Site logo

Käesolevalt lehelt leiad IT teaduskonna tudengitele suunatud aktiivsed praktika- ja tööpakkumised. 

 

Pakkumiste edastamine ja kuvamine

Pakkumiste edastamiseks palun saatke pakkumine kas failina või (eelistatult) lingina Riina.Tallo@taltech.ee

Juhul, kui pole teisiti kokku lepitud, hoiame tähtajata pakkumisi kodulehel kuu aega. Oleme tänulikud, kui tähtajata pakkumiste puhul annate meile tagasisidet, kui olete sobiva kandidaadi leidnud ning võime pakkumise kodulehelt eemaldada.

Käesoleval lehel kuvame ainult IT teaduskonna tudengitele sobivaid erialaseid väljakutseid. Praktikapakkumisi edastame hea meelega ka täiendavalt meililisti kaudu tudengiteni. Lisaks asuvad IT teaduskonna tudengite peamistes õppehoonetes (Akadeemia tee 15A, Raja 4C) stendid, kuhu võib lisada väljaprinditud kujul pakkumisi (kuni A3 suuruses).

Pakkumised, mis ei ole suunatud IT tudengitele, või on suunatud täiendavalt ka teiste teaduskondade tudengitele, soovitame edastada praktika@taltech.ee aadressile (ülikooli Nõustamiskeskus, kes haldab keskset pakkumiste facebooki kanalit).

Praktikapakkumised

Õppekavakohaste praktikate korral eeldame, et tööandja annab ennekõike tudengile võimaluse rakendada õpingute käigus omandatud teadmisi ja oskusi erialases töös. Tudengi vastutus on enne praktikale siirdumist veenduda (vajadusel oma õppekava praktikakuraatoriga kooskõlastades), kas pakutav praktika töölaud on sobilik vastaval õppekaval praktika läbimiseks.

Lisaks on oluline, et praktikaperioodi kestel on tudengile tööandja poolt tagatud erialase juhendaja olemasolu, kes toetab tudengit perioodi kestel, annab jooksvat tagasisidet ning perioodi lõpus annab omapoolse hinnangu tudengi sooritusele.

Tööpakkumised

Hea meelega kuvame siin lehel tudengitele erialaseid tööpakkumisi. Oleme avatud kõigile erialastele tööpakkumistele, kuid soovime "tudengisõbraliku pakkumise" tähisega esile tõsta neid võimalusi, mis on oma olemuselt sobilikud õppivale-lõpetavale tudengile. 

Tudengisõbraliku pakkumise puhul eeldame, tööandja on valmis arvestama, et kandideerijad on õppivad tudengid ning on avatud paindlike lahenduste leidmisele, mis võimaldavad tudengid paralleelselt töökohustustele osaleda ka õppetöös. Tudeng saab vajadusel omandatud kogemuse baasil kaitsta praktika ning võimalusel ja vajadusel on tööandja valmis pakkuma tudengile lõputöö teemat sh kaasjuhendama tudengit töö elluviimisel (akadeemiline lõputöö juhendaja määratakse ülikooli poolt). 

Lisame kodulehele meelsasti ka neid töökuulutusi, mille puhul tudengisõbraliku pakkumise tähis ei ole asjakohane, mistõttu palume ennekõike ausat hinnangut, et kandideerivad tudengid teaksid teie poole pöördudes, millega arvestada. 

Küsimuste ja täiendavate koostööideede korral võtke julgelt ühendust!

Riina Tallo (TalTechi IT teaduskonna praktikavaldkonna juht, Riina.Tallo@taltech.ee, tel: 6285822)

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) ja Eesti Elektroonikatööstuse Liit (EETL) on loonud meililistid, mille kaudu saab IT-teaduskond edastada liidu liikmetele teaduskonna tudengite praktikataotlusi. 

Praktikakoha taotlemine ITLi ja EETLi meililistide kaudu:

  • täida ITLi ja/või EETLi praktikakoha taotlemise vorm kas eesti ja/või inglise keeles (vajadusel kontsulteeri praktika kuraatoriga);
  • esita täidetud vorm praktika kuraatorile, kes selle üle vaatab ja heaks kiidab;
  • edasta praktika kuraatori poolt heaks kiidetud vorm Riina Tallo'le (riina.tallo@taltech.ee);
  • praktikakoha olemasolul võtab tööandja Sinuga ise ühendust.

Praktikavaldkonna juht koondab esitatud taotlused ning edastab ITLi ja EETLi meililisti paar korda kuus (meililistidesse saab edastada taotlusi ülikooli esindaja, mitte tudengid ise).

NB!

  • Taotlust koostades mõtle sisu hoolega läbi ja pööra tähelepanu vormistusele. Lisa kindlasti oma CV/link LinkedIn profiilile vmt, mis annab hea ja kiire ülevaate tööandjale Sinu pädevustest ja ootustest. Taotlus jõuab üldjuhul liidu liikmete personalitöötajateni, kes võtavad Sinuga ühendust tõenäolisemalt, kui Sinu võimekusest ning soovidest on võimalik kiiresti ja selgelt ülevaade saada. 
  • Taotluse edastamine meililistidesse ei garanteeri praktikakohta. 

Taotluse vorm ITLi meililisti EST, ENG

Taotluse vorm EETLi meililisti EST, ENG

Pakkumised

Tööandja Pakkumise sisu Lisamise kuupäev Tähtaeg Pakkumise liik*
Lumav Commerce Otsime oma meeskonda praktikante- (JavaScript - PWA arendus) 07.09.2020   Praktikapakkumine
Scanfil OÜ Otsime oma meeskonda protsessiinseneri 12.10.2020 06.11.2020 Tudengisõbralik tööpakkumine
Datanor Otsime oma meeskonda front-end arendajat  12.10.2020   Tudengisõbralik tööpakkumine
Agileworks Otsime tarkvaratestija praktikanti 12.10.2020 30.11.2020 Praktikapakkumine
Tele2 Monitooringu spetsialist 14.10.2020   Tudengisõbralik pakkumine
Opera Customer Onboarding Specialist 14.10.2020   Tööpakkumine
Azolver IT Specialist 14.10.2020   Tudengisõbralik pakkumine
Web Expert Otsime testijat (sobib ka praktikaks) 14.10.2020   Tudengisõbralik pakkumine
Luminor Service Desk Internship 14.10.2020   Praktikapakkumine

* Info olemasolul on eraldi välja toodud tudengisõbralikud tööpakkumised, kus tööandja on avatud leidmaks koostöövõimalused, mis toetavad õpingute edukat lõpetamist