Site logo

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Rakendusfüüsika õppekava on suurepärane valik, kui huvitud uute ja innovatiivsete lahenduste loomisest. Siit saad interdistsiplinaarse hariduse, mis annab sulle analüütilise mõtlemise ja probleemilahendamise oskuse, mida hindavad väga erinevate valdkondade tööandjad. 

Rakendusfüüsika on hea valik ka siis, kui tahad õppida mõnd inseneriala, kuid sa pole veel päris kindel, millist täpsemalt. Saad kolme aasta jooksul sedavõrd universaalsed teadmised füüsikast, matemaatikast, andmeteadusest ja infotehnoloogiast, et sinu edasiõppimise ja töötamise võimalustel pole sisuliselt piire – IT materjaliteaduseni, matemaatikast majandusfüüsikani või kliimauuringutest osakestefüüsikani.

Sisseastumine

Konkursi tingimused:

Riigieksamid:

  1. lai matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTechi matemaatikakatse
  2. eesti keel / eesti keele kirjand või eesti keel teise keelena

Lävend:

Õppekoha saamiseks nõutav tulemus: matemaatika eksami tulemus vähemalt 55 punkti ning eesti keele oma vähemalt 45 punkti.

Eriala sisu

Füüsika koos matemaatikaga on inseneriteaduste põhialus. Nad kirjeldavad praktiliselt kõike, mis meie ümber toimub. Alates igapäevastest kõndimest kuni tänapäevase tipptehnoloogiani. See eriala ei tee sinust lihtsalt inseneri või tehnoloogi mõnes kitsas valdkonnas, vaid annab kõik vajaliku keeruliste probleemide lahendamiseks väga erinevates valdkondades ja eriti seal, kus mitu erinevat valdkonda omavahel kokku puutuvad.

Tänapäevane reaalharidus ei ole mõeldav ilma IT, programmeerimise ja andmetöötluse oskusteta. Nendega puutume kokku igal sammul. Andmete kvaliteedist ja nende analüüsist sõltub otseselt, kui head tulevikuplaanid on nii firmal kui ka avaliku sektori asutustel. Õpingute käigus omandad nii vajalikud teadmised kui ka praktilised oskused, mida on vaja kaasaegseks andmetöötluseks.

Õppima asudes pole eelduseks suurepärased hinded füüsikas või matemaatikas. Hoopis tähtsam on, et tahaksid küsida: mis? kuidas? miks? Laiapõhjalised teadmised matemaatikast, füüsikast, andmeteadusest ja infotehnoloogiast omandad juba põhiõppe käigus. Lisaks on võimalik oma teadmisi arendada endale huvipakkuvas suunas valikainetega, praktikaga ja lõputööga.

Tegelikult on paljud matemaatika ja füüsika valemid lihtsasti tuletatavad ja neid ei pea pähe õppima. Kui neist tekib süsteem, muutub füüsika arusaadavaks ja põnevaks. Ülikoolis tegeled sa alguses edasi üldjoontes samade baasvalemitega, mis olid ka gümnaasiumis, kuid nüüd hakkad nende vahel nägema seoseid ja leidma järjest rohkem nende rakendusi meid ümbritsevas maailmas. Pealekauba saad ka hea loogilise mõtlemis- ja analüüsioskuse, mis aitab märgata põhjuseid ja seoseid kõikjal elus.

Miks õppida füüsikat just TalTechis?

  1. TalTech on tehnoloogiaülikool ning praktiliselt kõik siin õpetatavatest erialadest on üht või teist pidi füüsikaga seotud. Rakendusfüüsika üliõpilasena on sul võimalus osaleda uurimisprojektides, mille meeskonda kuuluvad tudengid ja juhendajad mitmetelt erinevatelt tehnikaaladelt. Aitad oma füüsika süvateadmistega lahendada praktilisi probleeme näiteks robootikas või infotehnoloogias, osaled kolmanda põlvkonna päikesepatareide välja töötamises ja saad ehitada satelliiti. Aga võid ka tegutseda uurimislaeval ja lennutada aeroloogiajaamas raadiosondi.
     
  2. Eelnev teeb Tallinna Tehnikaülikooli õppeaja praktilisemaks, kui mujal füüsikat õppides. Saad kogemuse, kuidas käib meeskonnatöö just tehnoloogiavaldkonna projektides ning näed juba eos, kuidas sinu teoreetilised teadmised aitavad päriselulisi probleeme lahendada.

