Site logo

Õppekava eesmärk on anda põhjalik majandusteaduslik haridus koos praktiliste oskustega. Meil on väga tihe koostöö nii era- kui avaliku sektoriga, õppeainete väljaarendamisesse ja õpetamisesse on kaasatud Eesti Panga, Rahandusministeeriumi, Praxise, Swedpanga ja SEB esindajad.

Enamik õppejõududest on noorema põlvkonna doktorikraadiga teadlased, kellel lisaks tugevatele teoreetilistele teadmistele on olemas ka praktiline töökogemus erinevates majandusvaldkonna ettevõtetes.

Majandusanalüüsi õppegrupp on üldjuhul väike, mis aitab tudengitel tekitada hea koostöö ja meeskonnatunde. Ingliskeelsetes õppeainetes osaleb ka rahvusvahelisi tudengeid, mis annab võimaluse laiendada erialast võrgustikku.

Vaata videotest, mida ütlevad õppekava kohta tööandjad!

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Rakendusliku majandusteaduse magistriõpe on Sulle, kui:

  • Sulle meeldib analüüsida andmeid, esitada majandus- või ärialaseid küsimusi ning leida neile andmete analüüsimise abil vastused;
  • oled valmis pühendama olulise osa oma ajast õpingutele, sest uute teadmiste omandamine magistriõppes on aeganõudev;
  • soovid omandatud oskusi kasutada oma praeguses või tulevases töökohas.
  • Ole meie tegemistega kursis ka majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi kodulehe ning Facebook'i lehe vahendusel.

Sisseastumine

Konkursi tingimused: kõrgharidus majanduses või kõrgharidus, sh vähemalt 36 EAP ulatuses kvantitatiivsete meetodite/majanduse aineid või tööstaaž analüütikuna vähemalt 1 a

Kandideerimise nõuded: CV ja vestlus

Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt

Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10

Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui koondtulemus on vähemalt 5 punkti

Tulevik

Magistrikraadi omanikuna oskad analüüsida ja modelleerida keerukamaid majandusprobleeme, tegutsed strateegiliselt ning langetad põhjalikult läbimõeldud otsuseid.

Õpingute käigus saad põhjalikud teadmised majandusprotsesse selgitavatest mudelitest ja nende kasutamisest majandusanalüüsis. Õpid, kuidas teha mitmemõõtmelist statistilist analüüsi ja kuidas kasutada erinevaid ökonomeetrilisi meetodeid majandusküsimuste lahendamiseks. Valikainetes on sul võimalus täiendada oma teadmisi andmeanalüüsis vajalikes programmeerimiskeeltes, avalikus sektoris kasutatavates analüüsimeetodites ja ettevõtte rahanduse valdkonnas.

Kui oled õppekava läbinud, võid tööle asuda majandusanalüütikuna, äri- või andmeanalüütikuna, ökonomistina, strateegina, konsultandina ja ka poliitikakujundajana. Sinu analüüsioskusi ja teadmisi vajavad ministeeriumid, riigiasutused ja finantssektor, aga ka telekommunikatsiooni firmad, jaekaubanduse ettevõtted ja uuringutega tegelevad ettevõtted.

Vaata, mida räägivad õppekava kohta programmi vilistlased!

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

TalTech arendab rakendusliku majandusteaduse bakalaureuse- ja magistriõpet koos Põhjamaade juhtivate ülikoolide Helsingi ÜlikooliStockholmi Ülikooli ja Rootsi Kuningliku Tehnoloogiainstituudigaprogrammi Nordplus Higher Education toetusel ning meil käivad loenguid pidamas mitmed välisülikoolide õppejõud. Seega tuleb arvestada, et ligi pooled kohustuslikud õppeained on inglise keeles ning õppekava lõpuks saab omandatud ka erialane inglise keel.

TUTVU RAKENDUSLIKU MAJANDUSTEADUSE ÕPPEKAVAGA

Keda ootame õppima?

Õppekavale on võimalik õppima asuda kõigil, kellel on kõrgharidus majanduses. Lisaks on võimalik õppima tulla neil, kellel on bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud õpe ning on töötanud vähemalt ühe aasta analüütikuna või kes on täiendavalt läbinud Tallinna Tehnikaülikooli rakendusliku majandusteaduse bakalaureuse õppekava kõrvaleriala mooduli või järgmised eeldusained (kokku 36 EAP):

  • majandusmatemaatika I
  • statistika
  • ökonomeetria
  • mikroökonoomika I
  • makroökonoomika I
  • avaliku sektori ökonoomika

Eeldusainete nimetused võivad õppeprogrammide lõikes varieeruda, küsimuste korral aitab õppekonsultant Tiina Parve (tiina.parve@taltech.ee). Eeldusaineid on võimalik läbida TalTechis läbi Avatud Ülikooli. Õppima asumise soovi registreerimiseks pöörduge õppekonsultant Tiina Perve (tiina.parve@taltech.ee) poole.

 

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata õppekava sisu puudutavatele küsimustele ning annab nõu, kui tuled teiselt erialalt:

Merike Kukk
620 4069
merike.kukk@taltech.ee

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:

Tiina Parve
620 2647
tiina.parve@taltech.ee