkumised
Tööandja Pakkumise sisu Lisamise kuupäev Tähtaeg
Hear and See Systems OÜ

Tudeng, osale kaugtööpraktikal!

20.05.2020  
Snackable

Tööpakkumine kogemustega front-end arendajale

Another job opening in Snackable AI team. This time for an experienced back-end engineer who might be interested in dedicating their superpowers to the audio world!

Snackable AI is looking for a Machine Learning Engineer to solve hard ML problems and generate new short-form audio products for our customers!

20.05.2020  
Kodality BRIGHTEST DEVELOPERS WANTED! Kodality otsib programmeerimisest huvitatud tudengeid tasustatud praktikale.  17.06.2020 01.07.2020
aTalent Alustav start-up otsib tegevjuhti! 30.06.2020 15.07.2020