Kas sobib mulle?

Rakendusfüüsika sobib sulle, kuid tahad olla tulevikus tipus just tänu oma teadmistele ja loogilisele mõtlemisele. Füüsika ja matemaatika õppimine ülikoolitasemel eeldab mitte head tuupimisvõimet, vaid tahtmist aru saada, mis on nende seaduste taga ja kuidas on erinevad protsessid ja nähtused omavahel seotud. Seetõttu ei peagi sa gümnaasiumis olema füüsikas ja matemaatikas läbinisti viieline (pakume võimalust osaleda tasanduskursusel), vaid tähtis on loomupärane huvi maailma toimimise vastu. 

Kasuks tuleb muidugi loogiline mõtlemine ja tehniline taip. Kuna katsete tegemine ning probleemide uurimine võib võtta aega, on hea, kui oled püsiv ja järjekindel.

Siin on sulle lahendamiseks kaks ülesannet:

Millise kiirusega liigub Kuu poolt põhjustatud tõusulaine ümber Maa. Millised asjad suudaksid veel liikuda sama kiiresti? Lahenduskäiku vaata siit.

Ümber maakera on tõmmatud pingule nöör, mille pikkus ühtib Maa ümbermõõduga. Seejärel tehakse nööri 1 m võrra pikemaks. Kui kõrgele tuleks nüüd tõsta Maa nöör pinnast, et see oleks pingul? Sama küsimus, kui maakera asemel on 50 cm läbimõõduga pall. Võrdle neid kõrgusi. Lahenduskäiku vaata siit.

Tulevik

Eriala tulevikuväljavaated

Meie lõpetajaid kohtab väga erinevatel töökohtadel. Peamiselt siiski seal, kus on tarvis elulisi teadmisi, tugevat loogikat ja praktilisi oskusi. Need oskused on vajalikud nii juhtidele kui ka tippspetsialistele.

Uued tehnoloogiad nõuavad kitsaste erialaste tarkuste asemel järjest laiemaid teadmisi maailmast üldisemalt ning võimet kiiresti uusi spetsiifilisi teadmisi ja oskuseid omandada. See viimane aga eeldab tugevat alust füüsikast, matemaatikast, IT ja andmeteadusest. Nõudlus selliste spetsialistide järgi, kes suudavad erinevate erialade teadmised omavahel koos tööle panna, kasvab iga päevaga. Seega on tulevikus heade füüsika, matemaatika, andmeteaduse ja IT teadmistega spetsialistid väga hinnatud nii Eestis kui mujal maailmas. Võimalik, et tänu tugevatele reaalsuunalistele baasteadmistele saad tulevikus töötada mõnes sellises valdkonnas, mida täna veel olemaski pole!

Vaata videotest, miks on tulevikku silmas pidades kasulik õppida just rakendusfüüsikat!

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Isegi kui sa end tulevikus teaduse ja tehnoloogiaga ei seo, on sulle füüsikast ikkagi kasu. Füüsika on see, mis oma seadustega sätestab kõik reaalsed tegutsemisvõimalused ja piirid. Olgu siis kodus, tööl, tänavaliikluses või isegi metsas.

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Kui õpingud edukalt läbitud, oled oodatud tööle teadus- ja arendusasutustesse, inseneribüroodesse, pankadesse, kindlustusfirmadesse, meteoroloogiateenistusse, ministeeriumidesse jne. Laialdased teadmised võimaldavad õppekava läbinutel arendada uusi ning suure lisandväärtusega tooteid ja teenuseid.

Õpinguid saab jätkata magistrantuuris ja peale seda doktorantuuris. Sellisel juhul saad koos TalTechis töötavate teadlastega osaleda rahvusvahelises teadustöös. Õpingute jätkamine tuleb igal juhul kasuks ka siis, kui sa teadustööga ennast siduda ei soovi. Magistrantuur annab võrreldes bakalaureuseõppega laiema silmaringi ja paremad oskused teadmisi kasutada. See teeb sinust veelgi hinnatuma spetsialisti firmadele. Tihti on magistrikraad tööle kandideerimisel miinimumnõudeks.