Site logo

Sa oled uudishimulik ja esitad sageli ümbritseva maailma kohta küsimusi "miks" ja "kuidas"? Sind huvitavad looduses toimuvad protsessid ja soovid neid mõista? Soovid oma teadmisi tulevikus praktiliselt rakendada, et muuta paremaks maailma või kasvõi mingit pisikest osa sellest? Siis vali õppekava, mis:

 • annab laiapõhjalise ülevaate loodusteadustest ja ainete muundumisest, mille keskmeks on inimene;
 • on paindlik ja võimaldab spetsialiseerumist kolmel peaeriala;
 • võimaldab edasi õppida enam kui kümnel magistrikaval Eestis ja paljudel kavadel välismaal.

Sisseastumine

Konkursi tingimused:

Riigieksamid:

 1. lai matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTechi matemaatikakatse
 2. eesti keel / eesti keele kirjand või eesti keel teise keelena

Lävend:

Õppekoha saamiseks nõutav tulemus: kahe riigieksami summa vähemalt 110 punkti, matemaatika eksami tulemus vähemalt 55 punkti ning eesti keel emakeelena vähemalt 45 punkti või eesti keel teise keelena 55 punkti.

Eriala sisu

Uuemad teadussaavutused keemias ja molekulaarbioloogias on avanud täiesti uusi perspektiive nii erinevates eluvaldkondades kui seda on meditsiin, tööstus, põllumajandus ja keskkonnakaitse. Rakenduskeemia ja geenitehnoloogia peaeriala lõpetajana on sul võimalus sukelduda teadus- ja tehnoloogiasaavutuste ülipõnevasse maailma, et neid perspektiive praktiliselt realiseerida. Kui sa valid peaerialaks toidutehnoloogia, siis ootab sind Eesti innovaatiline ja kõrgtehnoloogia toiduainetetööstus, pakkudes tulevikuks kindlaid töökohti.

Pärast esmatutvustust eriala põhisuundadega õpid esimese kolme semestri vältel tunnustatud õppejõudude käe all loodusteaduste aluseid. Selleks läbid orgaanilise keemia, analüütilise keemia, biokeemia ning raku- ja molekulaarbioloogia ja mikrobioloogia kursused ja täiendad teadmisi matemaatikas ja füüsikas. Loomulikult kuuluvad õppekavasse ka infotehnoloogia alused ning valikmoodul, kuhu saad ise valida aineid teistest valdkondadest: ettevõtlus, innovatsioon, filosoofia, õigus jne. Kohe esimesest semestrist alustad ka praktiliste oskuste omandamist hästisisustatud õppelaborites.

Teisel õppeaastal tuleb sul valida kolme spetsialiseerumise vahel - õppima rakenduskeemia, toidutehnoloogia või geenitehnoloogia ja kujundad oma viimase kolme semestri tunniplaani juba ise

Keemia ümbritseb meid kõikjal – toit, mida me sööme, riided mida me kanname, vesi mida me joome, õhk, ravimid, puhastusvahendid... Keemiat nimetatakse sageli keskseks teaduseks, sest just keemia ühendab omavahel bioloogiat, füüsikat, keskkonnateadust, geoloogiat, biomeditsiini jt. Unistad töötamisest tipptasemel laboritehnikaga, et teha järgmine murranguline avastus keemias? Kui nii, siis uuri lähemalt, mida rakenduskeemia erialal sulle pakkuda on!

Oleme ümbritsetud ainete ja materjalidega, olgu need siis  pärit loodusest (puit, kivi) või valmistatud tehislikult (plastmassid, värvid, metallisulamid). Isegi maheporgand koosneb ju ainult keemilistest ainetest. Ainete muundumise ja omaduste üldisi seaduspärasusi käsitleb keemia. Rakenduskeemia tegeleb nii nende ainete määramise ja analüüsiga kui ka uute ainete ja materjalide sünteesiga. Rakenduskeemia õppimine annab lisaks elukutsele ka oskuse vastata väga paljudele igapäevaelus ette tulevatele küsimustele ja varustab sind analüüsioskuse ning teadusliku meetodi valdamisega, millest on kasu paljudes eluvaldkondades. Peaeriala sees on valikuvõimalusi kvantkeemiast mikrofluidikani.

