Site logo

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Kas teadsid, et kui keegi jaapanlase ulatatud visiitkaardi niisama taskusse pistab või kohtumispaika maha unustab, on vastastikusel äril ilmselt kriips peal? Või seda, et Suurbritannial on maailma pikim maksuseadustik ning ettevõtja tee on seal kirjutatud ja kirjutamata seadustest komistuskive täis?

Kui sul tiksuvad peas vägevad äriideed, millele kodumaa piirid suure tõenäosusega kitsaks jäävad, tule õpi rahvusvahelise ärikorralduse peeneid nüansse!

Sisseastumine

Konkursi tingimused:

Riigieksamid:

  1.  matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTechi matemaatikakatse 
  2. eesti keel / eesti keele kirjand või eesti keel teise keelena

Lävend:

Õppekoha saamiseks nõutav tulemus: matemaatika eksami tulemus vähemalt 60 punkti ning eesti keele oma vähemalt 55 punkti või eesti keel teise keelena vähemalt 60 punkti. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Eriala sisu

Rahvusvahelise ärikorralduse õppekava annab teadmised peamistest rahvusvahelise äriettevõtte toimimise alustest: juhtimine, turundus ja logistika, samuti majandusarvestus, rahandus ja finantsjuhtimine.

Kuna sinu tulevased kursusekaaslased on pärit väga erinevatest riikidest, saad ühtlasi tuttavaks erinevate kultuuridega ning lihvid oma inglise keele oskust. Kogu õppetöö toimub inglise keeles ja koosneb loengutest ning praktilistest seminaridest. Mitmetes ainetes annavad loenguid oma valdkonnas töötavad külalisõppejõud. Samuti külastavad tudengid erinevaid ettevõtteid.

Kui baasteadmised on omandatud, saad spetsialiseeruda järgmistele peaerialadele.

Turunduses saad selgeks valdkonna põhitõed ning tutvud erinevate teoreetiliste vaatepunktidega. Uurid, kuidas turunduse abil suurendada rahvusvahelise ettevõtte konkurentsieeliseid. Õpid tundma turunduse juhtimise viise ning turundusjuhi rolli ettevõttes.

Valides rahanduse peaeriala, õpid mõistma äri läbi numbrite. Omandad arusaama, kuidas tõlgendada ettevõtte finantsaruandes olevat infot, et selle põhjal õigeid juhtimisotsuseid teha. Õpid orienteeruma finantsjuhtimise ja rahanduse põhimõistetes ning teooriates. Omandad teadmised ja oskused rahandusest, investeerimisest, rahavoogudest ja riskijuhtimisest.

Ettevõtluse ja juhtimise peaeriala ühendab teadmised ja oskused ettevõtlusega alustamiseks või toimiva ettevõtte juhtimisele kaasaaitamiseks. Saad ülevaate start-up ettevõtlusest ja innovatsioonist. Omandad teadmised ja oskused juhtimisest ja eestvedamisest, personalijuhtimisest, projektijuhtimisest ja organisatsioonide toimimisest.

Majandusarvestus digiajastul peaeriala keskendub teguritele, mis määravad ettevõtte väärtuse. Õpid tundma erinevaid finantsandmete tõlgedamise meetodeid ja andmete esitamise viise. Omandad teadmised ja oskused maksundusest ja äriõigusest, juhtimis- ja kuluarvestusest, finantsarvestusest.

Peamised õppeained

Annavad ülevaate organisatsioonide olemusest, juhtimisest, inimeste käitumisest ning ettevõtte töö korraldamisest. Arendatakse juhtimisoskust, meeskonnatöö võimet ning sotsiaalset kompetentsust töökohal, pannes sellega aluse tulevikus juhtival kohal töötamiseks.

Annavad ülevaate finantsarvestuse põhimõtetest ja meetoditest, aruandluse nõuetest, samuti rahanduse teooriast ja ettevõtte finantsnäitajatest. Majandusarvestuse suuna läbinuna tunned maksusüsteemi, maksuseaduste põhisätteid ja maksude arvestamise põhimõtteid. Samuti õpid analüüsima ettevõtte finantsinfot ning lihtsamaid investeerimisprojekte.

Nendes ainetes õpitakse tundma turunduse rolli ettevõtte konkurentsieelise tõstmise vahendina. Turunduse lahutamatu osa on äritegevuses vajalike meeskonnatöö ja suhtlemisoskuste arendamine. Turundusainete läbides on üliõpilane võimeline töötama äriorganisatsioonis turundust ja logistikat korraldavatel positsioonidel.

Läbimisel omandad teadmised finantsjuhtimisest ja finantsanalüüsist, et oskaksid neid tulevikus konkreetse ettevõtte põhjal rakendada. Rahanduse valdkonna ainetes õpitakse kinnisvaraturu, finantseerimise, kinnisvaraarenduse, investeeringute, rahavoogude ning riskide juhtimise teoreetilisi seisukohti ja aspekte.

Kas sobib mulle?

Rahvusvaheline ärikorraldus annab väga laiapõhjalise hariduse, mis võimaldab täita erinevaid tööülesandeid paljudes valdkondades. Kõigi ühiseks nimetajaks on aga majanduslik mõtlemine ning võime teha tööd tulemuslikult ja efektiivselt.

Ärikorralduse spektrisse kuuluvad nii suhtlemisel baseeruvad rollid kui analüütilised tööd, nii kõrgemat stressitaluvust nõudvad olukorrad kui rutiinsemad funktsioonid, süsteemsust eeldavad tööd kui ka loovad ülesanded.

Rahvusvahelises plaanis ei saa kindlasti läbi võõrkeelte oskusteta – seega huvi eri keelte ja kultuuride vastu on oluline. Kuna rahvusvaheline ettevõtluskeskkond on kiiresti muutuv, on oluline ka elukestvat õpet väärtustav hoiak.

Tulevik

Eriala tulevikuväljavaated


Globaalses majanduses sõltuvad ettevõtted ja korporatsioonid oma äritegevuses teineteisest. Riigid ja ettevõtted vajavad üha enam inimesi, kes mõistavad rahvusvahelise äri eripärasid ning suudavad professionaalselt korraldada äritegevust Norrast Jaapanini.

Kes saab sinust pärast lõpetamist?


Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond valmistab ette rahvusvaheliste ettevõtete ning avaliku sektori juhte ja spetsialiste, kellel on laiad majandus- ja ärialased teadmised. Seetõttu on sul eeldused asuda tööle rahvusvahelistesse ettevõtetesse üle maailma nii turunduse, rahanduse, majandusarvestuse kui ka personalitöö valdkonda. Samuti annab tugev rahvusvahelise turunduse taust võimaluse tööd leida ekspordi juhtimise valdkonnas. Ning loomulikult võid alustada oma ettevõttega ja seada selle arengusuunad ise.

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

oskab vastata vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele:


620 3504
vastuvott@taltech.ee

Programmijuht

oskab vastata eriala sisu ja
karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:

Merle Küttim
620 3971
merle.kuttim@taltech.ee

 

Õppekonsultant

oskab vastata õppetööd puudutavatele küsimustele:


Piret Levertand
620 3940
piret.levertand@taltech.ee