Site logo

Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia (inglise keeles Technology of Wood, Plastics and Textiles) õppekava magistritasemel on võimalik spetsialiseeruda puidutehnoloogiale või plasti- ja tekstiilitehnoloogiale. Mõlemal suunal on tugev tööstus- ja tehnoloogiataust, sest 35% Eesti töötleva tööstuse müügimahust moodustavad just puidu- ja mööbli-, kummi- ja plasti- ning tekstiili- ja rõivatööstuse allharud. Ekspordimahtude kasvu tõttu investeerivad ettevõtted tootmise laiendamisse, tehnoloogia arendamisse ja efektiivsuse kasvatamisse, mis omakorda on toonud kaasa suure nõudluse erialaste teadmistega spetsialistide järele.

Vastavalt valitud suunale saad põhjalikud teadmised puidu- või plasti- või tekstiili ja rõivatööstuse materjalide ehituse, omaduste ja tehnoloogiate kohta. Omandad põhiteadmised tehnoloogiaettevõtluse, projekti kavandamise, analüüsi ja juhtimise kohta, mida võid täiendada valikainetega. Tootearenduse ja innovatiivse tootmisega on seotud materjalide testimismeetodid, valdkonnaspetsiifilised (puit või tekstiil) CAD/CAM tehnoloogiad ja toodete modelleerimine ning tootmise digitaliseerimine.

Me ei piirdu ainult teoreetiliste teadmistega - õppetöös on suur rõhk praktilistel laboritöödel, ülesannete lahendamisel ja projektide teostamisel. E-õpe võimaldab kõigil kursustel paindlikult teadmisi omandada.

Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia eriala lõpetanuna on sul insenerile vajalikud teadmised ja praktilised oskused projekteerida tooteid erinevate CAD tarkvaradega, valida sobilike omadustega materjalid ja valmistustehnoloogiad. Teadus- ja tööstusprojektides osalemisest saadud kogemused, meeskonna- ning projektitöö juhtimise oskused tulevad tööle kandideerimisel kindlasti kasuks.

Õppetöö toimub inglise keeles. Tegemist on rahvusvahelise õppekavaga, millel õppimine on Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide kodanikele tasuta.

Sisseastumine

Konkursi tingimused: kõrgharidus lähedasel erialal

Kandideerimise nõuded: essee

Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10

Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui essee tulemus on vähemalt 5 punkti

Peaerialad

Puidutehnoloogia suunal õpetatavad puidutööstuse, mööblitööstuse, pehme mööbli ja puidust tehasemajade tehnoloogia õppeained on Eestis unikaalsed, sest nende õpetamisse on kaasatud praktiseerivad tootmisspetsialistid. Mööbli- ja pehmemööbli projektide raames tegeled praktiliste tootearendus- või tootmisprobleemide lahendamisega, mis nõuab mitmekülgseid teadmisi ja valmistab üliõpilasi tööeluks hästi ette.

Olulised erialaained on näiteks puidu ehitus ja omadused, puitpolümeerkomposiidid, puidutööstuse tehnoloogia, pehme mööbli tehnoloogia, mööblitööstuse tehnoloogia, tööstuslikud materjalide liimimise ja viimistlemise tehnoloogiad, puidust tehasemajade tootmine.

See õppesuund on unikaalne ning Eesti plasti- ning tekstiili ja rõivatööstuse jaoks hädavajalik.

Plastitööstuse tehnoloogia alammooduli õppeained katavad plastide, polümeeride ja biopolümeeride ehituse, omaduste, tootmise, kasutamise ja ringlusesse võtmise teemasid. Need on olulised teadmised tehnoloogide, tootmisspetsialistide, ostu-, müügi-, kvaliteedi- või tootmisjuhtide jaoks. Olulised erialaained on näiteks polümeermaterjalid: saamine ja omadused, puitpolümeerkomposiidid, plastitööstuse tehnoloogiad 1 ja 2, biopolümeerid: põhiolemus, tootmine ja kasutamine

Tekstiili- ja rõivatootmise tehnoloogia alammoodulis saad olulised teadmised 2D- ja 3D modelleerimisest, rõivatööstuses kasutatavatest tehnoloogiatest ja seadmetest ning kvaliteedijuhtimisest. Teooriat saab praktikasse rakendada projektiõppeainetes tootearenduse või tootmisprobleemide lahendamisel. Uus põnev suund on targad ja funktsionaalsed tekstiiltooted.