Kolmeaastane bakalaureuseõpe annab sulle tugevad teadmised keemia põhivaldkondades (anorgaaniline, analüütiline, orgaaniline ja biokeemia, biotehnoloogia ja instrumentaalanalüüs), samuti keemiaga seonduvatel aladel (füüsika, matemaatika, molekulaarbioloogia).

Me ei piirdu ainult teooriaga. Õppetöös on väga oluline osa praktilistel töödel: veedad palju aega laborites katseid planeerides, neid korraldades ja tulemusi mõtestades.

Rakenduskeemiat õppides on oluline huvi tunda eeskätt keemia, bioloogia ja nendes valdkondades kasutatavate tehnoloogiate vastu. Erialal töötamiseks läheb tarvis ka andmeanalüüsi oskusi. Uurimistööga kogutakse valdavalt numbrilisi andmeid, kasutades erinevaid meetodeid. Seejärel tuleb rakendada kindlaid andmeanalüüsi ja modelleerimise vahendeid, et saada vastuseid uuritavatele küsimustele.

Töö laboris eeldab tähelepanelikkust, organiseeritust ja käelisi oskusi.

Meeskonnatöö on sellel alal määrava tähtsusega, laboris töötavad mitmed inimesed alati ühise suurema eesmärgi nimel, kus kõik vastutavad oma kitsama töölõigu eest. Seetõttu tuleb arendada head suhtlemisoskust ning tulevikus ka juhioskusi.

Sulle meeldib proovida uusi maitseid ja toiduvalmistamisel eksperimenteerida – näiteks lisada killuke immuunsust tugevdavat küüslauku jäätisesse? Kui näed igapäevase toidu ja söömise taga teadust ning hindad toiduspetsialistide leidlikkust, siis tule tee tutvust toidutehnika ja tootearenduse põneva maailmaga. Muuda tulevik tervislikumaks!

Toidutehnoloogia eriala jätkab ülikooli 60-aastast toiduõppe traditsiooni. Eriala keskendub endiselt kahele üksteisest lahutamatule valdkonnale: toidu tehnoloogiale ja toitumisele.

Esiteks saad teadmised sellest, kuidas toitu toodetakse ning milliseid erinevaid tehnoloogiaid ja valmistusviise selleks kasutatakse. Samuti saad selgeks tootearenduse põhimõtted.

Teiseks tutvud tervisliku toitumisega väga erinevate nurkade alt - kas taimetoitlus ikka on kasulik; mida süüa diabeedi või kõrge vererõhu puhul; kui palju soola on hea; mis peaks olema last ootava naise või hoopis sportlase menüüs?

Kuna kõik eelnev on tihedasti seotud ka toidu kvaliteediga, siis saad õppides teada, millised on toidu põhilised kvaliteedinäitajad ning kuidas neid hinnata.

Õpingud lõppevad teadusliku lõputööga, mis enamasti sooritatakse uurimislaboris. 

Tulevikus on sul võimalik valida väga erinevate töökohtade vahel. Näiteks tehnoloogi, tootearendaja ja toiduteadlase ametid eeldavad aktiivset elustiili, palju suhtlemist ja väga head info analüüsimise oskust. Töökohad tootmises ning avalikus sektoris eeldavad aga pingetaluvust ja täpsust.

Igal juhul tuleb erialal läbilöömiseks kasuks iseseisev mõtlemine ja hea tehniline taip ning kahtlemata ka füüsika, keemia ja bioloogiaga põhitõdede tundmine.

Geenitehnoloogias peituvaid võimalusi silmas pidades arvatakse, et 21. sajand kujuneb bioloogiasajandiks. Kui sa näed end tulevikus mõnele haigusele uut ravimit välja töötamas või hoopis DNA-analüüse tehes kriminaaluurimist lahendamas, uuri edasi, mida geenitehnoloogia peaerialal sulle pakkuda on. 

