Site logo

Õppekoormus

Tasuta õppimiseks tuleb igal semestril sooritada oma õppekava õppeaineid 30 ainepunkti (EAP) ulatuses.
Õppides 30 EAP semestris, õpib üliõpilane nominaalkoormusega.

Kui üliõpilane sooritab õppeaastas vähem kui 45 EAP ulatuses oma õppekava õppeaineid, ei täida üliõpilane täiskoormuse miinimumnõuet ja viiakse järgmisest õppeaastast osakoormusele.

Osakoormusega õppimine on tasuline. Üliõpilane, kes ei täida vähemalt osakoormusega õppimise nõuet 15 EAP semestris, eksmatrikuleeritakse. 
Tasumine toimub ainepunktide tasumäära alusel vastavalt sellele, millises mahus õppeaineid üliõpilane semestriks valib.

Ainepunktide arvestus toimub pärast iga semestrit kumulatiivselt.

Tasuta ja tasu eest õppimine

Üliõpilased, kes alustavad õpinguid täiskoormusega ja tasuta eesti- või ingliskeelsel õppekaval, sh sihtstipendiumiga, kuid ei ole semestri lõpuks kumulatiivselt täitnud kogu nõutava õppe mahtu, maksavad iga täitmata ainepunkti eest 40 eurot.
Ühe semestri täitmisele kuuluv maht on 30 EAP.
Sihtstipendiumiga kohad jagatakse vastuvõtu pingerea alusel ja tasuta õppimiseks kehtivad samad reeglid, nagu teistele tasuta õppivatele üliõpilastele.

Ülikool kehtestab õppeteenuste tasumäärad ja tingimused senati otsusega iga õppeaasta kohta  vähemalt neli kuud enne õppeaasta algust. Ülikoolil on õigus tasumäära eelmise õppeaastaga võrreldes igal õppeaastal kümme protsenti tõsta.

Osakoormusega või tasulises õppes  õppivatele üliõpiastele kehtestatud tasumäärad.

Näited

Tasuta õppimiseks peab üliõpilane (al 2017. a vastuvõtust) sooritama igal semestril vähemalt 30 EAP mahus oma õppekava õppeaineid ehk õppima nominaalkoormusega.
Kui ühel semestril sooritatakse õppeaineid suuremas mahus, võib teisel semestril selle võrra vähem sooritada.

Semestris vähem kui 30 EAP-d sooritanud üliõpilaselt nõutakse pärast semestri lõppu puudujäävate ainepunktide mahus õppekulude hüvitamist. Arvestus toimub pärast iga semestrit kumulatiivselt.
Puuduolevate ainepunktide hüvitamisel on ainepunkti hind 40 eurot.

  • NB! Et mitte tasuda semestri lõpus puudujäävate ainepunktide eest, võib kogu õppeaja peale nominaalkoormusest vähem sooritada 6 EAP mahus oma õppekava õppeaineid. Kõik õppekavas olevad õppeained tuleb õppekaval lõpetamiseks sooritada.

 

Eritingimusena võivad alla seitsmeaastase lapse vanemad, puudega isikud, või puudega lapse vanemad või eestkostjad, sooritada semestris vähem ainepunkte ilma puuduolevate punktide eest maksmata. Selleks tuleb semestri alguses viia vastav alusdokument dekanaati. Lisainfot saab küsida oma teaduskonna dekanaadist!

Tasuta õppimine on võimalik, kui vastava õppesemestri lõpus on õppekavast sooritatud:

Õpitud semestrid

Nominaalkoormus

Tasuta õppeks on vaja:

I semestri lõpuks

30 EAP

24 EAP

II semestri lõpuks

60 EAP

54 EAP

III semestri lõpuks

90 EAP

84 EAP

IV semestri lõpuks

120 EAP

114 EAP

V semestri lõpuks

150 EAP

144 EAP

 

jne

jne