Site logo

See inglisekeelne õppekava annab sulle, tulevasele rahvusvahelise ettevõtte juhile, tervikpildi juhtimisest kui protsessist ning juhtimisvaldkondade omavahelistest seostest, arendab sinus juhile vajalikke oskusi ja aitab leida uusi ideid edu saavutamiseks.

Õppekava lõpetajana on sul kõik eeldused tõusta rahvusvahelise organisatsiooni tipp- või keskastme juhiks paljudes erinevates valdkondades.

Õppetöö toimub õhtuti ja on ingliskeelne. Õppekaval on 1 sihtstipendiumiga õppekoht. See tähendab, et kui muidu on ingliskeelsel kaval õppimine tasuline, siis sihtstipendium katab õppemaksu nominaalajal nominaalkoormusega õppimise korral. Sihtstipendiumid määratakse vastuvõtu pingerea alusel.

Õppekava partnerülikoolid, kuhu saab minna vahetusõpingutele:

  • Fontys International Business School, Holland
  • Johannes Kepler University Linz, Austria
  • Technical University of Munich, Saksamaa

TUTVU RAHVUSVAHELISE ÄRIKORRALDUSE ÕPPEKAVAGA

Oluline info

Õppekava

Õppe tase: Magistriõpe

Õppe kestus: 2 aastat

Teaduskond: Majandusteaduskond

Õppekava: 120 EAP (vaata õppekava)

Edasiõpe: Doktoriõpe

Õppekorraldus

Keel ja vorm: inglise keel, päevaõpe (loengud toimuvad õhtuti)

Koormus: tasuline õppekava, sihtstipendiumiga õppekohal on nominaalkoormusega õpe nominaalaja jooksul tasuta (30 EAP semestris)

Vastuvõtt: 1. dets - 7. juuli (12.00) avalduste esitamine SAISis, 25. juuni - 7. juuli (12.00) avalduste esitamine kohapeal

Tingimused: TalTechi sisseastumistingimused

Sisseastumine

Konkursi tingimused: kõrgharidus majanduses, ärinduses või kõrgharidus sh vähemalt 36 EAP ulatuses majanduse/ärinduse aineid

Kandideerimise nõuded: CV, motivatsioonikiri, vestlus

Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt, õppekaval on 1 sihtstipendiumiga õppekoht

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10

Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui koondtulemus on vähemalt 5 punkti

Peaerialad

Eriala neile, kes soovivad töötada rahvusvahelises ärikeskkonnas juhina või ekspordijuhina ning täiendada oma olemasolevaid teadmisi. Õpid süvendatult analüüsima organisatsiooni ja selle osasid ning neid vajadusel ümber hindama ja kujundama.

Õppetöö käigus saab selgeks organisatsiooni ülesehitus, äriprotsesside juhtimine, tehnoloogia, organisatsioonikultuuri ja äristrateegia vastastikused seosed. Loengutes süvened organisatsiooni kujundamisse ja selle funktsionaalsete valdkondade juhtimisse. Eelnevaga seoses omandad teadmised kaasaegsete töökorraldusvormide ja -meetodite kohta ning saad oskused organisatsiooniliste muudatuste ettevalmistamiseks ning elluviimiseks. Õppetöö käigus kavandatakse ettevõtte eksporditegevust ja viiakse sind kurssi ekspordi läbiviimise ning kriitiliste edutegurite aspektidega. Koos sellega saad teadmised välismajanduse teoreetilistest alustest, võimalike sihtturgude analüüsist ning müügitegevusest välisturgudel. Mitmed õppeained on seminaride ja töötubade vormis, kus lahendad koos praktikutega elulisi ülesandeid ning jäljendad reaalseid ekspordiolukordi.

Eriala lõpetanuna oled tippspetsialist, kes suudab vastutada ettevõtte ekspordi ja juhtimise eest, analüüsida tulemusi ning kujundada ümber ettevõtete strateegiaid ja poliitikaid.