Olulised erialaained on näiteks kaasaegsed tekstiilmaterjalid, targad ja funktsionaalsed tekstiiltooted, 2D ja 3D tehnoloogiad rõivatööstuses, kvaliteedijuhtimine rõivatööstuses, tekstiili- ja rõivatööstuse tehnoloogia ja seadmed.

Tulevik

Kasvavad ekspordimahud on pannud tootmisettevõtted investeerima uutesse tehnoloogiatesse (automatiseerimine, digitaliseerimine jne) ja tootmisvõimsuste kasvatamisse. See on omakorda toonud kaasa suure nõudluse erialaste teadmistega konstruktorite, tehnoloogide, tootmisspetsialistide ja keskastmejuhtide järele kõigis eelpoolnimetatud sektorites.

Valdkonnas tegutsevad ettevõtted ongi enamasti ekspordile orienteeritud rahvusvaheliste meeskondadega firmad, kus võid karjääri alustada inseneri, konstruktori, tehnoloogia spetsialisti või projektijuhi ametikohalt. Peale vajalike töökogemuste omandamist on loogiliseks jätkuks näiteks osakonnajuhi positsioon (müügi-, ostu-, tootearendus-, tootmis-, kvaliteedijuhina).

Materjale töötleva tööstuse äriprotsessid on sarnased ja seetõttu on võimalused ühest tööstussektorist teise liikumiseks (nt puidusektorist pehmemööbli sektorisse) väga head ja see annab tööjõuturul paremad kandideerimisvõimalused. Samuti võib peale magistrikraadi omandamist alustada akadeemilist karjääri või jätkata õpinguid doktoriõppes.

Edukad puidutehnoloogia eriala vilistlased:

 • Jaano Haidla - AS Graanul Invest, Euroopa suurim puitgraanulite tootja, juhatuse liige

 • August Kull - Neiseri Grupp AS, pehme mööbli tootmine, arendusjuht

 • Peeter Tubli - Neiseri Grupp AS, pehme mööbli tootmine, tootmisjuht

 • Birgit Sepp - Kitman Thulema AS mööbli tootmine, projektijuht

 • Mikk Matsi - Sarkop AS eritellimusmööbli tootmine, kavandamisosakonna juhataja

 • Karmo Kiiman - Sarkop AS eritellimusmööbli tootmine, projektijuht konstruktor

 • Erki Laur - AS Standard, eritellimusmööbli tootmine, peakonstruktor

 

Edukad tekstiili eriala vilistlased:

 • Anneli Reinok - Hilding Anders Baltic AS, madratsite ja madratsikatete tootja, kvaliteedi- ja tehnoloogiaosakonna juhataja

 • Virge Alumets - Otto Bock Estonia AS, ortopeedilisi tugi-ja soojendussidemete tootja, tarnija kvaliteedi insener

 • Lyane Lind - Gabriel Scientific OÜ, filtertehnoloogial põhinevate vooditekstiilide tootmine, tootearendusjuht

 • Mariliis Pikkar - Marimo Fashion OÜ, disainrõivaste loomine, loovjuht/disainer

Miks õppida just TalTechis?

 • Õpetamisse kaasatud välisülikoolide lektorid ja erasektori praktikud toovad üliõpilasteni nii teaduse kui tehnoloogia arenguga seotud uued suunad. Külastame Eesti edukaid tootmisettevõtteid, mille käigus saavad tudengid väga hea ülevaate olemasolevast tehnoloogilisest tasemest ja tulevastest töökohtadest. Samuti  tehakse ettevõtetega mitmeid koostööprojekte, mis annavad meie üliõpilastele töökogemuse ning otsekontakte potentsiaalsete tööandjatega.

 • Märkimist väärib ka see, et õppekava arendamisse on panustanud koguni viis erialaliitu: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Eesti Mööblitootjate Liit, Eesti Puitmaja Liit, Eesti Plastitööstuse Liit ja Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit. Lisaks on arvesse võetud erinevaid raporteid, mis kajastavad ettevõtete poolt välja toodud tulevaste töökohtade vajadusi ja vajaminevaid erialaseid pädevusi.

 • Kuna õppetöö toimub inglise keeles, on sul hea võimalus veeta üks semester välisülikoolis. Rahvusvahelise õpikeskkonna kogemus, omandatud teadmised ja erialase keele oskus annab edaspidiseks tubli konkurentsieelise.

 • Tutvu meie tegemistega ka Facebookis: TalTech Polümeeride ja tekstiilitehnoloogia labor

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:


Jaan Kers
620 2910
jaan.kers@taltech.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:


Raili Klesment
620 2796
raili.klesment@taltech.ee