Site logo

Rakenduskeemia ja biotehnoloogia õppekava on mõeldud eeskätt neile, kes on bakalaureuseõppes läbinud üldettevalmistuse keemia, biotehnoloogia, geenitehnoloogia, molekulaarbioloogia või biokeemia valdkonnas.

Õppe põhirõhk on keemia ja bioteaduste valikainetel ning praktiliste oskuste omandamisel. Töö laboris ja lõputöö tegemine annavad sulle võimaluse põhjalikult tutvuda teadusliku uurimistööga. Lõpetajale antakse loodusteaduse magistrikraad – sellega oled tegija nii keemia kui ka biotehnoloogia valdkondades.

Soovi korral saad minna ka vahetusüliõpilasena näiteks Norrasse, Austriasse või Hispaaniasse. Meie sealsed partnerülikoolid on:

Sisseastumine

Konkursi tingimused:   

kõrgharidus lähedasel erialal

Kandideerimise nõuded: 

vestlus

Õppekohti:   

lävendipõhine vastuvõtt

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv:   

10

Künnis:   

õppekoht on garanteeritud, kui vestluse tulemus on vähemalt 5 punkti

 

Peaerialad

Kaval on kaks peaeriala: keemia ja geenitehnoloogia, suur hulk valikaineid ja võimalus kitsamalt spetsialiseerida väga erinevates ning just sulle huvitavates valdkondades. Kaval on kolm kõigile kohustuslikku erialaainet: valkude keemia, meditsiiniline keemia ja kvaliteedisüsteem laboris.

 

Lisaks ülalmainitud kohustuslikele ainetele õpetame keemia erialal süvendatult anorgaanilist keemiat, füüsikalist orgaanilist keemiat ja füüsikalisi analüüsimeetodeid.

Geenitehnoloogia tudengid õpivad süvendatult molekulaar- ja rakubioloogiat, geenitehnoloogiat ning selle ärilisi, eetilisi ja õiguslikke aluseid. Selgeks saab ka instrumentaalanalüü

Valikainetena pakume loenguid kvant- ja arvutuskeemiast, orgaanilisest sünteesist, toksikoloogiast, bioinformaatikast ja -energeetinast ning -statistikast. Sul on võimalik õppida mudelorganismide molekulaarbioloogiat, immunoloogiat, molekulaarmeditsiini ja üldpatoloogiat, taimede molekulaarbioloogiat ja muidugi ka bioloogia ajalugu ja evolutsioonibioloogiat.

Oluliseks osaks magistriõpingutest on lõputöö, mis sooritatakse teaduslaboriks. Õppekava koduinstituudiks on Keemia ja biotehnoloogia instituut (KBI), mille teadusgruppidega saad tutvuda siin. Nii KBI kui meie koostööpartnerite poolt üliõpilastele pakutavatest teemadest leiad ülevaate siit. Huvi korral võid võtta ühendust töögrupi juhiga.

Tutvu keemia suuna õppekavaga!

Tutvu geenitehnoloogia suuna õppekavaga!

Miks õppida just TalTechis?

  1. Meil saad oma tulevase hariduse sisu osas väga palju kaasa rääkida. Kui sul on huvi tulla TalTechi õppima rakenduskeemiat ja biotehnoloogiat, siis võta kindlasti ühendust õppekavajuhiga (vello.tougu@taltech.ee ), kes aitab plaanide koostamisel ja annab täpsemat infot magistritööde temaatika kohta.

  2. Õppetöö toimub renoveeritud  Loodusteaduste majas, kus on kaasaegse sisustusega laborid õppe- ja teadustööks, kaasaegne laboritehnika ja aparatuur ning eri suurusega auditooriumid. Olulisel kohal on praktikumid, kus omandad vajalikud töövõtted ja vilumus ning eksperimentaalse sisuga lõputöö tegemine, mis toimub teaduslaborites.

  3. Meie õppejõududeks on oma ala tõelised asjatundjad nagu näiteks professorid Margus Lopp, Nigulas Samel, Tõnis Kanger, Tõnis Timmusk, Peep Palumaa, Toomas Paalme ja Raivo Vilu. Kõik nad on Eesti teaduspreemiate laureaadid.

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:

 

Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata eriala sisu ja
karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:

Vello Tõugu
620 4411
vello.tougu@taltech.ee