Olulisemad erialaained:

strateegiline juhtimine, ekspordijuhtimine, rahvusvaheline äri, arengutrendid ärikeskkonnas, juhtimine ja eestvedamine, tarneahela juhtimine. Vaata siit kõiki õppeaineid.

Tulevik

Eriala lõpetanuna omad põhjalikke teadmisi ettevõtte ja ekspordi juhtimise valdkonnas rahvusvahelises keskkonnas ning sul on kõik eeldused tõusta organisatsiooni tippjuhiks, keskastmejuhiks või ekspordijuhiks.

Eriala arendab oma ala tegijaid, kes soovivad saavutada turunduses ja müügijuhtimises kõrgeid eesmärke ning täiendada oma olemasolevaid teadmisi uuele tasemele jõudmiseks. Selleks õpid süvendatult turunduse strateegiaid ning omandad konkreetsemad teadmised turunduskontseptsioonidest, rahvusvahelisest ja digitaalsest turundusest koos oma spetsiifiliste eripärade ning kultuuridevahelise suhtluse aspektidega. Lisaks saad teadmised turu-uuringute ettevalmistamiseks, läbiviimiseks ja analüüsimiseks ning õpid tarbijakäitumise mustreid enda äridele sobivalt ümber kujundama. Ja muidugi - õpid juhtima brändi!

Müügijuhtimise valdkonnas omandad teadmised kaubanduse alustest, kategooria juhtimisest, äriarendusest ning äriinfosüsteemidest. Lisaks sellele keskendutakse äriläbirääkimiste, innovatsiooni ning strateegilise juhtimisarvestuse aspektidele.

Olulisemad erialaained:

rahvusvaheline turundus, turundusuuringud, strateegiline turundus, teenuse disain, digitaalne turundus, müügi juhtimine. Vaata siit kõiki õppeaineid.

Tulevik

Eriala lõpetajal on kõik eeldused tõusta organisatsiooni turundus- või müügijuhiks, kes suudab vastutada ettevõtte müügitulude teenimise, kliendisuhete ja turunduse juhtimise eest, analüüsida tulemusi ning kujundada ümber ettevõtete strateegiaid ja poliitikaid.

Miks õppida just TalTechis?

Inglisekeelne õppekava annab võimaluse rahvusvahelist ärikorraldust õppida rahvusvahelises keskkonnas, mis annab paremad kogemused ja eeldused rahvusvahelisse ettevõtlusmaastikule suundumisel. Kaasame õppetöösse parimaid teoreetikuid ja praktikuid üle maailma. Lisaks on sellelt õppekavalt saadavad teadmised ja oskused kasulikud mitte ainult konkreetsetel ametikohtadel tööelus, vaid elus üldse. Õppekavale on võimalik õppima asuda kõigil, kellel on kõrgharidus majanduses või ärinduses. Lisaks on võimalik õppima tulla neil, kellel on bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud õpe ning kes on täiendavalt läbinud TalTechi ärinduse bakalaureuse õppekava kõrvaleriala mooduli või järgmised eeldusained (kokku 36 EAP):

  • ettevõtluse alused
  • juhtimine ja eestvedamine
  • turundus
  • rahanduse alused
  • finantsarvestuse alused
  • ärilogistika

Eeldusainete nimetused võivad õppeprogrammide lõikes varieeruda. Eeldusaineid on võimalik läbida TalTechi Avatud ülikoolis. Kõikide küsimuste korral ja õppima asumise soovi registreerimiseks pöörduge õppekonsultant Piret Levertand (piret.levertand@taltech.ee) poole. Vaata siit Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppekavu, mille lõpetajatel on võimalik otse kandideerida TalTechi majandusteaduskonna magistriõppesse.

 

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:

 

Katrin Arvola 
620 4008
katrin.arvola@taltech.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:
 

Piret Levertand
620 3940
piret.levertand@taltech.ee