Geenitehnoloogia on sisuliselt rakenduslik molekulaarbioloogia, mille fookus on pärilikkust kandvatel nukleiinhapetel.See aga ei tähenda, et geenitehnoloogid ainult geene uurivad – paljude jaoks on geenid ja nendega manipuleerimine vaid vahend teaduslike või tehnoloogiliste eesmärkide saavutamiseks. TalTechi geenitehnoloogia laborites uuritakse inimesi, hiiri, äädikakärbseid, koralle, nisu, tubakat, pärme, baktereid, viiruseid jne. Geenitehnoloogia meetodeid kasutatakse väga ulatuslikult meditsiinis.  Geenide teaduslik uurimine võimaldab leida ravimeetodeid erinevatele haigustele, eriti pärilikele haigustele ja vähkkasvajatele, samuti aitab välja töötada meetodeid nende täpseks ja varaseks diagnoosimiseks Lähitulevikus endastmõistetavaks muutuv personaalmeditsiin põhineb suuresti just geenitehnoloogia ja bioinformaatika saavutustel.

Põllumajanduses on DNA markerite või uute geenide abil võimalik aretada nii külma- ja põuakindlamaid taimesorte kui ka sorte, mis oleksid vastupidavad viirus- või seenhaigustele või toodaks suuremas koguses mõnd inimesele vajalikke vitamiine. Geenitehnoloogia muudab sordiaretuse teaduspõhiseks tegevuseks.

Geenitehnoloogia meetodeid kasutatakse (toiduainete)tööstuses, kus uudsed ja teaduslikel alustel valitud bakterid ja pärmid aitavad muuta paremaks nii pagari- kui piimatooteid, aga ka kääritatud jooke.

Looduskaitses, võimaldab geenitehnoloogia uurida metsikute liikide ja populatsioonide omavahelisi täpseid seoseid DNA vahendusel.

TalTechi keemia ja biotehnoloogia instituudi tugevamad teadusvaldkonnad on neurobioloogia, metalloproteoomika, struktuuribioloogia, DNA diagnostika, taimede molekulaarbioloogia ja viroloogia. Uute valdkondadena on lisandunud bioinformaatika ja mikrofluidika teadussuunad. TalTech annab tulevasele geenitehnoloogile lisaks ka tugeva keemiateadmiste vundamendi, mis tõstab oluliselt konkurentsivõimet tööturul ja annab parema võimaluse tööks erialadel, mis vajab teadmisi nii keemiast kui molekulaarbioloogias.

Geenitehnoloogia õppimisel on oluline osa praktikal, milleks pakuvad sulle võimalusi nii ülikool kui ka erinevad Tallinnas paiknevad teadus- ja arendusasutused. Praktikat ja erandjuhul ka lõputöö praktilist osa on võimalik sooritada ka välisülikoolides.

Sul on võimalik teha valikuid ka peaerialade sees: analüüs või süntees; tootmine või teadus; loomad või taimed (või hoopis bakterid), aga samuti koostada erinevate peaerialade ainetest päris oma õppekava. Ja kui selgub, et oled siiski rohkem arvuti- kui laboriinimene, siis on sul võimalus süveneda arvutuskeemiasse või bioinformaatikasse.

Peamised õppeained

 • Molekulaar- ja rakubioloogia
  Uurid katseklaasis ning läbi mikroskoobi, millest molekulid ja rakud koosnevad ning kuidas toimivad.
 • Geenitehnoloogia
  Õpid tundma molekulaarbioloogias ning geenitehnoloogias kasutavaid kaasaegseid meetodeid ja saad ülevaate, milliseid probleeme teadus uurib.
 • Biomolekulid ja bioinformaatika
  Selles mahukas aines tutvud nii DNA kui ka valkudega lähemalt ning õpid nende uurimiseks kasutama bioinformaatilisi meetodeid, mis avavad sinu jaoks ligipääsu tohutule hulgale andmetele.

