Site logo

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Energeetika, masinaehitustehnoloogia ning mäendus on Eesti traditsioonilised tööstusharud, kus tootmise efektiivsemaks muutmiseks võetakse pidevalt kasutusele uusi tehnoloogiaid, masinaid ja roboteid. See tingib üha suureneva vajaduse kaasaegsete tehnikateadmistega haritud spetsialistide järele. TalTechi Virumaa kolledžis just selliseid hinnatud spetsialiste õpetataksegi. Meie lõpetajad on tõelised leiutajad ja innovaatorid, kelle ülesandeks on kujundada uusi tööstus- ja tootmistehnoloogiaid!

Sisseastumine

Konkursi tingimused:

Riigieksamid:

  1.  lõputunnistuse keskmine hinne
  2. vestlus

Lävend:

Õppekoha saamiseks nõutav tulemus: lõputunnistuse kõikide ainete keskmine hinne vähemalt 3,6 ning vestluse tulemus vähemalt 5 punkti.

Eriala sisu

Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise nelja-aastane õpe annab sulle laiapõhjalise tehnikahariduse. Kui baasteadmised selged, on sul võimalus valida kahe spetsialiseerumissuuna vahel.

 

Õpe keskendub tööstuses kasutatavate masinate ja seadmete ehitusele ning tööpõhimõtetele, samuti uute tehnoloogiate väljatöötamisele ning juurutamisele. Saad põhjalikud teadmised masinates kasutatavatest mehhanismidest ning õpid, kuidas tuvastada ja kõrvaldada esinevaid tõrkeid. Harjutad tõste- ja edastusmasinate ning nende osade projekteerimist ning erinevate tööjooniste tegemist.

Enne seda, kui elekter jaotusvõrgu kaudu alajaama ja sealt meile koju jõuab, läbib see suures elektrijaamas keerulise tootmisprotsessi. Õppekavasse kuuluvad nii elektrivarustuse kui ka soojustehnikaga seotud õppeained: saad teada, kuidas töötavad soojusgeneraatorid ja kuidas rakendada soojusjõuseadmeid. Saad selgeks elektrijaamade, elektrivõrkude ja alajaamade süsteemi ning õpid käsitlema erinevaid seadmeid ja tehnoloogiaid, mida elektrijaamades kasutatakse.

Õppetöös on suur osakaal praktilistel töödel: teed mitmeid praktikume kolledži kaasaegsetes laborites, osaled õppekäikudel valdkonna ettevõtetesse ning teed läbi ka tööpraktika. Lisaks saad teadmisi majandusest ja juhtimisest.

Peamised õppeained

Tugevusõpetus


Selles aines õpid konstruktsioonmaterjalide mehaanilisi ja füüsikalisi omadusi ning kontrollid neid katsetega. Saad teada, kuidas teha tugevusanalüüsi ka erinevatele masinaelementidele, et need töö käigus ei puruneks.

 

Masinamehaanika


Aine läbinuna tead masinates kasutatavaid põhilisi mehhanisme, oskad lihtsamate mehhanismide struktuure analüüsida ning lahendada nende süsteemidega seotud probleeme.

 

Masinaelemendid


Selles aines saavad selgeks masinaelementide ning detailide nimetused ja kasutusala. Samuti harjutad lihtsamate elementide ja detailide projekteerimist.

Soojusjõuseadmed ja energiatehnoloogiad


Saad teada, mismoodi toodetakse elektrijaamas lisaks elektrile ka soojust. Õpid tundma erinevaid kütuseid ning nende põlemisprotsesse. Tutvud auru- ja veekatelde põhimõistetega ning õpid, kuidas töötavad vedel- , tahke- ja gaasiküttekolded.

 

Elektrijaamad


Selle olulise aine läbinuna tunned elektrijaamade ehitust, põhielemente, struktuuri ja tööpõhimõtteid, nende erinevusi ja ülesandeid elektrisüsteemides. Tead võrdselt hästi nii elektrijaamade tehnoloogilist kui elektrilist osa, samuti generaatorite ühendusskeemi ning selle ehituse, jahutuse, ergutuse ja sünkroniseerimise aluseid.

 

Elektrivõrgud


Saad ülevaate, kuidas õhu- ja kaabelliinid ning alajaamad on ehitatud ning kuidas muuta elektrivõrku ohutuks. Õpid, mida tähendavad elektrivarustuse skeemidel kasutatavad tingmärgid ning oskad valida õiged seadmed, mida elektrivarustuses kasutada.

Kas sobib mulle?

Erialane töö eeldab loogilist mõtlemist ja analüüsivõimet. Kasuks tuleb huvi tehnika vastu ning koolis võiksid olla sõber matemaatika ja füüsikaga. Samuti peab oskama koostada skeeme ning jooniseid.

Energiatehnika või mäenduse eriala sobib inimesele, kes peab lugu rohelisest mõtteviisist ning hindab säästvat arengut. Masinaehitustehnoloogia võib olla sinu eriala, kui sulle meeldiks töötada uute tehnoloogiate ning robotitega, samuti ise süsteeme projekteerida ja arendada. Ehk teisisõnu: sinus on peidus tehniline loovus.

Tulevik

TalTechi masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise eriala on täielikult suunatud tööstuse tänastele ja homsetele vajadustele ning Virumaa kolledžist saab ühe kaasaegsema tehnilise hariduse.

Kõik kolm peaeriala on tööturul nõutud ja perspektiivsed valdkonnad, kus palk ületab tunduvalt Eesti keskmist. Lõpetajad leiavad tööd keskastme juhi või spetsialistina masinaehitus-, energeetika- ja mäendusettevõtetes. Samuti on sul piisavalt teadmisi ka oma ettevõtte rajamiseks.

Selleks, et sul tööturul aga huvitavamad ja vastutusrikkamad võimalused avaneksid, soovitame kindlasti jätkata õpinguid magistrantuuris.