TUTVU GEENITEHNOLOOGIA SUUNA ÕPPEKAVAGA

 • Orgaaniline keemia
  Teoreetilises osas tutvud orgaaniliste ühendite funktsionaalsete rühmadega ja nende struktuuriga. Saad ülevaate keemilisest sidemest, selle elektronstruktuurist, geomeetriast ja hakkad selle alusel mõistma orgaaniliste ühendite omadusi ja keemilisi reaktsioone. Praktilises osas õpid tähtsamaid laboritehnika võtteid, orgaaniliste ühendite sünteesi ja ühendite ohutute, keskkonnasõbralike ja ressursisäästlike tehnoloogiate loomist.
 • Instrumentaalanalüüs
  Tutvud tänapäevaste seadmetega, mille abil on võimalik keemilisis aineid kindlaks teha. Reaalsed võimalused jäävad küll CSI seeriates näidatud ulmele esialgu kõvasti alla, kuid on siiski üllatavalt võimsad – saad teada, mis on NMR, ESI MS, CE, HPLC ja palju teisi huvitavaid meetodeid ja saad neid ka reaalselt proovida.
 • Biokeemia
  Selles aines saad kõike teada rakkudest. Tunned nende liike ja ehitust, tead rakkude koostisse kuuluvate biomolekulide keemilist koostist, struktuure ja mõistad nende bioloogilist rolli.

TUTVU RAKENDUSKEEMIA SUUNA ÕPPEKAVAGA

 • Toidu tehnoloogia alused
  Saad teada, kuidas muutub toit töötlemisel ja säilitamisel, mis määrab toidu kvaliteedi, maitse ja aroomi. Tutvud tootmisel ja valmistamisel kasutatavate mehaaniliste, termiliste ja bioloogiliste protsessidega ning säilitamise- ja konserveerimismeetoditega.
 • Toitumisõpetus
  Selle aines õpid, kuidas meie keha toitu kasutab. Vaatame, milline on erinevate toitainete tähtsus toitumisel ja kuidas leida toitumisalast infot. Tutvud töövahenditega, mis on vajalikud toitumiskavade koostamiseks.
 • Toidu sensoorne analüüs
  Põnev õppeaine, kus saad teada, kuidas inimesed tunnevad toidu maitset ja lõhna ning mis on sensoorne analüüs. Õpid, kuidas hinnata toidu sensoorseid omadusi ning seeläbi toidu kvaliteeti. Hindad ka enda maitsemeelte tundlikkust.
 • Biotehnoloogia
  Õpid tundma, kuidas ensüümid ja mikroorganismid aitavad kaasa toidu ja jookide valmistamisele. Kuidas küpseb juust ja valmib õlu? Mille poolest erinevad lääne- ja idamaised fermentatsioonitehnoloogiad? Kuidas toodetakse happeid ja vitamiine? Milliseid uusi võimalusi loovad moodsa biotehnoloogia saavutused?

TUTVU TOIDUTEHNOLOOGIA SUUNA ÕPPEKAVAGA

Miks õppida just TalTechis?

 1. Meil õppides saad juba bakalaureuseõppe ajal teha teadust ja osaleda erinevates uurimisprojektides. Kuna praktiliselt kõik lõputööd on suuremate teadusprojektide osad, saad varakult töötada tippteadlaste teadusgruppides. Näiteks uurivad meie teadlased neurodegeneratiivsete haiguste tekkimsie mehhanisme ja otsivad uusi ravimikandidaate ning uurivad, milliseid baktereid saab kasutada meie igapäevastes toiduainetes, et muuta need paremaks ja kvaliteetsemaks.
   
 2. Tihe koostöö keemikutega annab meie lõpetajatele parema ettevalmistuse ka keemiaga seotud valdkondades. Nii on sul tulevikus tööturul rohkem valikuvõimalusi ja suurem konkurentsieelis.
   
 3. TalTechi modernsed laborid sisaldavad kõike vajalikku kaasaegseks uurimistööks. Õppejõudude tihedad teaduskontaktid kolleegidega Soomes, Rootsis, Taanis, Saksamaal, Šveitsis, Austrias, Hollandis, Suurbritannias, Iirimaal, Itaalias, USA-s ja paljudes teistes riikides lisavad välisõppe ja edasiõppimise võimalusi välismaal.
   
 4. Meil on kõige teaduspõhisem ja laiapõhjalisem toiduõpe Eestis, mille lõpetajale on valla kogu toiduvaldkond: tootmine, eraettevõtlus, avalik sektor, teadus.  TalTechi toiduainete osakonnal on väga head kontaktid Eesti suurte toiduainetootjatega ja uurimisasutustega, kelle juures saad juba õppimise ajal päris tööd proovida.

Kas sobib mulle?

Rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia õppekava sobib sulle, kui:

 • sind huvitavad keemia, bioloogia ja nendes valdkondades kasutatavad tehnoloogiad
 • sulle meeldib lahendada probleeme ning oled valmis selle nimel süvenema
 • oled täpne, tähelepanelik ja talud ka pingelisemaid olukordi
 • oled hea meeskonnamängija
 • mõtled iseseisvalt, sul on piisavalt tehnilist taipu ja oled teadmishimuline
 • sulle meeldib enda teadmisi täiendada. Mõistad, et valdkond liigub edasi väga kiiresti ning tulevikus sellega kursis olemine on nii võimalus mitte langeda rutiini kui ka väljakutse pidevalt uut informatsiooni läbi töötada


Soovid saada geenitehnoloogiks (rakeduskeemikuks), aga sulle ei paku erilist huvi toiduvalmistamine?

Toidutehnoloogia õppimine on võimalus. Saad oma õppetööd planeerida just selliselt, nagu sulle meeldib ning kohustuslikult tuleb läbida vaid üks toidutehnoloogia ja toiduteaduse aluseid tutvustav aine. Mis kindlasti aitab sul edaspidi tervisliku toidu, uudsete tehnoloogiate ja toidulisandite osas paremini orienteeruda ning mõista, kuidas see põnev, samas nii igapäevane maailm toimib.

Soovid saada toidutehnoloogiks, aga milleks sulle siis rakenduskeemia ja geenitehnoloogia?

Tegelikult õpivad kõik toidutehnoloogid üle maailma praktiliselt samas mahus keemiat, mikrobioloogiat jt. loodusteadusi, et toiduvaldkonnast põhjalikult aru saada. Meie juures õpid sa loodusteadusi koos vastavate erialade üliõpilastega, mis garanteerib, et sind õpetavad meie parimad õppejõud. Lisaks on sul toidutehnoloogiks õppides võimalus nende sidusaladega huvi tärkamise korral oma õppekava raames ka põhjalikumalt tutvuda.  Tootearendus muutub samuti järjest keerulisemaks ja vajab ühe laiemaid eelteadmisi nii keemaist kui bioloogiast.

Tulevik

Eriala tulevikuväljavaated

Loodusteaduste vallas on ruumi nii klassikale kui innovatsioonile. Tehnoloogia areng, mis on viimastel aastatel väga kiire, aitab kaasa uute lahenduste elluviimisele, kuid jätkuvalt on oluline roll ka klassikalistel teadmistel.

Selleks, et saada tunnustatud spetsialistiks, soovitame kindlasti jätkata õpinguid magistrantuuris. Kuid ka bakalaureuseõpingute järel võid leida töö, kus toetudes antud valdkonna põhiteadmistele on võimalik edukalt edasi jõuda. Isegi siis, kui teostad ennast tulevikus mõnes muus valdkonnas, aitavad loodusteaduste õppimisel lihvitud analüüsioskused ja laialdased teadmised elulistes küsimustes sind oluliselt ka sellel teel.

 

Geenitehnoloogia

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Arvestades geenide uurimise kiiret arengut, laienevad ka geenitehnoloogia kasutusalad, mistõttu vajatakse geenide ja valkudega töötada oskavaid inimesi üha enamates eluvaldkondades. Eriala lõpetanuna leiad kindlasti tööd tervishoiu ja meditsiiniga seotud teaduslaborites, haiglates, samuti kontrollilaborites. Kuna geneetiliste testide kasutamine muutub personaliseeruvas meditsiinis üha tavapärasemaks, vajatakse spetsialiste nende testide läbiviimiseks, tulemuste tõlgendamiseks ja selgitamiseks patsientidele. Geenitehnoloogid on üha vajalikumad ka põllumajanduses, sordiaretuses ja toiduainetetööstuses.

Võimalused töötamiseks väljaspool Eestit

Geenitehnoloogia erialal õppinuna ei jää sa töökoha leidmisega hätta Eestis ega välismaal. Kasvõi ajutiselt mõnes välismaa laboris töötamine on kujunenud erialal pigem reegliks, kuna ainult nii on võimalik saada piisavat kogemuste pagasit selles kiiresti arenevas valdkonnas töötamiseks.

Rakenduskeemia

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Naftaajastu lõpus saab uueks tegijaks biotehnoloogia.  Uued efektiivsed ainete käitlemise tehnoloogiad hakkavad üha rohkem kasutama mikroorganisme või nende saadusi toidutööstuses, ravimite tootmisel ja uute biokütuste arendamisel. Kuna Eesti keemiatööstus põhines seni suuresti fossiilkütustel, saab just järgmise põlvkonna keemikute ülesandeks töötada välja uus kestlik keemiatehnoloogia ja -tehnika ning osaleda kõrgtehnoloogilise tööstuse loomises ja arendamises.

Vähemtähtis pole ka säästliku rohelise keemia mõtteviisi juurutamine, et keemiaga seonduv oleks vähem keskkonda saastav.

Rakenduskeemia ja biotehnoloogia eriala annab sulle laiapõhjalised teadmised, et leida tööd keemiku või tehnoloogina Eesti rohkem kui sajas keemialaboris, toiduainete- ja keemiatööstuses, põllumajanduses, tervishoius ja ravimistööstuses ning ka keemia- ja kütusetööstuses.

Suurimad tööandjad

Toidutehnoloogia

Maailma toidutööstust mõjutavad rahvastiku pidev kasv, põllumajandusliku maa ammendumine, linnastumine, sissetulekute lõhe suurenemine ja kliimamuutused, mistõttu peab nii toidu tootmine kui tarbimine muutuma keskkonnasäästlikumaks. See eeldab nii toidutootjate, tarbijate kui ka poliitikute ühistegevust, aga samuti tehnoloogia täiustumist..

Inimeste keskmise eluea pikenemisega tõttu mõjutab toitumine üha enam meie tervist. Ülekaalulisuse, südameveresoonkonna krooniliste haiguste ning diabeedi leviku tõkestamisega. Kuigi inimeste teadlikkus tervisliku toitumise olulisusest kasvab, jääb tihti puudu teadmistest, oskusest, võimalustest ja tahtest neid põhimõtteid igapäevases toitumises järgida. Sinu kui tulevase toiduteadlase/tehnoloogi ülesanne on neid selles aidata. 

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Meie lõpetajatel on teaduspõhised teadmised toidu tehnoloogiast, toitumisest ja tootearendusest ning nad oskavad lahendada nii tootmist, toitumist kui seadusandlust puudutavaid tööülesandeid.

Valdkonna spetsialiste vajatakse nii kohalikes väiksemates ettevõtetes kui rahvusvahelistes toidukontsernides ning suurkorporatsioonides. Samuti avalikus sektoris, mis kogu valdkonda reguleerib.

Ettevõtetes täidavad meie lõpetajad tootmisjuhtide, kvaliteedijuhtide ja laborijuhtide ülesandeid, planeerides ja jälgides igapäevaseid toidutootmisega seotuid tegevusi. Tootearendajad ja toiduteadlased töötavad üheskoos välja uusi retsepte. Avaliku sektori töötajad nõustavad toidutootjaid toiduohutuse, toidumärgistuse jms teemadel ning  täidavad ka kontrollorganite funktsiooni.

Kindlasti soovitame jätkata õpinguid magistrantuuris, sest sealt saadavad süvateadmised ja oskused tagavad sulle tööturul suuremad ja põnevamad võimalused. Magistriõppe ajal saad osaleda ka juba erinevates teadusprojektides ning uurimis- ja tootearendusprojektides, mis on tellitud Eesti toidutööstuse ettevõtete poolt.

Meie erialal saadud haridus on universaalne. Paljud meie vilistlased on läinud tööle teistesse riikidesse nii Euroopas, Põhja-Ameerikas kui ka Aasias.

Suurimad tööandjad